Eisteddfod yr Urdd
 


 
       

 

 

 

 

 

 

   Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
233: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Music Composition Year 6 and under
2il
Briallt Wyn Williams, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
236: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10 a dan 19 oed - Music Composition Years 10-13
2il
Awen Mair, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Elinor Lloyd, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
304: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Poetry Years 5 and 6
1af
Mary Grice-Woods, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
306: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 8 - Poetry Year 8
3ydd
Siriol Ifan Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
308: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Poetry Years 10 and 11
1af
Dylan Edwards, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
309: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 12 a dan 19 oed - Poetry Years 12 and 13
2il
Awen Mair, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
311: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
3ydd
Ceris James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
314: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Catrin Gwyn, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
315: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Catrin Gwyn, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
319: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose Years 5 and 6
2il
Hanna Prytherch, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
321: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Year 8
1af
Esther Llwyd Ifan, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Sioned Martha Davies, Adran Llanfihangel ar Arth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Gwennan Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
323: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Years 10 and 11
1af
Mared Roberts, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
324: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a dan 19 oed - Prose Years 12 and 13
3ydd
Eoin Mahon, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
325: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
3ydd
Efa Lois, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
328: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Awen Mair, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
331: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 4 ac iau - Prose Years 4 and under (Welsh Learners)
1af
Keira Forster Brown, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Leela Attala-Gibson, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
332: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose Years 5 and 6 (Welsh Learners)
3ydd
Kiera Jones, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
333: Rhyddiaith Cywaith neu Wefan Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Project or Website Year 6 and under (Welsh Learners)
1af
Ysgol Gynradd Comins Coch, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
340: Rhyddiaith Cywaith Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Project or Website Age Years 7 - 9
2il
Blwyddyn 8, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion