Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Eryri 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Osian Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Erin Morgan, Adran Edern  
3ydd 
    Iestyn ap Dafydd Owen, Ysgol Gynradd Llanllechid  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Rhys Puw, Ysgol Gynradd Penybryn  
2il 
    Cai Wyn Owen, Adran Edern  
3ydd 
    Catrin Evans, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Cadi Wyn Williams, Adran Edern  
2il 
    Cari Angharad Roberts, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Phoebe Dunne, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Hanna Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Ifan Rees, Adran Morfa Nefyn  
3ydd 
    Isabel Harries, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Carys Burrows, Ysgol Uwchradd Friars  
2il 
    Alice John, Ysgol Uwchradd Friars  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Moi Hallam, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Lois Dafydd, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Emilie Redfearn, Ysgol Gynradd Felinheli  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Osian Wyn Davies, Ysgol Gynradd Dolbadarn  
2il 
    Aaron Rhys White, Ysgol Gynradd Dolbadarn  
3ydd 
    Natasha Priestly, Adran Edern  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Aron Hughes Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Catherine Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert  
3ydd 
    Ffion Elin Hughes, Adran Rhostryfan  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Jake Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
2il 
    Alys Haf, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
3ydd 
    Sara Evans, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
10:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 
1af 
    Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Raynor Gunn, Ysgol Uwchradd Friars  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Alys Mn Griffiths, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Ifan Stead, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Non Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Jac Owens, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Mared Wyn Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Hedd Edwards, Ysgol Gynradd Chwilog  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Elis Lloyd Williams, Adran Llithfaen  
2il 
    Erin Parry, Adran Llanystumdwy  
3ydd 
    Lowri Mair Parry, Adran Rhostryfan  
14:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Alex, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Grwp Daniel, Ysgol Gynradd Abercaseg  
3ydd 
    Grwp Harri Osian, Ysgol Gynradd Felinheli  
15:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Dau Wynebog, Adran Aberdaron/Rhiw  
2il 
    Grwp Blwyddyn 4, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Grwp Felinheli, Ysgol Gynradd Felinheli  
16:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Arwel Roberts, Adran Llithfaen  
2il 
    Grwp Efa, Adran Beuno/Pontllyfni  
3ydd 
    Grwp Cwl Dwds, Ysgol Gynradd Pentre Uchaf  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lowri Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
2il 
    Angharad Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ellie Brady, Adran Tudweiliog  
2il 
    Non Brady, Adran Tudweiliog  
3ydd 
    Mali Madrun, Adran Tudweiliog  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Cedol Dafydd, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Hedd Edwards, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Catrin Williams, Ysgol Gynradd Chwilog  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Menna Fflur Edwards, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Elen Pritchard, Adran Llandwrog  
3ydd 
    Phoebe Ramsell, Adran Llandwrog  
23:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4 
1af 
    Gruff Boyle a Jac Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
24:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6 
1af 
    Beca, Megan a Siwan, Adran Tudweiliog  
2il 
    Madrun a Erin, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
29:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Ithel Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid  
30:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    Ithel Temple Morris, Ysgol Gynradd Llanllechid  
2il 
    Guto Jones, Adran Waunfawr  
3ydd 
    Cai Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
31:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Dafydd Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Aled Llwyd, Adran Waunfawr  
3ydd 
    Cai Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli  
33:    3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Grwp Dion, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
34:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau 
1af 
    Erin Mair Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
36:    3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Erin Mair Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
37:    2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D) 
1af 
    Huw a Iolo, Ysgol Arbennig Pendalar  
2il 
    Grwp Harvey, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
3ydd 
    Sion a Cameron, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
39:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9 
1af 
    Ffion Owen, Ysgol Uwchradd Friars  
40:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Ffion Owen, Ysgol Uwchradd Friars  
49:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9 
1af 
    Sion Jones, Ysgol Arbennig Pendalar  
50:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Adrien Whitely, Ysgol Uwchradd Friars  
51:    3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Victoria Ludden, Ysgol Arbennig Pendalar  
52:    2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Gethin, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
2il 
    Grwp Aron, Ysgol Arbennig Pendalar  
53:    3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Aron, Ysgol Arbennig Pendalar  
55:    2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Gemma Williams, Ysgol Arbennig Pendalar  
57:    2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Hafodlon, Ysgol Arbennig Hafod Lon  
2il 
    Steffan a Zoe, Ysgol Arbennig Pendalar  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Anna Jones, Adran Edern  
2il 
    Ethan Scott Baker, Adran Edern  
3ydd 
    Rhian Shirley Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Awel Williams, Adran Edern  
2il 
    Begw Anwyl, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Swyn Haf Williams, Adran Edern  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Osian Golding, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    William Evans, Adran Edern  
3ydd 
    Nia Jones, Adran Edern  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Osian Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Iestyn ap Dafydd Owen, Ysgol Gynradd Llanllechid  
3ydd 
    Huw Davies, Ysgol Gynradd Abercaseg  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Gwenno Roberts-Jones, Ysgol Gynradd Nefyn  
2il 
    Anjali Adala, Ysgol Gynradd Y Faenol  
3ydd 
    Anna Rhys Jones, Ysgol Gynradd Nefyn  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Hari Ifans, Adran Bethel  
2il 
    Sin Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Caryl Thomas, Ysgol Gynradd Nefyn  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Sin Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Shauna Davies, Ysgol Iau Maesincla  
3ydd 
    Esyllt Hill, Ysgol Y Groeslon  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Danielle Barnfield, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Ifan Pritchard, Adran Llanaelhaearn  
3ydd 
    Georgie Marie Westwood, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest  
75:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Carys Burrows, Ysgol Uwchradd Friars  
2il 
    Owain Aron Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
3ydd 
    Sioned Cross, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Noa Hallam, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Hazel Dickinson, Adran Carmel  
3ydd 
    Carywn Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Glesni Thomas, Ysgol Gynradd Chwilog  
2il 
    Megan Williams, Adran Carmel  
3ydd 
    Catrin Lewis, Ysgol Gynradd Carmel  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Megan Summers Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Casey Nolan, Ysgol Gynradd Y Faenol  
3ydd 
    Cain Elenid Muse, Adran Carmel  
79:    Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grwp Alisa, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Grwp Tesni, Ysgol Gynradd Carmel  
3ydd 
    Grwp Ffion Elin, Ysgol Gynradd Carmel  
80:    Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Blwyddyn 4, Adran Bontnewydd  
2il 
    Grwp Rhiannon Piggon, Adran Beddgelert  
3ydd 
    Grwp Deian Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
81:    Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Rhys Forteam, Ysgol Gynradd Y Faenol  
2il 
    Grwp Nia Ball, Adran Bontnewydd  
3ydd 
    Grwp Eira Smith, Ysgol Gynradd Y Faenol  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elen Lois Baines, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Idwal Morris, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen  
3ydd 
    Mali Williams, Adran Llangybi  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Manon Glyn Evans, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Shannon Elias, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Martha Owen, Ysgol Gynradd Felinheli  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Katie Eaglestone, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Elen Harris, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Alaw Llyfni Hunt, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
88:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9 
1af 
    Alice John, Ysgol Uwchradd Friars  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Martha Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Malan Dorcas Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Glain Watkin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Jodie Shea Costello, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Lucy Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert  
3ydd 
    Swyn Glyn Jones, Adran Aberdaron/Rhiw  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Gruffudd Elidir Owen, Adran Garndolbenmaen  
2il 
    Niamh Ellen Jane Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Cain Elenid Muse, Adran Carmel  
92:    2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Alaw Ehedydd Paul, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
94:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lucy Swann, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Elliw Williams, Adran Mynytho  
3ydd 
    Dillon Jones, Ysgol Iau Maesincla  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Ffion Elain Evans, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Gwen Elis Hughes, Adran Aberdaron/Rhiw  
3ydd 
    Elliw Angharad Griffith, Adran Aberdaron/Rhiw  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Alaw Fon Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Sioned Ann Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Amy Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert  
99:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Daniel Conant, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
2il 
    Harrison Fear, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
3ydd 
    Ffion Williams, Adran Mynytho  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Ffion Jane Porter, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Maia Rose Whomsley-Walker, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
3ydd 
    Dominic Roberts, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Ffion Morris, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Emma Louise Jones, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
3ydd 
    Ashleigh Jay Wood, Ysgol Gynradd Bronyfoel  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ffion Haf Jones, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
2il 
    Alys Fflur, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Lucy Swann, Ysgol Gynradd Felinheli  
105:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Elan Haf Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Elan Watkin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Rhys Ellis, Adran Llandwrog  
106:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Elen Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Cadi Wyn Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert  
3ydd 
    Liam Japheth, Ysgol Gynradd Felinheli  
108:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Blwyddyn 4, Adran Bontnewydd  
2il 
    Kiera a Medi, Ysgol Gynradd Felinheli  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    Catrin a Georgia, Ysgol Gynradd Felinheli  
112:    Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8 
1af 
    Alaw Ehedydd Paul, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Erin Armon Povey, Adran Llangybi  
2il 
    Aron Jones, Ysgol Gynradd Beddgelert  
3ydd 
    Carwyn Llyr Griffith, Adran Aberdaron/Rhiw  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Osian Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Cian Gruffydd Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Ffion Haf Jones, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Medi Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Huw Meirion Evans, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Hedd Edwards, Ysgol Gynradd Chwilog  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Cadi Wyn Williams, Adran Edern  
2il 
    Sin Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Tomos Jones, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Alice John, Ysgol Uwchradd Friars  
2il 
    Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Raynor Gunn, Ysgol Uwchradd Friars  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ffion Haf Jones, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
2il 
    Cian Gruffydd Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Llinos Alaw Hughes, Adran Llangybi  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Sasha Parry-Barnard, Ysgol Gynradd Bodfeurig  
2il 
    Non Rhys Howel, Adran Morfa Nefyn  
3ydd 
    Medi Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Sin Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Tomos Griffith Roberts, Adran Edern  
3ydd 
    Gwenno Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Sophie Pritchard, Ysgol Uwchradd Friars  
2il 
    Courtney Vanblydenstein, Ysgol Uwchradd Friars  
3ydd 
    Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
123:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Dion Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Medi Montague, Ysgol Gynradd Felinheli  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Gethin Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Sin Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Morgan Parry, Ysgol Gynradd Y Faenol  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Siobhain Roberts, Ysgol Uwchradd Friars  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Llinos Alaw Hughes, Adran Llangybi  
2il 
    Elan Edwards, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Glain Watkin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Teleri Medi Jones, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Tomos Isaac Hughes, Adran Llangybi  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Tomos Jones, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
2il 
    Alexander Parry, Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi  
3ydd 
    Bedwyr Williams, Adran Edern  
130:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Raynor Gunn, Ysgol Uwchradd Friars  
3ydd 
    Courtney Vanblydenstein, Ysgol Uwchradd Friars  
131:    DVD Oedran Uwchradd 
1af 
    Genod Gwichlyd, Uwch Adran Bangor  
2il 
    Chwarae'n troi'n chwerw, Aelwyd Fideo Nantlle  
3ydd 
    Antur yn Waunfawr, Aelwyd Fideo Nantlle  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elen Lois Baines, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Catrin Mari Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Millie Cooper, Ysgol Gynradd Felinheli  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Ela Haf Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Ceris Haf Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Matthew Beverley, Ysgol Gynradd Felinheli  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Erin Armon Povey, Adran Llangybi  
2il 
    Esther Hughes, Ysgol Gynradd Beddgelert  
3ydd 
    Tomos Roscoe, Ysgol Gynradd Felinheli  
136:    Gemwaith Bl. 9 
1af 
    Raynor Gunn, Ysgol Uwchradd Friars  
2il 
    Alice John, Ysgol Uwchradd Friars  
139:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Nel Huws, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Morgan Owen, Ysgol Gynradd Felinheli  
3ydd 
    Lorna Joscelyne, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest  
141:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Ela, Elen a Alaw, Aelwyd Llanystumdwy  
2il 
    Brychan, Elis, Ifan a Jasmin, Aelwyd Llanystumdwy  
142:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Huw a Sion, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
145:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Elliw, Ffion a Guto, Adran Mynytho  
146:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Sion, Cara, Iestyn, Gareth a Ifan, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Sioned Jones, Ysgol Gynradd Rhostryfan  
2il 
    Grwp Meg, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
148:    Creu Arteffact Bl. 7 ac 8 
1af 
    Grwp Hannah Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw  
2il 
    Carwyn ag Elliw, Adran Aberdaron/Rhiw  
3ydd 
    Carwyn ag Elliw, Adran Aberdaron/Rhiw  
151:    Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed 
1af 
    Lea Sautin, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
2il 
    Sera Cadwaladr Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
154:    CAD Bl. 10 ac 11 
1af 
    Tomos Huws Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Harriet Hall, Ysgol Uwchradd Friars  
3ydd 
    Morgana Warren Jones, Ysgol Uwchradd Friars  
157:    CAD / CAM Bl. 10 ac 11 
1af 
    Morgana Warren Jones, Ysgol Uwchradd Friars  
2il 
    Harriet Hall, Ysgol Uwchradd Friars   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010