Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
166 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Tomi Llywelyn Brown, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
  
167 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Deio Llyr , Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
  
174 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. Hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
  
206 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Hana Abas, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
208 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gwenno Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
210 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Math Roberts, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
  
211 - Parti Recorder Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
  
284 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Gethin Elis, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
353 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mawrth
209 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Iago Davies, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
  
214 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
242 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
286 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
351 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mercher
171 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
  
215 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
  
232 - Band Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Plant Mr Jwc, Aelwyd Bro Llanwnda, Rhanbarth Eryri
  
287 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
  
299 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Temalangeni Diamini, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Iau
195 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
225 - Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Gwyn Owen, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
253 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
  
268 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elis Vaughan-Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
317 - Cystadleuaeth y Gadair 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Llyr Gwyn Lewis, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
Dewi Huw Owen, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener
194 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
223 - Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Patrick Edgar Rimes, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
224 - Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Patrick Edgar Rimes, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
226 - Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Glain Dafydd, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
230 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
250 - Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
Safle
Enw Parti
 
2il
Alaw ac Enlli, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
348 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Sadwrn
196 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd JMJ, Rhanbarth Eryri
  
227 - Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Patrick Rimes a Gwyn Owen, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
229 - Ensemble 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
251 - Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Dafydd Rhun, Aelod Unigol C. Llyn, Rhanbarth Eryri
  
252 - Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd JMJ, Rhanbarth Eryri
  
256 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
2il
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
257 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
293 - Llefaru Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elen Gwenllian, Aelwyd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
  
362 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Leah Gaffey, Aelod Unigol Cylch Eifionydd, Rhanbarth Eryri