Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
273 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
Dydd Mawrth
209 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Charlotte Lewis, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
274 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
298 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Pen Pych, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
Dydd Mercher
188 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Y Cwm, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
220 - Unawd Telyn Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elin Kelly, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
Dydd Iau
189 - Parti Merched Bl 7,8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
288 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Iwan Davies, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
301 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Debbie Jones, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
355 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
357 - Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
3ydd
, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
361 - Monolog Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Lucy Andrews, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
Dydd Gwener
230 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Treorci, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
356 - Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg