Eisteddfod yr Urdd
 


 
       

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
236: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Music Composition Years 10-13
1af
Mared Gwyn Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
305: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Year 7
1af
Bedwyr Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
306: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 8 - Poetry Year 8
1af
Lois Llywelyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Lois Llywelyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
308: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Poetry Years 10 and 11
3ydd
Llio Elenid Owen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
Marged Elen Wiliam, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
310: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
2il
Elis Dafydd, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
311: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Marged Tudur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
312: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
2il
Carwyn Eckley, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
314: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
2il
Elan Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
318: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Prose Years 3 and 4
2il
Lois Medi Wiliam, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
Luned Rhys, Adran Llangybi, Rhanbarth Eryri
320: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Year 7
2il
Hana Abas, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lili Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
322: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Year 9
1af
Iestyn Tyne, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Llio Mererid Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
323: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Years 10 and 11
3ydd
Leusa Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
324: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a dan 19 oed - Prose Years 12 and 13
1af
Marged Tudur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
325: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Marged Tudur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
326: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Llio Elenid Owen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
327: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Elen Hughes, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Sioned Medi Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
334: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Year 7 (Welsh Learners)
1af
Pandora Lapington, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Amber King, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
342: Rhyddiaith Cystadleuaeth Golwg (Y.U./Aelwyd) dan 25 oed - Golwg Competition Under 25 years
1af
Ceri Lewis, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri