Eisteddfod yr Urdd

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2010 (Un Rhanbarth)

 

1 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
Caleb Griffiths, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
4 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
3ydd
Elan Parry Lowther, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
18 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
Non Williams, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
25 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
Betsan Jenkins, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
38 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
2il
, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
84 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
2il
Ioan Jones-Cole, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
86 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
3ydd
Lois Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
89 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
3ydd
Nia Roberts, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
93 - 2D Tecstilau Bl. 9
1af
Seren Pritchard-Bland, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
115 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Cadi Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
119 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
2il
Magi Hayes, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
121 - Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
Grace Insole, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
122 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
Sioned Donovan, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
127 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
3ydd
Ifan Miller, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
136 - Gemwaith Bl. 9
2il
Nia Cwyfan Hughes, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010