Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Dinbych 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sofia Read, Ysgol Gynradd Gwernant  
2il 
    Sara Roberts, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
3ydd 
    Maddison Murray, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Erin Griffiths, Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Daniel Jones, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Mari Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Emily Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Sam Lloyd Edwards, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
3ydd 
    Nina Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Gwenno Roberts, Adran Rhuthun  
2il 
    Hafina Cordiner, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Elisa Pennant Evans, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Meirion Jones, Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Millie Hughes, Ysgol Gynradd Gwernant  
3ydd 
    Lucy Winter, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Gwen Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
2il 
    Erin Griffiths, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Abbe Owens, Ysgol Gynradd Gwernant  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Cadi Mars Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Francine Whitehead, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Tesni Richards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Hafina Cordiner, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lucy Hammonds, Ysgol Gynradd Gwernant  
2il 
    Emily Bentley, Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Daniel Garrod, Ysgol Gynradd Clocaenog  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Gabriel Tranmer, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
3ydd 
    Sophia Adams, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Iestyn Evans, Ysgol Gynradd Bro Elwern  
2il 
    Ffion Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Huw Lloyd Hughes, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
14:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Babanod , Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
2il 
    Matthew a Joshua , Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Eleanor, Llio, Efa a Rhiannon , Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
15:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Cara, Tomos a Jordan , Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Joshua a Hafina , Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
3ydd 
    Steffan, Gareth a Jac , Ysgol Gynradd Bro Elwern  
16:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Charlotte a James , Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Sophie, Megan a Siwan , Ysgol Gynradd Bro Elwern  
3ydd 
    Grwp Mali , Ysgol Gynradd Pen Barras  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Auben Jarvis, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Ferdie Murray, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Jamie Jarvis, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
2il 
    Barney Murray, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
24:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6 
1af 
    Catrin, Emily a Sioban , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
29:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    William Needham, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
2il 
    Sion Simon, Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Sali Larsen, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
31:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Sin Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
2il 
    Sali Larsen, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
33:    3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Courtney, Bethany, Bradley a Sam , Clwb Hwyl Plant Rhyl  
39:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9 
1af 
    Komalie Kinght, Clwb Hwyl Plant Rhyl  
44:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed 
1af 
    Kerry Patterson, Clwb Hwyl Plant Rhyl  
46:    3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C) 
1af 
    Sara Mays, Clwb Hwyl Plant Rhyl  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sam Griffiths, Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Daniel Garrod, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Susie Grindley, Ysgol Gynradd Gwernant  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Cara Griffiths, Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Tomos Atkinson, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Daniel Jones, Ysgol Gynradd Clocaenog  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
3ydd 
    Holly Roberts, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Courtney Andi Harrison, Ysgol Gynradd Y Llys  
2il 
    Patrick Nelson, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    Daniel Garrod, Ysgol Gynradd Clocaenog  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Rhys Rowlands, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
2il 
    Paige Jones, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
3ydd 
    Daniel Jones, Ysgol Gynradd Clocaenog  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Esme Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Megan Atkinson, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Amy Jones, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
67:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8 
1af 
    Catrin Elen Roberts, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Hafina Cordiner, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Angharad Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Macsen Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Jake Pierce, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Angharad Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Macsen Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Jessie Brid, Ysgol Gynradd Trefnant  
75:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Elin Mai Rice Brady, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gethin Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Tomos Hall, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Sam Griffiths, Ysgol Gynradd Clocaenog  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Ciaran Griffiths, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Iwan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Niamh Coyle, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Osian Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
79:    Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elin, Lili, Olivia a Courtney , Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Tegid a Tecwyn , Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Sioned, Catrin a Lucy , Ysgol Gynradd Tremeirchion  
80:    Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Cai, Ciaran, Zac a Tomos , Ysgol Gynradd Tremeirchion  
2il 
    Elan, Kate a Lowri , Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Annie, Ffion a Sara , Ysgol Gynradd Tremeirchion  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Daniel Mason-Jones, Ysgol Gynradd Y Llys  
2il 
    Emma Dodd, Ysgol Gynradd Bro Famau  
3ydd 
    Sion Lightfoot, Ysgol Gynradd Bro Famau  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Phoebe Carr, Ysgol Gynradd Cyffylliog  
2il 
    Teleri Owen, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
3ydd 
    Arabella Cartwright, Ysgol Gynradd Bro Famau  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Elis Owain Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
2il 
    Bethan Lovibond, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    Benjamin Longhurst, Ysgol Gynradd Bro Famau  
87:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Megan Rees Hughes, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Gwenno Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
3ydd 
    Emily Bentley, Ysgol Gynradd Y Llys  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    James Dallolio, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
2il 
    Llio Owen, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
3ydd 
    Manon Harvey, Ysgol Gynradd Y Llys  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Angharad Elliw Evans, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
2il 
    Nia Williams, Ysgol Gynradd Gwernant  
3ydd 
    Rhidian Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
92:    2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
94:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gwenno Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
2il 
    Maia Molloy, Ysgol Gynradd Gwernant  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Hanna Emlyn Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Elen Edwards, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Mared Tesni Smith, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Ffion Haf Smith, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Megan Atkinson, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Cadi Mars Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
97:    3D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Beth Mars Lloyd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Gwenllian Boyns, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
99:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Joey Taylor, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Elan Llyn Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Alys Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Myfanwy Tranmer, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sion Lightfoot, Ysgol Gynradd Bro Famau  
2il 
    Lois Mererid Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
3ydd 
    Lauren Pollard, Ysgol Gynradd Bro Famau  
105:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Hanna Emlyn Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Maisie Fenner, Ysgol Gynradd Carrog  
3ydd 
    Alaw Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
106:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Catrin Gerallt Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
2il 
    Gwen Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Abbie Jones, Ysgol Gynradd Carrog  
107:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Joe a Lloyd , Ysgol Gynradd Y Llys  
2il 
    Lois, Cerys a Iolo , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    Llio, Skye a Mae , Ysgol Gynradd Llandrillo  
2il 
    Grwp Jessica , Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Ryan Roberts, Ysgol Gynradd Clocaenog  
2il 
    Sara Roberts Evans, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Llio Haf Evans, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Osian Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Sioned Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Guto Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Amilia Turner Evans, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Iwan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Eve Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Megan Greengough, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
2il 
    Emilia Johnson, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    Francine Whitehead, Ysgol Gynradd Clocaenog  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Tesni Richards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Dyfan Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Adam Griffiths, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
2il 
    Guto Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Harvey Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Hanna Emlyn Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Deiniol Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Macsen Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Daniel Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Holly Roberts, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Tesni Richards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Dyfan Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Charley Hudson, Ysgol Gynradd Y Llys  
2il 
    Elan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Brannon Liston Smith, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Jessica Dalton, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Francine Whitehead, Ysgol Gynradd Clocaenog  
3ydd 
    Carwyn Williams, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Harri Rhys Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Manon Roberts, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
3ydd 
    Maia Molloy, Ysgol Gynradd Gwernant  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Grace Jones, Ysgol Gynradd Frongoch  
2il 
    Megan Roberts, Ysgol Gynradd Llanbedr Dyffryn Clwyd  
3ydd 
    Sara Roberts Evans, Ysgol Gynradd Pen Barras  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Georgia Hetherington, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
2il 
    Osian Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
3ydd 
    Thomas Salsbury, Ysgol Gynradd Hiraddug  
130:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Dyfan Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Matthew Jenkins, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lois Fflur Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Emily Bentley, Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Lois Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Sali Larsen, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
2il 
    Phoebe Carr, Ysgol Gynradd Cyffylliog  
3ydd 
    Olivia Eggington, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Lewys Turner, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
2il 
    Hannah Carr, Ysgol Gynradd Cyffylliog  
3ydd 
    Carwyn Williams, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
135:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
137:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau 
1af 
    Aine Ruane, Ysgol Gynradd Y Llys  
140:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Uned dan 7 oed , Ysgol Gynradd Y Llys  
145:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Grwp Ffion Bennet Uned dan 7, Ysgol Gynradd Y Llys  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Mali , Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Rhodri a Gwion , Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Grwp Elan , Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
150:    Creu Arteffact Bl. 10 ac 11 
1af 
    Rhiannon Parry, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
153:    CAD Bl. 7-9 
1af 
    Matthew Jenkins, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010