Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
172 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. Hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Penmachno, Rhanbarth Conwy
  
210 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elenya Havard-Griffiths, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
241 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Modlen Alun, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
  
263 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
  
283 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Owain John Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mawrth
175 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. Dros 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
176 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
244 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
  
285 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ciaran Eynon, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mercher
170 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
188 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
246 - Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
  
3ydd
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
287 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
300 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
352 - Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Iau
178 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Sara P Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
218 - Unawd Piano Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Lowri Llwyd Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
254 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Parti Adam, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
3ydd
Parti Amy, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
301 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Richard Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
302 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
358 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Gwener
269 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Anna Pardanjac, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
276 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Sadwrn
186 - Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elgan Llyr Thomas, Aelod Unigol Cylch Bro Conwy, Rhanbarth Conwy
  
196 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
199 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
200 - Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
257 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
294 - Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
359 - Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
360 - Chwarter awr o Adloniant 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy