Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Maldwyn 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Harvey Down, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
2il 
    Jessica Chick, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Sarah Jones, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Luke Ashworth, Adran Llanbrynmair  
2il 
    Iestyn Jones, Ysgol Gynradd Pennant  
3ydd 
    Heledd Pughe, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Ffion Medi Watkins, Ysgol Gynradd Pennant  
2il 
    Lauren Williams, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
3ydd 
    Jack Foulkes, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Tirion Roberts, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Rhydian Price, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Daisy Lloyd-Evans, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant  
2il 
    Jessie Humphreys, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
3ydd 
    Thomas Williams, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Amy Evans, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Lucas McCoy, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
3ydd 
    Jenna Foulkes, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Bethan Greenwood, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Mared Ingram, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Elin M Lewis, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Non Bleddyn-Jones, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Medi Roberts, Ysgol Babanod Ardwyn  
3ydd 
    Carwyn Jones, Ysgol Gynradd Pennant  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Owain Jones, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant  
2il 
    Shannon Walker, Ysgol Gynradd Hafren  
3ydd 
    Zak Swaine, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Meirion Jones-Evans, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Bethan Berrecloth, Ysgol Gynradd Maesydre  
3ydd 
    Rachel Pugh, Ysgol Gynradd Arddleen  
14:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Sarah Jones, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Grwp Celyn Jones, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Grwp Lea Jones, Adran Llanbrynmair  
15:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp George, Ysgol Gynradd Arddleen  
2il 
    Grwp Lucy, Ysgol Gynradd Arddleen  
3ydd 
    Grwp Tomos, Ysgol Gynradd Arddleen  
16:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Bethan, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Grwp Bryan, Ysgol Gynradd Llanidloes  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
3ydd 
    Harry Moore, Ysgol Uwchradd Y Drenewydd  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sion Hyde, Ysgol Dafydd Llwyd  
2il 
    Lily Harris, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Sophie Gilliard, Ysgol Gynradd Arddleen  
2il 
    Tomos Horn, Ysgol Gynradd Arddleen  
3ydd 
    Tim Whittington, Ysgol Dafydd Llwyd  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Manon Elin Jones, Ysgol Dafydd Llwyd  
2il 
    Ieuan Morgan-Thomas, Ysgol Gynradd Maesydre  
3ydd 
    Cerys Richards, Ysgol Gynradd Pontrobert  
22:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau 
1af 
    Grwp Elsi, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
2il 
    Grwp Shay, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
3ydd 
    Grwp Edward, Ysgol Dafydd Llwyd  
23:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4 
1af 
    Grwp Phoebe, Ysgol Gynradd Pennant  
2il 
    Grwp Ffion, Ysgol Dafydd Llwyd  
24:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Katie, Ysgol Dafydd Llwyd  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Ellie Humphreys, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Jasmine Moseley, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Tolli Myers, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
29:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Joshua Reast, Ysgol Gynradd Llanidloes  
55:    2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Arwyn Roberts, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
56:    3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Arwyn Roberts, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Alice Banks, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
2il 
    Shay Price, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
3ydd 
    Eiry Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Jac Evans, Ysgol Dafydd Llwyd  
2il 
    Matthew Swain, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
3ydd 
    Lauren Canning, Ysgol Gynradd Caersws  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Shoshonee Brown, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Taylor Mills, Ysgol Dafydd Llwyd  
3ydd 
    Billy Hardy, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Joshua Ainsworth, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
2il 
    Jasmine Morgan, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
3ydd 
    Max McKenzie, Ysgol Gynradd Cegidfa  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Ffion Lewis, Ysgol Gynradd Pontrobert  
2il 
    Amy Owen, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
3ydd 
    Dafydd Ingram, Ysgol Gynradd Machynlleth  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Emma Evans, Ysgol Gynradd Pontrobert  
2il 
    Iona Davidson, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
3ydd 
    Sian Moriarty, Ysgol Gynradd Maesydre  
67:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8 
1af 
    Rhian Davies, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Tirion Roberts, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Sarah Jones, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
68:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 
1af 
    Gethin Bickerton, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Ffion Medi Watkins, Ysgol Gynradd Pennant  
2il 
    Emma Evans, Ysgol Gynradd Pontrobert  
3ydd 
    Jacob Warren, Ysgol Dafydd Llwyd  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Mary Hadrill, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Mollie Gore, Ysgol Gynradd Cegidfa  
2il 
    Fflur Edwards, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant  
3ydd 
    Jack Williams, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Jack Richards, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
2il 
    Anneka Unwin, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
3ydd 
    Huw Jones, Ysgol Gynradd Maesydre  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Eli Thomas, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant  
2il 
    Betsan Fflur Jones, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Ieuan Morgan-Thomas, Ysgol Gynradd Maesydre  
79:    Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Carrie a Megan Jones, Ysgol Dafydd Llwyd  
81:    Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Ffion Bond a Kylah Evans, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
2il 
    Grwp Charlotte, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Shay Price, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
2il 
    Harvey Down, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
3ydd 
    Jessie Humphreys, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Tomos Lydford, Ysgol Gynradd Maesydre  
2il 
    Tomos Weaver, Ysgol Gynradd Maesydre  
3ydd 
    Iwan Griffiths, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Kloe Hillidge, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
2il 
    Marly Harper Lalor, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Nia Weaver, Ysgol Gynradd Maesydre  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Millie Evans, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
2il 
    Morfudd Fenwick, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Lea Alwen Jones, Adran Llanbrynmair  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Myfanwy Fenwick, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Eve Connah, Ysgol Gynradd Caersws  
3ydd 
    Hanna Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Mali ap Dafydd Tomos, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Betsan Fflur Jones, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Jack Griffiths, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Amy Evans, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Melissa Rodenburg, Ysgol Gynradd Arddleen  
3ydd 
    Jenna Foulkes, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Iona Davidson, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
2il 
    Ieuan Morgan-Thomas, Ysgol Gynradd Maesydre  
3ydd 
    Lucy Williams, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
99:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grace Carter, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Sophie Gilliard, Ysgol Gynradd Arddleen  
2il 
    Joss Davies, Ysgol Gynradd Pontrobert  
3ydd 
    Bryn Jones, Ysgol Gynradd Pontrobert  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Elin Grug Evans, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant  
2il 
    Bethan Greenwood, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Alice Banks, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
105:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Saul Woods, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Glain Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Callum Thornton, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
106:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Megan Alaw Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Seren Medi Johnson, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Olivia Parr, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
108:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Tom, Olivia, Rhys a George, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    Eleri ac Olivia, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Andrew Williams, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Eiry Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Cerys Jones, Ysgol Dafydd Llwyd  
3ydd 
    Shay Price, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Glain Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Rhys Howells, Ysgol Dafydd Llwyd  
3ydd 
    Tom Weaver, Ysgol Gynradd Maesydre  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Steffan Williams, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Ieuan Morgan-Thomas, Ysgol Gynradd Maesydre  
3ydd 
    Mared Ingram, Ysgol Gynradd Machynlleth  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Elin Haf Williams, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Aaliyah Robins, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Sarah Astley, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
3ydd 
    Carwyn Jones, Ysgol Gynradd Pennant  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Glain Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Maisie Evans, Ysgol Gynradd Arddleen  
3ydd 
    Amy Evans, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Rachel Pugh, Ysgol Gynradd Arddleen  
2il 
    Lloyd Davies, Ysgol Gynradd Llansantffraid  
3ydd 
    Rhys Lewis, Ysgol Gynradd Machynlleth  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Elin Haf Williams, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Catrin Tudor-Thomas, Ysgol Uwchradd Caereinion  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Dafydd Ingram, Ysgol Gynradd Machynlleth  
2il 
    Morgan Joens, Ysgol Gynradd Arddleen  
3ydd 
    Tom Weaver, Ysgol Gynradd Maesydre  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Steffan Williams, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Nia Weaver, Ysgol Gynradd Maesydre  
3ydd 
    Rhydian Morgan, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Elin Haf Williams, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Eiry Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Gideon Titley, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
3ydd 
    Jen Jarvie, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Matthew Swain, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
2il 
    Oscar Crutchley, Ysgol Gynradd Llanidloes  
3ydd 
    Isaac Davies, Ysgol Dafydd Llwyd  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Steffan Williams, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Ifan Rhys Jones, Adran Llanbrynmair  
3ydd 
    Ianto Jones, Ysgol Dafydd Llwyd  
130:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Elin Haf Williams, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Alun Tudor-Thomas, Ysgol Uwchradd Caereinion  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Eiry Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Mari Fychan, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Millie Evans, Ysgol Fabanod Ladywell Green  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Tegan Llio Roberts, Ysgol Gynradd Machynlleth  
2il 
    Freya Watts, Ysgol Gynradd Maesydre  
3ydd 
    Tomos Horn, Ysgol Gynradd Arddleen  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys Fon Jones, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
2il 
    Hannah Rowland, Ysgol Gynradd Maesydre  
3ydd 
    Nia Weaver, Ysgol Gynradd Maesydre  
138:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Jack Williams, Ysgol Dafydd Llwyd  
139:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys Fon Jones, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
146:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Ellie Crowley, Ysgol Gynradd Machynlleth  
2il 
    Jack Young, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
3ydd 
    Jenna Foulkes, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Mari a Haf, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
2il 
    Jack Foulkes, Ysgol yr Eglwys Llandysilio  
3ydd 
    Amber Owen, Ysgol Gynradd Llanidloes  
159:    Celf dan 19 oed 
1af 
    Aled Hughes, Ysgol Uwchradd Caereinion   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010