Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Mercher
261 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
275 - Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
354 - Ymgom Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Iau
178 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Elan Richards, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
185 - Unawd allan o Sioe Gerdd Bl.10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Gethin Lewis, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
191 - Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
217 - Unawd Llinynnol Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Cathryn Rees, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
225 - Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Thomas Dafydd Scaife, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
253 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
264 - Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
288 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Enlli Eluned Lewis, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
290 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Gwener
183 - Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gethin a Ceirios, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
192 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
222 - Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Catrin Price, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
230 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
265 - Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
270 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gareth Spiers, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
291 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Saran Richards, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
348 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Sadwrn
186 - Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Lynwen Haf Roberts, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
197 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
198 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
227 - Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Catrin a Llywelyn, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
229 - Ensemble 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
271 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
272 - Dawns Stepio 12 - 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
294 - Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin