Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
167 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lewys Siencyn, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
  
240 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Beca Fflur Jarman, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
241 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Meg Llewelyn Evans, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
  
260 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
  
283 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Erin Aled, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Mawrth
245 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
  
285 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Mared Fflur Jones, Adran Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Mercher
215 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Grwp Ty Meirion, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
  
216 - Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
  
246 - Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Iau
191 - Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
  
288 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Joseff Owen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
317 - Cystadleuaeth y Gadair 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Gruffydd Antur, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Gwener
182 - Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Huw Ynyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
  
249 - Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Huw Ynyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Sadwrn
227 - Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Rhianwen a Nia, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
  
233 - Grwp/Band 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Un Dyn Lawr, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
251 - Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Glesni Fflur, Aelwyd Y Bala, Rhanbarth Meirionnydd