Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
206 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lleucu Parri, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
208 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Charlie Lovell-Jones, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
212 - Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
231 - Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Roced, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
240 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Nansi Rhys Adams, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
295 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ben Davies, Ysgol Gynradd Llanishen Fach, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
353 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mawrth
169 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Branwen ac Iwan, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
175 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. Dros 150)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
176 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
207 - Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Charlie Lovell-Jones, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
209 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Rhodri Skyrme, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
274 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
278 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
351 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mercher
170 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Heol y March, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
171 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Heol y March, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
187 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Heol y March, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
219 - Unawd Pres Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Dafydd Phillips, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
220 - Unawd Telyn Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Noa Gabay, Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
300 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Iau
190 - Parti Bechgyn Bl 7,8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
203 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lisa Medi Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
217 - Unawd Llinynnol Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elen Mai Roberts, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
218 - Unawd Piano Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Geraint Llyr Owen, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
221 - Ensemble Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
267 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Enlli Angharad Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
317 - Cystadleuaeth y Gadair 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gruffudd Owen, Aelod Unigol C. Gorllewin Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Gwener
226 - Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Martha Holeyman, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
269 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Cerian Phillips, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
282 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
348 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Sadwrn
196 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
197 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
198 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
199 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
Safle
Enw Parti
 
2il
Cor A, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
200 - Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
233 - Grwp/Band 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Any Other Day, Ysgol Gyfun Radur, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
252 - Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
257 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
266 - Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
271 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro