Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
166 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Carys Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
  
167 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Charlotte Saunders, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
  
172 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. Hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Llangwyryfon, Rhanbarth Ceredigion
  
177 - Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
  
206 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Seren Taylor, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
  
208 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod, Rhanbarth Ceredigion
  
210 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod, Rhanbarth Ceredigion
  
212 - Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
  
367 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
368 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mawrth
207 - Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ifan Llywelyn, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
213 - Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
244 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
  
245 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
262 - Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg dros 100/Adr dros 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt, Rhanbarth Ceredigion
  
274 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
  
277 - Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Niamh O'Brien, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
  
285 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
1af
Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod, Rhanbarth Ceredigion
  
286 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Penparc, Rhanbarth Ceredigion
  
350 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mercher
170 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Llambed, Rhanbarth Ceredigion
  
219 - Unawd Pres Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Grady Hassan, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
232 - Band Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Y Gwirfoddolwyr, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
248 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Sophie a Katherine, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
275 - Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
279 - Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Ceri Davies, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
280 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
289 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Llanfihangel ar Arth, Rhanbarth Ceredigion
  
352 - Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Iau
178 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Sophie Rudge, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
180 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Sophie a Katherine, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
185 - Unawd allan o Sioe Gerdd Bl.10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Sam Ebenezer, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
190 - Parti Bechgyn Bl 7,8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
191 - Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
195 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
221 - Ensemble Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
225 - Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Huw Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
264 - Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
267 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Medi Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
290 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
357 - Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Gwener
192 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
193 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
194 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
205 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
222 - Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
269 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Hannah Rowlands, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
270 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Emyr Wyn Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
276 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
282 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
291 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Eilir Pryse, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
292 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
349 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Aeron, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Sadwrn
186 - Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elen Morgan, Aelwyd Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
  
199 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
204 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Ceirios Evans, Aelwyd Aeron, Rhanbarth Ceredigion
  
229 - Ensemble 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
233 - Grwp/Band 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Cariad Crisial, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
  
251 - Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Manon Mai Rhys, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
256 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
  
266 - Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Aeron, Rhanbarth Ceredigion
  
271 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
293 - Llefaru Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Enfys Hatcher, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
Elen Morgan, Aelwyd Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
  
294 - Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
  
360 - Chwarter awr o Adloniant 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Aeron, Rhanbarth Ceredigion