Eisteddfod yr Urdd
 


 
       

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
237: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Music Composition Years 10-13
2il
Aled Thomas, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
305: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Year 7
3ydd
Guto John, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
307: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 9 - Poetry Year 9
1af
Megan Thomason, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
309: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 12 a dan 19 oed - Poetry Years 12 and 13
1af
Jacob Ellis, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
317: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Prose Years 2 and under
2il
Heledd Newton, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
318: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Prose Years 3 and 4
3ydd
Manon Fflur Roberts, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
330: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
3ydd
Elin Blake, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
364: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Drama Composition Years 10-13
1af
Osian Jenaer, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Rebecca Thomas, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Owain James, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro