Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Ceredigion 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cadfan Jones, Ysgol Gynradd Trefilan  
2il 
    Siriol Howard, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Marnie Tiffany, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Daniel Evans, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Steffan Jones, Ysgol Gynradd Penlon  
3ydd 
    Sasha Evans, Ysgol Gynradd Llanwnnen  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Lleucu Jenkins, Ysgol Gynradd Penparc  
2il 
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Rhydypennau  
3ydd 
    Zoe Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Arfon Irish, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Gwenno Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Dafydd James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Osian Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Gwyn Rennolf, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Ffion James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ruth Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Charlotte Richmond, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
3ydd 
    Hedd Dafydd, Ysgol Gynradd Llangeitho  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Nerys Evans, Ysgol Gynradd Penuwch  
3ydd 
    Madeleine Smith, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Billie-Jo Bolwell, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Michael Haydon, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Anest Roberts, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Fay Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Maggie Roche, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
10:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 9 
1af 
    Catrin Jane Puerz, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Hanna Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    jemima Mc Nary, Ysgol Uwchradd Tregaron  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Dafi Tom Jenkins, Adran Bro Sin Cwilt  
2il 
    Megan Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
3ydd 
    Rachel Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Mari Lewis, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Dafydd Davies, Ysgol Gynradd Llanarth  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Lucia Reynolds, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
3ydd 
    Carrie Jeremiah, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
14:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Grwp Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Grwp Aberteifi, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
15:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach  
2il 
    Grwp Dihewyd, Ysgol Gynradd Dihewyd  
3ydd 
    Grwp Bro Sion Cwilt, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
16:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Bro Sion Cwilt, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
2il 
    Grwp Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach  
3ydd 
    Grwp Cwrtnewydd, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Lledrod  
2il 
    Bruce Elder, Ysgol Gynradd Llanarth  
3ydd 
    Tatum Davies, Ysgol Gynradd Trefilan  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Holly Cooper, Ysgol Gynradd Llanwnnen  
2il 
    Jamie Aylett, Ysgol Gynradd Llannon  
3ydd 
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Trefilan  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Roselin Morgan, Ysgol Gynradd Llannon  
2il 
    Lauren Evans, Ysgol Gynradd Trefilan  
3ydd 
    Rhiannon James, Ysgol Gynradd Bronant  
22:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau 
1af 
    Grwp llechryd, Ysgol Gynradd Llechryd  
23:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4 
1af 
    Grwp Aled, Ysgol Gynradd Penuwch  
2il 
    Grwp Llechryd, Ysgol Gynradd Llechryd  
24:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Penuwch, Ysgol Gynradd Penuwch  
2il 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
3ydd 
    Grwp Talgarreg, Ysgol Gynradd Talgarreg  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 9 
1af 
    Sion Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Dion Mason George, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Lauren Clark, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
29:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Gwawr Harries, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
30:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    Ruth Hudis, Ysgol Gynradd Penuwch  
2il 
    Jamie Lamport, Ysgol Gynradd Llanwnnen  
3ydd 
    Gwawr Harries, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
31:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Ruth Hudis, Ysgol Gynradd Penuwch  
2il 
    Dylan Thomas, Ysgol Gynradd Llanwnnen  
3ydd 
    Iestyn Lewis, Ysgol Gynradd Cei Newydd  
34:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau 
1af 
    Ieuan Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg  
35:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Ieuan Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Huw Meredydd, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
37:    2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D) 
1af 
    Grwp Llwyn yr Eos, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos  
39:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9 
1af 
    Iestyn davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    James Lloyd, Ysgol Gyfun Emlyn  
3ydd 
    Helen Lewis, Ysgol Gyfun Emlyn  
40:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C) 
1af 
    Hannah Stevenson, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
43:    3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C) 
1af 
    Helen a James, Ysgol Gyfun Emlyn  
49:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9 
1af 
    Kathy Howell, Ysgol Gyfun Emlyn  
2il 
    Steffan Hack, Ysgol Gyfun Emlyn  
3ydd 
    Mathew Walters, Ysgol Uwchradd Tregaron  
50:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Angharad Mair Williams, Ysgol Gyfun Penweddig  
51:    3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Steffan Hack, Ysgol Gyfun Emlyn  
52:    2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn  
53:    3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D) 
1af 
    Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn  
54:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed 
1af 
    Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn  
55:    2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn  
56:    3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn  
2il 
    Joshua Hemming, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Dylan Jenkins, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Megan Davies, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
2il 
    Danielle Jones, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
3ydd 
    Carys Owen, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Alana Hughes, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Nia Rees, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
3ydd 
    Anna Cookson, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Niamh O'Brien, Ysgol Gynradd Talybont  
2il 
    Mari Lewis, Ysgol Gynradd Talybont  
3ydd 
    Geraint Howard, Ysgol Gynradd Talybont  
62:    Argraffu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Caitlin Culyer, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
63:    Argraffu Bl. 9 
1af 
    Gwenan Fflur Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Gwenllian Bullman-Rees, Ysgol Uwchradd Tregaron  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Isobel Jones Mayers, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
2il 
    Carys Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    Owain Thomas, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Owen Schroder, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
2il 
    Elinor Mari Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Aled Jones, Ysgol Gynradd Penuwch  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Rhiannon James, Ysgol Gynradd Bronant  
3ydd 
    Isis Curran, Ysgol Gynradd Talgarreg  
67:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8 
1af 
    Deiniol Organ, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Sophie Howard, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Siwan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
68:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9 
1af 
    Gwyn Rennolf, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Peter Gillibrand, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Gerwyn James, Ysgol Uwchradd Tregaron  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Cameron Jeff, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Naomi Long, Ysgol Gynradd Llandysul  
3ydd 
    William Lewis, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
70:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8 
1af 
    Siwan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Ifan Jonathan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    Glyn Rhys-James, Ysgol Gyfun Penweddig  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Dylan Tudor, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
2il 
    Jake Reeve Yates, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
3ydd 
    Rebecca Riches, Ysgol Gynradd Tregaron  
75:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Naomi Howson, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Ryan Edwards, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Olivia Tamba, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Catrin Lloyd, Ysgol Gynradd Tregaron  
2il 
    Mererid Thomas, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Harvey Roberts, Ysgol Gynradd Felinfach  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Dylan Williams, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Ela Haf Jenkins, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
3ydd 
    Sion Hurford, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Simon Britt, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Kelsey Griffiths, Ysgol Gynradd Cei Newydd  
3ydd 
    Ieuan Jones, Ysgol Gynradd Llanafan  
79:    Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grwp Tregaron, Ysgol Gynradd Tregaron  
2il 
    Grwp Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
80:    Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Grwp Dihewyd, Ysgol Gynradd Dihewyd  
3ydd 
    Grwp Tregaron, Ysgol Gynradd Tregaron  
81:    Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Grwp Rhydlewis, Ysgol Gynradd Rhydlewis  
3ydd 
    Grwp Llanilar, Ysgol Gynradd Llanilar  
82:    Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8 
1af 
    Elen Mair Adams, Ysgol Gyfun Aberaeron  
83:    Mwgwd neu Byped Bl 9 
1af 
    Gwawr Hatcher, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Osian Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Morgan Whittall, Ysgol Gynradd Llechryd  
2il 
    Bethan Morris, Ysgol Gynradd Llechryd  
3ydd 
    Dion Dark, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Evan Rowbotham, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Amy Harlow, Ysgol Gynradd Llechryd  
3ydd 
    Mari Davies, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Carwyn Lloyd, Ysgol Gynradd Llangeitho  
2il 
    Lauren Osborne King, Ysgol Gynradd Lledrod  
3ydd 
    Mitchell Scott Fox, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
87:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8 
1af 
    Sioned Rees Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Lora Richards, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Nia Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron  
88:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9 
1af 
    Georgia Mansfield, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
2il 
    Siwan Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sian Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
2il 
    Florrie Lithgow, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Llio Hughes, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Jude Norris, Ysgol Gynradd Penlon  
3ydd 
    Menna Williams, Ysgol Gynradd Llangeitho  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Jacob Batty, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Nancy Daly, Ysgol Gynradd Penuwch  
3ydd 
    Hazel Coulson-Gould, Ysgol Gynradd Penuwch  
92:    2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Angharad Davies, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Mared Lloyd Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Lowri Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron  
94:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ela Cari Morris, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Elisa Martin, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
3ydd 
    Carys Lewis, Ysgol Gynradd Tregaron  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    David Webster, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Carys Hamilton, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Taylor Norris, Ysgol Gynradd Penlon  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Holly Thomas, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
2il 
    Chloe Dyson, Ysgol Gynradd Llanarth  
3ydd 
    Cerys Evans, Ysgol Gynradd Penlon  
97:    3D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lowri Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Lisa Davies, Ysgol Gyfun Aberaeron  
3ydd 
    Rebecca Smith, Ysgol Gyfun Aberaeron  
98:    3D Tecstilau Bl. 9 
1af 
    Megan Lucy Harris, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Siwan Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Sarah Hudis, Ysgol Uwchradd Tregaron  
99:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lili Church, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Sophie Jones, Ysgol Gynradd Llangeitho  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Ella Jones, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Lowri Walther, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
3ydd 
    Jennifer James, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Siona Williams, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Emily Jones, Ysgol Gynradd Penuwch  
3ydd 
    Mirain Richards, Ysgol Gynradd Llanafan  
102:    Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8 
1af 
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Tilly Evans, Ysgol Gyfun Aberaeron  
3ydd 
    Lauren Gunn, Ysgol Gyfun Aberaeron  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Charlotte Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
2il 
    Steffan Thomas, Ysgol Gynradd Tregaron  
3ydd 
    Jac Grainger, Ysgol Gynradd Llanarth  
105:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Hefin Williams, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Ffion George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Jordan Larkin, Ysgol Gynradd Penlon  
106:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Ethan Kehoe, Ysgol Gynradd Penlon  
2il 
    Jennifer Richards, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Dafydd Llewelyn, Ysgol Gynradd Penlon  
107:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Tregaron, Ysgol Gynradd Tregaron  
2il 
    Grwp Llechryd A, Ysgol Gynradd Llechryd  
3ydd 
    Grwp Llechryd B, Ysgol Gynradd Llechryd  
108:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Penrhyncoch, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
2il 
    Grwp Cei Newydd, Ysgol Gynradd Cei Newydd  
3ydd 
    Grwp Tregaron, Ysgol Gynradd Tregaron  
109:    Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Tregaron, Ysgol Gynradd Tregaron  
2il 
    Grwp Ffynnonbedr A, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Grwp Ffynnonbedr B, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Emily Woodward, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Ceris Elonwy Davies, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
3ydd 
    Steffan Thompson, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Rebecca Szpaddt, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Lian Evans, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Rhys Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Lowri Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Elinor Mari Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Ifan Morgan Davies, Ysgol Gynradd Felinfach  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Phoebee-Rose Fromling-Edwards, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi  
2il 
    Mared Fflur Davies, Ysgol Gynradd Felinfach  
3ydd 
    Cerian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Siwan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    Ifan Jonathan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Carys Webster, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Ceri Garratt, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
3ydd 
    Maryyah Abdul Halim, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Gwenllian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen  
2il 
    Celyn Gleeson, Ysgol Gynradd Llanarth  
3ydd 
    Christopher Biddulph, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
2il 
    Sara Iola Davies, Adran Bro Sin Cwilt  
3ydd 
    Sophie Bailey, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Rhiannon Ashley, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Siwan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Ifan Jonathan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig  
123:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Lucy Beddowes, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Iolo Jones, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
3ydd 
    Sian Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Keane Byrne, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Lowri Davies, Adran Llambed  
3ydd 
    Ifan Morgan Davies, Ysgol Gynradd Felinfach  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Orion Stock, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Jazmine Ireland, Ysgol Gynradd Comins Coch  
3ydd 
    Cerian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Siwan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Ifan Jonathan Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Naomi Long, Ysgol Gynradd Llandysul  
2il 
    Sian Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
3ydd 
    Aleksander Szeterlaic, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Dylan Jones, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi  
2il 
    Seren Griffith, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Awen Saunders-Goldman, Ysgol Gynradd Llangynfelyn  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Megan Doherty, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Bryn Griffiths, Ysgol Gynradd Ciliau Parc  
3ydd 
    Angharad Jones, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi  
130:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Angharad Davies, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Siwan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
131:    DVD Oedran Uwchradd 
1af 
    Clwb Garddio, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Siwan Richards, Ysgol Gynradd Tregaron  
2il 
    Ceri Garratt, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
3ydd 
    Morgan Bevan, Ysgol Gynradd Llanarth  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Seren Stock, Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    Ela Haf Jenkins, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
3ydd 
    Garin Evans, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Elan Mon Jones, Ysgol Gynradd Tregaron  
2il 
    Alaw Rees, Ysgol Gynradd Penlon  
3ydd 
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Penlon  
135:    Gemwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Caitlin Culyer, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Cerian Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Cerys Pinkman, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
136:    Gemwaith Bl. 9 
1af 
    Angharad Isaac, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Gwenllian Spink, Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    Hannah Stevenson, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
137:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau 
1af 
    Elin Rattray, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
2il 
    Amelie Christie, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Morgan-Jane Birch, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
138:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 
1af 
    Seren Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch  
2il 
    Osian Jones, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Steffan Rattray, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
139:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    Meirion Thomas, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Harriet Beer, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Rhiannon Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
140:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grwp Llanfihangel, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
2il 
    Grwp Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Grwp Creuddyn, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
141:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Grwp Llangihangel y Creuddyn A, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Grwp Llanfihangel y Creuddyn B, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
142:    Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
2il 
    Grwp Llanfihangel y Creuddyn A, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
3ydd 
    Grwp Llanfihangel y Creuddyn B, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn  
145:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Grwp Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach  
2il 
    Grwp Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Grwp Llangeitho, Ysgol Gynradd Llangeitho  
146:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Grwp Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Grwp Llanilar, Ysgol Gynradd Llanilar  
3ydd 
    Grwp Llangynfelyn, Ysgol Gynradd Llangynfelyn  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Rhodri, Ysgol Gynradd Y Dderi  
2il 
    Grwp Emily, Ysgol Gynradd Penuwch  
3ydd 
    Grwp Llanilar, Ysgol Gynradd Llanilar  
148:    Creu Arteffact Bl. 7 ac 8 
1af 
    Caitlin Culyer, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Lowri Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Mared Lloyd Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron  
149:    Creu Arteffact Bl. 9 
1af 
    Dewi Uridge, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Megan Lucy Harris, Ysgol Uwchradd Tregaron  
150:    Creu Arteffact Bl. 10 ac 11 
1af 
    Rhys Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Sioned Owens, Ysgol Gyfun Aberaeron  
3ydd 
    Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
151:    Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed 
1af 
    Judith Musker-Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Lowri Pugh-Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
156:    CAD / CAM Bl. 7-9 
1af 
    Kelly Giles, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Gethin Morgan, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Gareth Morgan-Isaac, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
157:    CAD / CAM Bl. 10 ac 11 
1af 
    Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Elin Wyn Gwyther, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Rhodri Pugh-Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
158:    CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed 
1af 
    Lowri A Tudor, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Meirian Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Rebecca Tandy, Ysgol Uwchradd Tregaron  
159:    Celf dan 19 oed 
1af 
    Rhian Lewis, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Cadi Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Sioned Owens, Ysgol Gyfun Aberaeron  
160:    Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed 
1af 
    Judith Musker-Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010