Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
240 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Cerys Edwards, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
  
243 - Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Mawrth
173 - Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. Dros 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
175 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. Dros 150)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
201 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Celyn Llwyd, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
  
242 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Celyn Llwyd, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
  
244 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Caer Drewyn, Rhanbarth Dinbych
  
350 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Myfanwy a Gabriel , Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Mercher
202 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7,8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
248 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Ceri Roberts a Mared Williams , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
299 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Iau
180 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Ceri Haf a Mared Elin , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
195 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Mared, Leah ac Amber , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
203 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
221 - Ensemble Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
247 - Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Gwener
181 - Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
250 - Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
Safle
Enw Parti
 
1af
Angharad, Bethany a Mared, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
281 - Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Natalie Davey, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych