Eisteddfod yr Urdd
 


 
       

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
235: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition Years 7, 8 and 9
3ydd
Lucy Fflur Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
303: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Poetry Years 3 and 4
3ydd
Hanna Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
304: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Poetry Years 5 and 6
3ydd
Casper Rolant, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
305: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Year 7
2il
Megan Finch, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
317: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Prose Years 2 and under
1af
Gwenan Haf Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
319: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose Years 5 and 6
1af
Garmon Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
320: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Year 7
2il
Megan Finch, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
323: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Years 10 and 11
2il
Ioan-Llyr Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
324: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a dan 19 oed - Prose Years 12 and 13
2il
Rebeca Davies, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
327: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
3ydd
Saran Richards, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
328: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
2il
Sioned Roberts, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Osian Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
330: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Osian Llyr Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
340: Rhyddiaith Cywaith Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Project or Website Age Years 7 - 9
3ydd
Dosbarth 9B (1), Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
363: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Drama Composition Years 7, 8 and 9
1af
Martha O'Neil, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Megan Haf Finch, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Harri Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin