Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau CDT Penfro 2010  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Alice Rozga, Ysgol Gynradd Beca  
2il 
    Leah James, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Osian Perkins, Adran Carn Ifan  
2:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Celyn Llewellyn, Ysgol Gynradd Ger y Llan  
2il 
    Edward Bennet, Ysgol Gynradd Brynconin  
3ydd 
    Heledd Mai Lloyd, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Marinus Peterson, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Elen Parry, Ysgol Gynradd Casblaidd  
3ydd 
    Alys Morgan, Ysgol Gynradd Beca  
4:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Jemma Riley, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Ffion Ridgeway, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
3ydd 
    Llinos Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
5:    Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9 
1af 
    Ceinwen Reed, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
6:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ianto Davies, Ysgol Gynradd Clydau  
2il 
    Elen Maycock, Ysgol Gynradd Casblaidd  
3ydd 
    Olivia Dobney, Ysgol Gynradd Y Frenni  
7:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 
1af 
    Eben Frodsham, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    Robyn Thomas, Ysgol Gynradd Ger y Llan  
3ydd 
    Steffan Davies, Ysgol Gynradd Y Frenni  
8:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 
1af 
    Celsey Williams, Ysgol Gynradd Cilgerran  
2il 
    Sacha Clift, Ysgol Bro Dewi  
3ydd 
    Steffan Harries, Ysgol Gynradd Clydau  
9:    Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lowri Truslove, Ysgol Gyfun Y Preseli  
11:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau 
1af 
    Amy Miles, Ysgol Gynradd Casmael  
2il 
    Tegan Jones, Ysgol Gynradd Bro Ingli  
3ydd 
    Catrin Davies, Ysgol Gynradd Cilgerran  
12:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 
1af 
    Mirain Iwerydd James, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    Megan Greenhalgh, Adran Maenclochog  
3ydd 
    Callum Harries, Ysgol Gynradd Casmael  
13:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 
1af 
    Beca Davies, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    Gwen Griffiths, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
3ydd 
    Joseph Morris, Ysgol Gynradd Orielton  
14:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau 
1af 
    Grwp Mathew , Ysgol Gynradd Castellhaidd  
2il 
    Grwp Faye, Ysgol Gynradd Castellhaidd  
15:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Grwp Eve, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Grwp Teimladau Amser Chwarae, Ysgol Gynradd Bro Ingli  
2il 
    Grwp Rhodri, Adran Maenclochog  
16:    Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Ben, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    Grwp Charlie , Ysgol Gynradd Orielton  
17:    Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8 
1af 
    Stephanie Ryan, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Megan Morris, Ysgol Gyfun Y Preseli  
21:    Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Hannah Worrall, Ysgol Gynradd Mathri  
2il 
    Rhys Vaughan, Ysgol Gynradd Mathri  
3ydd 
    Denay Prophet, Ysgol Gynradd Mathri  
24:    Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6 
1af 
    Grwp Lucy , Ysgol Gynradd Y Frenni  
29:    Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau 
1af 
    Emma Croshaw, Ysgol Gynradd Y Frenni  
30:    2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C) 
1af 
    Arnold Banks, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    Trystan Thomas, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod  
3ydd 
    Emma Croshaw, Ysgol Gynradd Y Frenni  
50:    2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D) 
1af 
    Emma Martin, Ysgol Portfield  
2il 
    Christopher Cross, Ysgol Portfield  
3ydd 
    Sam Gooding, Ysgol Portfield  
59:    Argraffu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Steffan Phillips, Ysgol Gynradd Beca  
2il 
    Ceris Walters, Ysgol Gynradd Cilgerran  
3ydd 
    Ieuan Francis, Ysgol Gynradd Casmael  
60:    Argraffu Bl. 3 a 4 
1af 
    Nia Stedman, Ysgol Gynradd Cilgerran  
2il 
    Llyr Bowen, Ysgol Gynradd Beca  
3ydd 
    Ellie Walker, Ysgol Gynradd Croesgoch  
61:    Argraffu Bl. 5 a 6 
1af 
    Gwion Jenkins, Ysgol Gynradd Beca  
2il 
    Hannah Page-Harries, Ysgol Gynradd Beca  
3ydd 
    Sian Jones, Ysgol Gynradd Beca  
62:    Argraffu Bl. 7 ac 8 
1af 
    Lowri Truslove, Ysgol Gyfun Y Preseli  
64:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau 
1af 
    Dylan Bowen, Ysgol Gynradd Beca  
2il 
    Leah James, Ysgol Gynradd Y Frenni  
65:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 
1af 
    Llion Williams, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Jack Jones, Ysgol Gynradd Llandudoch  
3ydd 
    Megan Greenhalgh, Ysgol Gynradd Maenclochog  
66:    Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 
1af 
    Ellen Raymond, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Ben Hill, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Katherine Brooks, Ysgol Gynradd Croesgoch  
69:    Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau 
1af 
    Angharad Noakes, Ysgol Gynradd Cilgerran  
2il 
    Megan Noakes, Ysgol Gynradd Cilgerran  
3ydd 
    Laura Mason, Ysgol Gynradd Ger y Llan  
74:    Dyluniad 2D Bl 6 ac iau 
1af 
    Katie Ridley, Ysgol Gynradd Cilgerran  
2il 
    Jac Sullivan, Ysgol Gynradd Cilgerran  
3ydd 
    Hedydd Davies, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
75:    Dyluniad 2D Bl 7-9 
1af 
    Emlyn Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
76:    Pyped Bl. 2 ac iau 
1af 
    Leo Todd, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Ceris Walters, Ysgol Gynradd Cilgerran  
3ydd 
    Adam Walters, Ysgol Gynradd Cilgerran  
77:    Pyped Bl. 3 a 4 
1af 
    Ioan Evans, Ysgol Gynradd Casblaidd  
2il 
    Kirsty Fletcher, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Natasha Griffiths, Ysgol Gynradd Beca  
78:    Pyped Bl. 5 a 6 
1af 
    Elin Rees, Ysgol Gynradd Beca  
2il 
    Sam Marchant, Ysgol Gynradd Casmael  
3ydd 
    Cari Byrne, Ysgol Gynradd Y Frenni  
79:    Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Jessie a Sion, Ysgol Gynradd Cilgerran  
80:    Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Harry a Geraint , Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Scott a Owen, Ysgol Gynradd Croesgoch  
81:    Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Grwp Rea, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Grwp Siwan, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Grwp Charlie, Ysgol Gynradd Orielton  
82:    Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8 
1af 
    Emlyn Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
83:    Mwgwd neu Byped Bl 9 
1af 
    Teleri Vaughan, Ysgol Gyfun Y Preseli  
84:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau 
1af 
    Alice Rozga, Ysgol Gynradd Beca  
2il 
    Rohan Petersen, Ysgol Gynradd Beca  
3ydd 
    Benjamin Harber, Ysgol Gynradd Y Frenni  
85:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 
1af 
    Merlin Pearson, Ysgol Gynradd Beca  
2il 
    Geraint McCoan, Ysgol Gynradd Beca  
3ydd 
    Shannon Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni  
86:    Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 
1af 
    Osian Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Hedydd Davies, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
3ydd 
    Alys Morgan, Ysgol Gynradd Beca  
90:    2D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Elinor Palfrey, Ysgol Gynradd Clydau  
2il 
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Casblaidd  
91:    2D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Ellie Harries, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    Kirsty Richards, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Carys James, Ysgol Wdig  
92:    2D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Megan Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Catherine Hill, Ysgol Gyfun Y Preseli  
94:    3D Tecstilau Bl. 2 ac iau 
1af 
    Ema Owens, Ysgol Gynradd Beca  
2il 
    Donovan Wilshaw, Ysgol Gynradd Beca  
3ydd 
    Llyr Thomas, Ysgol Gynradd Clydau  
95:    3D Tecstilau Bl. 3 a 4 
1af 
    Ceirios Thomas, Ysgol Gynradd Clydau  
2il 
    Ceirios Thomas, Ysgol Gynradd Beca  
3ydd 
    Anna Lewis, Ysgol Gynradd Beca  
96:    3D Tecstilau Bl. 5 a 6 
1af 
    Rea Sellen, Adran Maenclochog  
2il 
    Lowri James, Ysgol Gynradd Beca  
3ydd 
    Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
97:    3D Tecstilau Bl. 7 ac 8 
1af 
    Holly Evans, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Eurgain Wyn, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Enfys Harries, Ysgol Gyfun Y Preseli  
99:    Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cian Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd  
2il 
    Elin Gwynne-Davies, Ysgol Gynradd Clydau  
100:    Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 
1af 
    Cerys Lloyd, Ysgol Gynradd Clydau  
101:    Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 
1af 
    Elin Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd  
2il 
    Eleri Parcell, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Hedydd Davies, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
104:    Gwehyddu Bl. 2 ac iau 
1af 
    Faye Kingston, Ysgol Gynradd Castellhaidd  
2il 
    Mathew Dixon, Ysgol Gynradd Castellhaidd  
3ydd 
    Elivia Huggard, Ysgol Gynradd Castellhaidd  
106:    Gwehyddu Bl. 5 a 6 
1af 
    Osian Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Enfys Jones, Ysgol Gynradd Cilgerran  
3ydd 
    Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
114:    Penwisg Bl. 6 ac iau 
1af 
    Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Lucy Hope, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
3ydd 
    Hannah Watts, Ysgol Gynradd Orielton  
115:    Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cian Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd  
2il 
    Luke Allsworth, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Menna Davies, Ysgol Gynradd Brynconin  
116:    Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Shannon Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    Erin Byrne, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Joey Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni  
117:    Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Angharad Noakes, Ysgol Gynradd Cilgerran  
2il 
    Elin Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd  
3ydd 
    Osian Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
118:    Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Emlyn Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
119:    Print Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Owain Davies, Ysgol Gynradd Brynconin  
2il 
    Owen Thomos, Ysgol Gynradd Casmael  
3ydd 
    Cian Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd  
120:    Print Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Shannon Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    Steffan Davies, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Joey Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni  
121:    Print Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Morgan Davies, Ysgol Gynradd Brynconin  
2il 
    Megan Parry, Ysgol Gynradd Castellhaidd  
3ydd 
    Rhys Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd  
122:    Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Emlyn Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
123:    Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 
1af 
    Steffan Phillips, Ysgol Gynradd Beca  
2il 
    Donovan Wilshaw, Ysgol Gynradd Beca  
124:    Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4 
1af 
    Joey Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    Shannon Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Erin Byrne, Ysgol Gynradd Y Frenni  
125:    Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6 
1af 
    Osian Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Cari Byrne, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Kara Hughes, Ysgol Gynradd Brynconin  
126:    Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Emlyn Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
127:    Printiau Lliw Bl. 2 ac iau 
1af 
    Menna Davies, Ysgol Gynradd Brynconin  
2il 
    Gwenno James, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Ceri Efan Jones, Ysgol Gynradd Beca  
128:    Printiau Lliw Bl. 3 a 4 
1af 
    Megan Greenhalgh, Adran Maenclochog  
2il 
    Joey Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Rhydian Howells, Ysgol Gynradd Llanychllwydog  
129:    Printiau Lliw Bl. 5 a 6 
1af 
    Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Megan Noakes, Ysgol Gynradd Cilgerran  
3ydd 
    Morgan Davies, Ysgol Gynradd Brynconin  
132:    Gemwaith Bl. 2 ac iau 
1af 
    Cerys Davies, Ysgol Gynradd Llanychllwydog  
2il 
    Elen Mei Morgans, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Catrin Davies, Ysgol Gynradd Cilgerran  
133:    Gemwaith Bl. 3 a 4 
1af 
    Sin Croshaw, Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    Heledd Mai Lloyd, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Ioan Phillips, Ysgol Gynradd Y Frenni  
134:    Gemwaith Bl. 5 a 6 
1af 
    Emily Hughes, Ysgol Gynradd Orielton  
2il 
    Hawys Davies, Ysgol Gynradd Clydau  
3ydd 
    Hannah-Aur Williams, Ysgol Gynradd Cilgerran  
137:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau 
1af 
    Sara Grug Edwards, Ysgol Gynradd Maenclochog  
139:    Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 
1af 
    William Lewis, Ysgol Gynradd Bro Ingli  
2il 
    Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
146:    Creu Artefact Bl 3 a 4 
1af 
    Andra Darabont, Ysgol Gynradd Glannau Gwaun  
147:    Creu Artefact Bl 5 a 6 
1af 
    Osian Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Imogen Childs, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod  
3ydd 
    Gareth Davie, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod  
148:    Creu Arteffact Bl. 7 ac 8 
1af 
    Emlyn Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
159:    Celf dan 19 oed 
1af 
    Heledd Gwynn, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Heulwen Evans, Ysgol Gyfun Y Preseli   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010