Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Gorllewin Myrddin 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ethan Fallon, Ysgol Gynradd Gorslas  
2il 
    Fflur Page, Ysgol Gynradd Meidrim  
3ydd 
    Beca Jones, Ysgol Gynradd Brechfa  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Iolo Clement, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Beca Thomas, Ysgol Gynradd Cefneithin  
3ydd 
    William Icke, Ysgol Gynradd Llanpumsaint  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Elin Wyn James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Caryl Jones, Ysgol Y Fro  
3ydd 
    Leah Williams, Ysgol Gynradd Meidrim  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Luke Russell, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
2il 
    Shannara McFarlane, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cerys Burns, Ysgol Gynradd Meidrim  
2il 
    Lowri Davies, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
3ydd 
    Joshua Morgan, Ysgol Gynradd Gorslas  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Mason Evans, Ysgol Gynradd Llangynnwr  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
3ydd 
    Millie Hughes-Butterfield, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Caryl Jones, Ysgol Y Fro  
2il 
    Bethany Heald, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
3ydd 
    Lily Johnson, Ysgol Gynradd Llansteffan  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Ella Bailey, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
2il 
    Charlotte Heath, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Keaton Howells Harries, Ysgol Gynradd Abergwili  
2il 
    Aled John, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Jack Roden, Ysgol Gynradd Meidrim  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
3ydd 
    Rhys Peach, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Carys Jones, Ysgol Gynradd Gorslas  
2il 
    Myrddin Jones, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Catryn Burnell, Ysgol Gynradd Abergwili  
14:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
15:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Grwp Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
3ydd 
    Grwp Penygroes, Ysgol Gynradd Penygroes  
16:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Penygroes, Ysgol Gynradd Penygroes  
2il 
    Grwp Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Grwp Brechfa, Ysgol Gynradd Brechfa  
19:    Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Tom Butterworth, Adran Gwili  
20:    Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Annie Emms, Ysgol Gynradd Abergwili  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Sam Phillips, Adran Gwili  
2il 
    Jodie Marie Evans, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
22:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau 
1af 
    Grwp Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
23:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4 
1af 
    Grwp Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
24:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
25:    Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 
1af 
    Hanna E Evans, Adran Gwili  
26:    Serameg / Crochenwaith Bl. 9 
1af 
    Dan Butterworth, Adran Gwili  
29:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Samuel Martin, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Alex Cockayne, Ysgol Gynradd Carwe  
30:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    Gwennan Haf Jones, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
31:    3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C) 
1af 
    Aaron Jenkins, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
36:    3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D) 
1af 
    Iestyn Evans, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
46:    3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C) 
1af 
    Jack Taylor, Adran Gwili  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Nikki Agar, Ysgol Gynradd Carwe  
2il 
    Elvis Clement, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Cadi Harding Jones, Ysgol Gynradd Brechfa  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Gwennan Walters, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Jack Green, Ysgol Gymunedol Peniel  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Carla Whittal-Williams, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Fern Elder, Ysgol Gynradd Carwe  
3ydd 
    Ffion Haf Jones, Ysgol Gymunedol Peniel  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Jonathan Walters, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Annell Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Gwennan Walters, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Owen Evans, Ysgol Gynradd Llannon  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys Nicholas-Jones, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Alexander Duckfield, Ysgol Gynradd Llannon  
3ydd 
    Samuel Icke, Ysgol Gynradd Llanpumsaint  
67:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8 
1af 
    Rachel Dickson, Ysgol Bro Myrddin  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Kelly Louise Rand, Ysgol Gynradd Llangain  
2il 
    Myrddin Jones, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Caradog Hanna Davies, Ysgol Gynradd Brechfa  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Matthew Evans, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Ellis Brown, Ysgol Gynradd Meidrim  
2il 
    Finnian Ainscough, Ysgol Gynradd Brechfa  
3ydd 
    Nia Thomss, Ysgol Y Fro  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Caryl Jones, Ysgol Y Fro  
2il 
    Sam Davies, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
3ydd 
    Ffion Haf Jones, Ysgol Gymunedol Peniel  
79:    Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Grwp Brechfa, Ysgol Gynradd Brechfa  
2il 
    Grwp Bro Brynach, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
80:    Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Brechfa, Ysgol Gynradd Brechfa  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cerys Burns, Ysgol Gynradd Meidrim  
2il 
    Megan Angharad Jones, Ysgol Gymunedol Peniel  
3ydd 
    Bethan Thomas-Jones, Ysgol Gynradd Carwe  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Amelia Whittal-Williams, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Sioned Haf Rowe, Ysgol Gynradd Carwe  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Manon Dixon, Ysgol Gynradd Abergwili  
2il 
    Cerys Nicholas-Jones, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Kelisha Jones, Ysgol Gynradd Carwe  
89:    2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Jayden Whittal-Williams, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Elen Hawkins, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Ceris James, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Mared Powell, Ysgol Gymunedol Peniel  
92:    2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Joseph Twose, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
94:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Hannah Peach, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Emily Sullivan, Ysgol Gynradd Drefach  
2il 
    Cadi Evans, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Tyler Heck, Ysgol Gynradd Llansteffan  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Cerys Yeeles, Ysgol Gymunedol Peniel  
2il 
    Natasha Sheppard, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Josh Edwards, Ysgol Gynradd Abergwili  
2il 
    Millie Hughes-Butterfield, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Ceris James, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Mared Powell, Ysgol Gymunedol Peniel  
3ydd 
    Beca Morgan, Adran Y Neuadd Fach  
105:    Gwehyddu Bl. 3 a 4 
1af 
    Iolo Clement, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
106:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Ffion Thomas, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
107:    Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Gorslas, Ysgol Gynradd Gorslas  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Iwan Thomas-Jones, Ysgol Gynradd Carwe  
2il 
    Catrin Thomas, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Olivia Heald, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Bethan Thomas-Jones, Ysgol Gynradd Carwe  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Millie Hughes-Butterfield, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
3ydd 
    Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    William Howell, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Ffion Thomas, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    Alex Vaughan, Ysgol Gynradd Ty Croes  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Megan Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
2il 
    Ceris Gwen Thomas, Ysgol Bro Myrddin  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Gruffudd Davies, Ysgol Gynradd Hendygwyn  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
3ydd 
    Oscar Meek, Ysgol Gynradd Meidrim  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Carys Jones, Ysgol Gynradd Gorslas  
2il 
    Cerys Nicholas-Jones, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    William Howell, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Megan Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
2il 
    Ceris Gwen Thomas, Ysgol Bro Myrddin  
123:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Joshua Lewis, Ysgol Gymunedol Peniel  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Elin Wyn James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Caitlyn Miller, Ysgol Gynradd Carwe  
3ydd 
    Ffion Thomas, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Bethan Thomas-Jones, Ysgol Gynradd Carwe  
2il 
    Joshua Lewis, Ysgol Gymunedol Peniel  
3ydd 
    Gruffudd Davies, Ysgol Gynradd Hendygwyn  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach  
3ydd 
    Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Elin Wyn James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Zoe Watson, Ysgol Gynradd Carwe  
3ydd 
    Myrddin Jones, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
130:    Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 
1af 
    Ceris Gwen Thomas, Ysgol Bro Myrddin  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Taryn Williams, Ysgol Gymunedol Peniel  
2il 
    Cadi Williams, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
3ydd 
    Bethan Thomas-Jones, Ysgol Gynradd Carwe  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Catrin Rees, Ysgol Gynradd Carwe  
2il 
    Angharad Beach, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
3ydd 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Beca Morgan, Adran Y Neuadd Fach  
2il 
    Elin Wyn James, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
145:    Creu Artefact Bl 2 ac iau 
1af 
    Grwp Gorslas, Ysgol Gynradd Gorslas  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
159:    Celf dan 19 oed 
1af 
    Sara Gwenan Davies, Ysgol Bro Myrddin   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010