Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
177 - Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
211 - Parti Recorder Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Maesllyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
243 - Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
260 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
263 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
295 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Abygail Stamp, Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Mawrth
168 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Georgia Mills, Ysgol Gynradd Saron, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
214 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Llandybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
245 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
262 - Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg dros 100/Adr dros 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
278 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
297 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Georgia Hall, Ysgol Gynradd Penbre, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
350 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Mercher
216 - Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Epsie Thompson, Ysgol Gyfun Bryngwyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
261 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
289 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Iau
189 - Parti Merched Bl 7,8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
190 - Parti Bechgyn Bl 7,8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
254 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
267 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Sara Mai Davies, Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
268 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Steffan Rhys Davies, Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
302 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Gwener
183 - Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Heledd a Ffion, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
192 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
193 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
223 - Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Abigail Hammett, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
249 - Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Deiniol Jones, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
292 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
349 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Llyn y Fan, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Sadwrn
184 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Eirlys Myfanwy Davies, Aelod Unigol C. Llanelli, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
266 - Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
272 - Dawns Stepio 12 - 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin