Eisteddfod yr Urdd
 


 
       

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
234: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition Years 7, 8 and 9
3ydd
Sin Ifan McKee, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
302: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Poetry Years 2 and under
2il
Harri Rhys Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Tomos Huw Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
303: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Poetry Years 3 and 4
1af
Brython Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
304: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Poetry Years 5 and 6
3ydd
Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
312: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
320: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Year 7
3ydd
Elan Pierce, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
336: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Years 10 and 11 (Welsh Learners)
2il
Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
344: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith Llafar wedi'i recordio Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Work on Audio Tape Year 6 and under (Welsh Learners)
1af
Ysgol Gynradd Bryn Collen, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
346: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith Llafar wedi'i recordio Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Work on Audio Tape Years 10-13 (Welsh Learners)
1af
Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych