Eisteddfod yr Urdd

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2010 (Un Rhanbarth)

 

17 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
2il
Alaw Griffiths, Ysgol Gyfun Garth Olwg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
64 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
3ydd
Jenny Stoodley, Adran Penybont, Rhanbarth Morgannwg Ganol
89 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Lili Griffith, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
114 - Penwisg Bl. 6 ac iau
2il
Manon Hedd Nicholls, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Morgannwg Ganol
122 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
3ydd
Ifan Griffiths, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
123 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Ioan Watkins, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
124 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
3ydd
Ffion Hâf Jones, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Morgannwg Ganol
126 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
3ydd
Ifan Griffiths, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
133 - Gemwaith Bl. 3 a 4
3ydd
Ffion Hart, Ysgol Gynradd Dolau, Rhanbarth Morgannwg Ganol

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010