Eisteddfod yr Urdd

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2010 (Un Rhanbarth)

 

1 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
2il
Osian Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
8 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
Aron Hughes Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
9 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
Jake Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
2il
Alys Haf, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
11 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
Alys Môn Griffiths, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
13 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
2il
Elis Lloyd Williams, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
16 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Arwel Roberts, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
17 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
3ydd
Lowri Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
20 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
2il
Cedol Dafydd, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
21 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
2il
Menna Fflur Edwards, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
31 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
3ydd
Dafydd Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
34 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
2il
Erin Mair Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
36 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Erin Mair Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
37 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
Huw a Iolo, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
39 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
3ydd
Ffion Owen, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
40 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
3ydd
Ffion Owen, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
51 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
2il
Victoria Ludden, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
52 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Gethin, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
53 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Aron, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
55 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
2il
Gemma Williams, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
57 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Hafodlon, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
3ydd
Steffan a Zoe, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
60 - Argraffu Bl. 3 a 4
1af
Awel Williams, Adran Edern, Rhanbarth Eryri
76 - Pyped Bl. 2 ac iau
1af
Noa Hallam, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
79 - Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
2il
Grwp Alisa, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
80 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
3ydd
Grwp Blwyddyn 4, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
81 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Rhys Forteam, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
85 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
Manon Glyn Evans, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
90 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Jodie Shea Costello, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
91 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Gruffudd Elidir Owen, Adran Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
94 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Lucy Swann, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
95 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Ffion Elain Evans, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
96 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Alaw Fon Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
106 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
Elen Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
112 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
2il
Alaw Ehedydd Paul, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
120 - Print Lliw Bl. 3 a 4
2il
Sasha Parry-Barnard, Ysgol Gynradd Bodfeurig, Rhanbarth Eryri
121 - Print Lliw Bl. 5 a 6
3ydd
Siôn Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
127 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
2il
Llinos Alaw Hughes, Adran Llangybi, Rhanbarth Eryri
130 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
3ydd
Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
131 - DVD Oedran Uwchradd
1af
Chwarae'n Troi'n Chwerw, Aelwyd Fideo Nantlle, Rhanbarth Eryri
134 - Gemwaith Bl. 5 a 6
3ydd
Erin Armon Povey, Adran Llangybi, Rhanbarth Eryri
141 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
2il
Grwp Ela, Elen a Alaw, Aelwyd Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
146 - Creu Artefact Bl 3 a 4
1af
Sion, Cara, Iestyn, Gareth a Ifan, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
148 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
3ydd
Grwp Hannah Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
151 - Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed
1af
Sera Cadwaladr Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lea Sautin, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
154 - CAD Bl. 10 ac 11
1af
Tomos Huws Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
Harriet Hall, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
157 - CAD / CAM Bl. 10 ac 11
1af
Morgana Warren Jones, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010