Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Mawrth
168 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Victoria Nuttall, Ysgol Gymraeg Y Fenni, Rhanbarth Gwent
  
214 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Caerffili, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Mercher
220 - Unawd Telyn Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Eluned Mair Hollyman, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Iau
358 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Gwener
222 - Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Chloe Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent