Eisteddfod yr Urdd

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2010

 

1 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
Caleb Griffiths, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Osian Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ethan Fallon, Ysgol Gynradd Gorslas, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
Iolo Clement, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Ilan Harry Glyn Hughes, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Isabel Graydon, Ysgol Iau Llangennech, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
Marinus Peterson, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
2il
Emily Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Tomos James, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
4 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
Ffion Ridgway, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
2il
Alys Smith, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Elan Parry Lowther, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
5 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
Gwyn Rennolf, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Elinor Griffiths, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Anna Evans, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
6 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
Ianto Davies, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
2il
Libby Anderson-Watkins, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Ruth Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
7 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
Mason Evans, Ysgol Gynradd Llangynnwr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Ifan Llyr Howells Baines, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Eben Frodsham, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
8 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
Aron Hughes Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Naiomi Carter, Ysgol Gymraeg Gellionnen, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Billie-Jo Bolwell, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
9 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
Jake Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
2il
Alys Haf, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Megan Adams, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
10 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
Gwen Lloyd Thomas, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
2il
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
11 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
Alys Môn Griffiths, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
Anest Thomas, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Dafi Tom Jenkins, Adran Bro Siôn Cwilt, Rhanbarth Ceredigion
12 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
Catriona Duffield, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Jack Roden, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
13 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
Gabrielle Jones, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
2il
Elis Lloyd Williams, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Iestyn Evans, Ysgol Gynradd Bro Elwern, Rhanbarth Dinbych
14 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
Grwp Henblas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Grwp Babanod , Ysgol Gynradd Bryn Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Mathew , Ysgol Gynradd Castellhaidd, Rhanbarth Penfro
15 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Eve, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
2il
Grwp Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Cara, Tomos a Jordan , Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
16 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Arwel Roberts, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Bethan, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Grwp Ben, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
17 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
Aimee Davies, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
2il
Alaw Griffiths, Ysgol Gyfun Garth Olwg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
Lowri Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
18 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
Non Williams, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Tomos Baker, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Rubell Khan, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
19 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Lledrod, Rhanbarth Ceredigion
2il
Tom Butterworth, Adran Gwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Chad Fisher, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
20 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
Holly Cooper, Ysgol Gynradd Llanwnnen, Rhanbarth Ceredigion
2il
Cedol Dafydd, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Thea McQuilla, Ysgol Gynradd Elfod, Rhanbarth Conwy
21 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
Roselin Morgan, Ysgol Gynradd Llannon, Rhanbarth Ceredigion
2il
Menna Fflur Edwards, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Steffan Huw Morus, Ysgol Gynradd Eglwys Bach, Rhanbarth Conwy
22 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
Grwp Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Emily, Mia, Sophie ac Olivia, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Bronllwyn, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
23 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
Grwp Aled, Ysgol Gynradd Penuwch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Grwp Bronllwyn, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
24 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
Grwp Morgan, Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Grwp Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Grwp Penuwch, Ysgol Gynradd Penuwch, Rhanbarth Ceredigion
25 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
Betsan Jenkins, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
26 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
Sion Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Dan Butterworth, Adran Gwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Dion Mason George, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
27 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
2il
Hannah, Joshua, Elen ac Hannah , Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
28 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 9
1af
Neb yn Cystadlu, , Rhanbarth Cenedlaethol
29 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
William Needham, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
2il
Joshua Price, Ysgol Gynradd Cwmifor, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Daniel Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
30 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
Arnold Banks, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
2il
Ruth Hudis, Ysgol Gynradd Penuwch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Rhys Mosey, Ysgol Bro Banw, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
31 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
Aaron Jenkins, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Siôn Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Dafydd Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
32 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
Molly ac Amber, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Capel Cynfab, Ysgol Gynradd Capel Cynfab, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
33 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
Courtney, Bethany, Bradley a Sam , Clwb Hwyl Plant Rhyl, Rhanbarth Dinbych
2il
Eliza a Molly, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Parcyrhun, Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
34 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
Ieuan Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
Erin Mair Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
35 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Ieuan Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jac Morris Davies, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
36 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Erin Mair Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Iestyn Evans, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
37 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
Huw a Iolo, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Llwyn yr Eos, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Grwp Jac, Amber a Harry, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
38 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Jac, Amber a Harry, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
2il
, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
39 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
Kieran Humphreys, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Iestyn Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ffion Owen, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
40 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Hannah Stevenson, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Kieran Humphreys, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Ffion Owen, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
41 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
Nerys Angharad Jones, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
42 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Sion, Jordan, Derek a Ryan, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Nerys, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
43 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
Helen a James, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
44 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
Kerry Patterson, Clwb Hwyl Plant Rhyl, Rhanbarth Dinbych
2il
Shane Howard, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ruby Goode, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
45 - 2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Jordan Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
2il
David Roberts, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Mark Robinson, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
46 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
Mary Ludden, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Jack Taylor, Adran Gwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Sara Mays, Clwb Hwyl Plant Rhyl, Rhanbarth Dinbych
47 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Naomi , Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Elin, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
48 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Chike Iwobi, Shane Howard ac Hannah Earl, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
49 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
Alex Danks-Kemish, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Steffan Hack, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Kathy Howell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
50 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Rachel Pote, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
John Bugby, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Emma Martin, Ysgol Portfield, Rhanbarth Penfro
51 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Steffan Hack, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Victoria Ludden, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
Llinos Parry, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
52 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Gethin, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Grwp Alex , Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
53 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Aron, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Liam , Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
54 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
Sian Kieran, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
2il
Carl Evans, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Chloe Rigby, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
55 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Arwyn Roberts, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Gemma Williams, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
Joshua Bullen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
56 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Joshua Hemming, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Arwyn Roberts, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Louise Evans, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
57 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Hafodlon, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
2il
Chloe Rigby a Lowri Hughes, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Steffan a Zoe, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
58 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Dilys , Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
59 - Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
Megan Davies, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
2il
Morgan Richards, Ysgol Gynradd Trelogan, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Isabella Anstee-Luporini, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
60 - Argraffu Bl. 3 a 4
1af
Awel Williams, Adran Edern, Rhanbarth Eryri
2il
Alana Hughes, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Jac Evans, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
61 - Argraffu Bl. 5 a 6
1af
Niamh O'Brien, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
2il
Issabel Barrie, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Elis Garmon Jones, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
62 - Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
Caitlin Culyer, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lowri Truslove, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
63 - Argraffu Bl. 9
1af
Gwenan Fflur Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
64 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
Ffion Wright, Adran Y Bannau, Rhanbarth De Powys
2il
Lliwen Medeni Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Jenny Stoodley, Adran Penybont, Rhanbarth Morgannwg Ganol
65 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
Megan Lewis, Ysgol Gynradd Trelogan, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Annell Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
William Jukes Bennett, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
66 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
Phoebe Morris, Ysgol Gymraeg Brynsierfel, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Emma Evans, Ysgol Gynradd Pontrobert, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Maya Mellor, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
67 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
Rachel Dickson, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Alys Smith, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Sophie Howard, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
68 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Azzane Dale, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
2il
Peter Gillibrand, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Gwyn Rennolf, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
69 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
Angharad Noakes, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
Cameron Jeff, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
70 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
2il
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
71 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
2il
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
72 - Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
2il
Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ysgol Gynradd Llangwm, Ysgol Gynradd Llangwm, Rhanbarth Conwy
73 - Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af
Teimlnodau, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Cenedlaethol
2il
Adran Dinas Mawddwy, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
74 - Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
1af
Dylan Tudor, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jessica Williams, Ysgol Gynradd Llanbedr, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Angharad Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
75 - Dyluniad 2D Bl 7-9
1af
Elin Mai Rice Brady, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Jodie Phillips, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Emlyn Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
76 - Pyped Bl. 2 ac iau
1af
Noa Hallam, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
Nia Feakes, Ysgol Gymraeg Y Ffin, Rhanbarth Gwent
3ydd
Matthew Evans, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
77 - Pyped Bl. 3 a 4
1af
Dylan Williams, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Anest Fflur Roberts, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Michael Pritchard, Ysgol Gynradd Croes Atti, Rhanbarth Fflint Maelor
78 - Pyped Bl. 5 a 6
1af
Simon Britt, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Bethan Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Eli Thomas, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant, Rhanbarth Maldwyn
79 - Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
Poppy, Eiry, Megan ac Elin, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Alisa, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elin, Lili, Olivia a Courtney , Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
80 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Zoe, Josephina a Annest, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
3ydd
Grwp Blwyddyn 4, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
81 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Rhys Forteam, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
2il
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
82 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
Elen Mair Adams, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Corine Duffy, Ysgol Uwchradd John Bright, Rhanbarth Conwy
3ydd
Phillipa Hardman, Ysgol Uwchradd John Bright, Rhanbarth Conwy
83 - Mwgwd neu Byped Bl 9
1af
Gwawr Hatcher, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Teleri Vaughan, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
84 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
Elliot Farr, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
Ioan Jones-Cole, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Shay Price, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
85 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
Manon Glyn Evans, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
Phoebe Carr, Ysgol Gynradd Cyffylliog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Merlin Pearson, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
86 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
Osian Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
2il
Lowri Elen Jones, Ysgol Gynradd Capel Garmon, Rhanbarth Conwy
3ydd
Lois Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
87 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
Lora Richards, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Sioned Rees Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
88 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
Adam Williams, Ysgol Gyfun Sant Ioan Llwyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Hannah Garrington, Ysgol Gyfun Sant Ioan Llwyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Georgia Mansfield, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
89 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Leah Woodhead, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
Lili Griffith, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
Nia Roberts, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
90 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Jodie Shea Costello, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Heledd Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
3ydd
Jemma Barnard, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
91 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Gruffudd Elidir Owen, Adran Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
2il
Abigail Roberts, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
3ydd
Elen Bird, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
92 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Megan Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Angharad Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
93 - 2D Tecstilau Bl. 9
1af
Seren Pritchard-Bland, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
94 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Cara Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Lucy Swann, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
Hedd Allman, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
95 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Ffion Elain Evans, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Catrin Eluned Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Hanna Emlyn Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
96 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Alaw Fon Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Adele Masters, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Aisha Griffiths, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
97 - 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Bryony Devoy, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Eurgain Wyn, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
98 - 3D Tecstilau Bl. 9
1af
Megan Lucy Harris, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Megan Cairins, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
99 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
Lili Church, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grace Carter, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Siwan Madogwen Price, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
100 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
Mali Puw Williams, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Zoe Aclamkiewicz, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
3ydd
Ella Jones, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
101 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
Elin Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
2il
Ellen Jones, Ysgol Gynradd Llaingoch, Rhanbarth Môn
3ydd
Siona Williams, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
102 - Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
Tilly Evans, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Mared Pugh-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Samuel Lewis Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
103 - Gwau/Crosio Bl. 9
1af
Neb yn Cystadlu, , Rhanbarth Cenedlaethol
104 - Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af
William Sutherland, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
2il
Charlotte Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Alice Banks, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
105 - Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af
Hanna Emlyn Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Elenid Alun, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
Hefin Williams, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
106 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
Elen Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Ethan Kehoe, Ysgol Gynradd Penlon, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Gwenllian Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
107 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af
Joe a Lloyd , Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
2il
Grwp Gorslas, Ysgol Gynradd Gorslas, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Grwp Tregaron, Ysgol Gynradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
108 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af
, Ysgol Gymraeg Gellionnen, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Grwp Ffion Haf , Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Grwp Y Tywyn, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
109 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af
Grwp Tregaron, Ysgol Gynradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Emma a Malachy, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Georgia, Jake, Jack, Ray ac Ellie, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
110 - Gwehyddu Bl. 7 ac 8
1af
Neb yn Cystadlu, , Rhanbarth Cenedlaethol
111 - Gwehyddu Bl. 9
1af
Neb yn Cystadlu, , Rhanbarth Cenedlaethol
112 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
Sophie Ann Knight, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Alaw Ehedydd Paul, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
113 - Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
Neb yn Cystadlu, , Rhanbarth Cenedlaethol
114 - Penwisg Bl. 6 ac iau
1af
Emily Woodward, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Manon Hedd Nicholls, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
Darcy Cole, Ysgol Gynradd Ty Mawr, Rhanbarth Môn
115 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Cadi Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Rebecca Szpaddt, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Tomos Carwyn Hughes, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
116 - Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Lowri Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
2il
Amilia Turner Evans, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Nalani Rushton, Ysgol Gynradd Y Traeth, Rhanbarth Meirionnydd
117 - Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
Phoebee-Rose Fromling-Edwards, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Angharad Noakes, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
118 - Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Megan Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Elen Evans, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Rhodd Bulkeley Price, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
119 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Carys Webster, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Magi Hayes, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Ella Smith, Adran Y Bannau, Rhanbarth De Powys
120 - Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
Eve Brookes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
Sasha Parry-Barnard, Ysgol Gynradd Bodfeurig, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ella Oldfield, Ysgol Gynradd Bryn Tabor, Rhanbarth Fflint Maelor
121 - Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
Grace Insole, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Ophelia Dunne, Ysgol Gynradd Ty Croes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Siôn Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
122 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
Sioned Donovan, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Rhiannon Ashley, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ifan Griffiths, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
123 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Ioan Watkins, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
2il
Megan Griffiths, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
3ydd
Gareth Morris, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
124 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Lennon Roper, Ysgol Gynradd Y Traeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Alex Gelder, Ysgol Gynradd Brynffordd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Ffion Hâf Jones, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Morgannwg Ganol
125 - Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Orion Stock, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Jessica Dalton, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
126 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Siwan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Elin Haf Williams, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Ifan Griffiths, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
127 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Jenson Davies, Ysgol Gymraeg Cwm Derwen, Rhanbarth Gwent
2il
Llinos Alaw Hughes, Adran Llangybi, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ifan Miller, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
128 - Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
Grace Jones, Ysgol Gynradd Frongoch, Rhanbarth Dinbych
2il
Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Rosie Clarke, Ysgol Gynradd Llansadwrn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
129 - Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
Megan Doherty, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
130 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
Abigail Bird, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
Erin Botchett, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
131 - DVD Oedran Uwchradd
1af
Chwarae'n Troi'n Chwerw, Aelwyd Fideo Nantlle, Rhanbarth Eryri
2il
George Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Clwb Garddio, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
132 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
Siwan Richards, Ysgol Gynradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Cerys Davies, Ysgol Gynradd Llanychllwydog, Rhanbarth Penfro
3ydd
Taryn Williams, Ysgol Gymunedol Peniel, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
133 - Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
Seren Stock, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jenny Page, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
3ydd
Ffion Hart, Ysgol Gynradd Dolau, Rhanbarth Morgannwg Ganol
134 - Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
Jenny Wright, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
Elan Mon Jones, Ysgol Gynradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Erin Armon Povey, Adran Llangybi, Rhanbarth Eryri
135 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
Angharad Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Lois Lightfoot, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Caitlin Culyer, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
136 - Gemwaith Bl. 9
1af
Gwen Lloyd Thomas, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
2il
Nia Cwyfan Hughes, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Gwenllian Spink, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
137 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
Elin Rattray, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lliwen Medeni Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Lara Martin, Ysgol Gynradd Brynffordd, Rhanbarth Fflint Maelor
138 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
Seren Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Alicia Edwards, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Sophie Richards, Ysgol Gynradd Llanbedr, Rhanbarth Meirionnydd
139 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
Gwenno Jones, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Kelsey Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Meirion Thomas, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
140 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
Grwp Chad, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Llanfihangel, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Uned dan 7 oed , Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
141 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Ela, Elen a Alaw, Aelwyd Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Beth, Ysgol Gynradd Trelogan, Rhanbarth Fflint Maelor
142 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Cara, Ysgol Gynradd Dolwyddelan, Rhanbarth Conwy
3ydd
, Ysgol Gymraeg Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
143 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
Hannah White, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
144 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
Cerys-Rae Trace, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
145 - Creu Artefact Bl 2 ac iau
1af
Grwp Jac a Wil, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Maisi, Mason a Libby, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Gorslas, Ysgol Gynradd Gorslas, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
146 - Creu Artefact Bl 3 a 4
1af
Sion, Cara, Iestyn, Gareth a Ifan, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Ellie Crowley, Ysgol Gynradd Machynlleth, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Ceri a Zoe, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
147 - Creu Artefact Bl 5 a 6
1af
Grwp Mali , Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Grwp Bl 5/6 , Ysgol Gynradd Bryncrug, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Grwp Rhodri, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
148 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
Caitlin Culyer, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Emlyn Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Grwp Hannah Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
149 - Creu Arteffact Bl. 9
1af
Dewi Uridge, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Megan Lucy Harris, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Gwen Lloyd Thomas, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
150 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
Sioned Owens, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Tabitha Jenkins, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Rhys Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
151 - Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed
1af
Sera Cadwaladr Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Judith Musker-Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Lea Sautin, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
152 - Creu Arteffact dan 25 oed
1af
Katie Owen, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
2il
James Rose, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
153 - CAD Bl. 7-9
1af
Matthew Jenkins, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
154 - CAD Bl. 10 ac 11
1af
Tomos Huws Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
Harriet Hall, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
155 - CAD Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Neb yn Cystadlu, , Rhanbarth Cenedlaethol
156 - CAD / CAM Bl. 7-9
1af
Gethin Morgan, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Ella Roberts, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
3ydd
Hannah Louise Evans, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
157 - CAD / CAM Bl. 10 ac 11
1af
Morgana Warren Jones, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
2il
Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Elin Wyn Gwyther, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
158 - CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Lowri A Tudor, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Meirian Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
159 - Celf dan 19 oed
1af
Owen Hughes, Ysgol Uwchradd John Bright, Rhanbarth Conwy
2il
Cadi Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Rhian Lewis, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
160 - Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed
1af
Judith Musker-Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Neb yn Deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
161 - Portfolio o waith 19-25 oed
1af
Neb yn Cystadlu, , Rhanbarth Gorllewin Myrddin

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010