Eisteddfod yr Urdd

 

     Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
     Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 
  Enillwyr CDT Cenedlaethol 2010 (Un Rhanbarth)

 

5 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
Gwyn Rennolf, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
6 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
3ydd
Ruth Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
8 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
3ydd
Billie-Jo Bolwell, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
11 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
3ydd
Dafi Tom Jenkins, Adran Bro Siôn Cwilt, Rhanbarth Ceredigion
12 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
2il
Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
15 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
2il
Grwp Felinfach, Ysgol Gynradd Felinfach, Rhanbarth Ceredigion
19 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Lledrod, Rhanbarth Ceredigion
20 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
Holly Cooper, Ysgol Gynradd Llanwnnen, Rhanbarth Ceredigion
21 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
Roselin Morgan, Ysgol Gynradd Llannon, Rhanbarth Ceredigion
23 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
Grwp Aled, Ysgol Gynradd Penuwch, Rhanbarth Ceredigion
24 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
3ydd
Grwp Penuwch, Ysgol Gynradd Penuwch, Rhanbarth Ceredigion
26 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
Sion Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Dion Mason George, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
30 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
2il
Ruth Hudis, Ysgol Gynradd Penuwch, Rhanbarth Ceredigion
34 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
Ieuan Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
35 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Ieuan Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
37 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
2il
Grwp Llwyn yr Eos, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
39 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
2il
Iestyn Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
40 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Hannah Stevenson, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
43 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
Helen a James, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
48 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
49 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
2il
Steffan Hack, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Kathy Howell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
51 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Steffan Hack, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
52 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
2il
Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
53 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
3ydd
Grwp Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
56 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Joshua Hemming, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
59 - Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
Megan Davies, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
60 - Argraffu Bl. 3 a 4
2il
Alana Hughes, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
61 - Argraffu Bl. 5 a 6
1af
Niamh O'Brien, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
62 - Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
Caitlin Culyer, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
63 - Argraffu Bl. 9
1af
Gwenan Fflur Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
67 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
3ydd
Sophie Howard, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
68 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
2il
Peter Gillibrand, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Gwyn Rennolf, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
69 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
2il
Cameron Jeff, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
72 - Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
74 - Dyluniad 2D Bl 6 ac iau
1af
Dylan Tudor, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
77 - Pyped Bl. 3 a 4
1af
Dylan Williams, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
78 - Pyped Bl. 5 a 6
1af
Simon Britt, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
80 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
82 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
Elen Mair Adams, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
83 - Mwgwd neu Byped Bl 9
1af
Gwawr Hatcher, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
87 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
Lora Richards, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Sioned Rees Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
88 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
3ydd
Georgia Mansfield, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
92 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
3ydd
Angharad Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
98 - 3D Tecstilau Bl. 9
1af
Megan Lucy Harris, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
99 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
Lili Church, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
100 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
3ydd
Ella Jones, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
101 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
3ydd
Siona Williams, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
102 - Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
Tilly Evans, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Mared Pugh-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
104 - Gwehyddu Bl. 2 ac iau
2il
Charlotte Ralphs, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
105 - Gwehyddu Bl. 3 a 4
3ydd
Hefin Williams, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
106 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
2il
Ethan Kehoe, Ysgol Gynradd Penlon, Rhanbarth Ceredigion
107 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
3ydd
Grwp Tregaron, Ysgol Gynradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
109 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af
Grwp Tregaron, Ysgol Gynradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
114 - Penwisg Bl. 6 ac iau
1af
Emily Woodward, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
115 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
2il
Rebecca Szpaddt, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
116 - Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Lowri Davies, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
117 - Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
Phoebee-Rose Fromling-Edwards, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi, Rhanbarth Ceredigion
119 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Carys Webster, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
122 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
2il
Rhiannon Ashley, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
125 - Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
2il
Orion Stock, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
126 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Siwan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
129 - Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
Megan Doherty, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
131 - DVD Oedran Uwchradd
3ydd
Clwb Garddio, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
132 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
Siwan Richards, Ysgol Gynradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
133 - Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
Seren Stock, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
134 - Gemwaith Bl. 5 a 6
2il
Elan Mon Jones, Ysgol Gynradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
135 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
3ydd
Caitlin Culyer, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
136 - Gemwaith Bl. 9
3ydd
Gwenllian Spink, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
137 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
Elin Rattray, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
138 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
Seren Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
139 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
3ydd
Meirion Thomas, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
140 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
2il
Grwp Llanfihangel, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
141 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
142 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Pontrhydfendigaid, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
147 - Creu Artefact Bl 5 a 6
3ydd
Grwp Rhodri, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
148 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
Caitlin Culyer, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
149 - Creu Arteffact Bl. 9
1af
Dewi Uridge, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Megan Lucy Harris, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
150 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
Sioned Owens, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Rhys Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
151 - Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed
2il
Judith Musker-Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
156 - CAD / CAM Bl. 7-9
1af
Gethin Morgan, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
157 - CAD / CAM Bl. 10 ac 11
2il
Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Elin Wyn Gwyther, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
158 - CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed
1af
Lowri A Tudor, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Meirian Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
159 - Celf dan 19 oed
2il
Cadi Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Rhian Lewis, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
160 - Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed
1af
Judith Musker-Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion

 


 

 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Ceredigion 2010