Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
166 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Hanna Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
207 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Andrea Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
240 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Hanna Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Mawrth
167 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Ffion Griffiths, Ysgol Gynradd Tymbl, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
244 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Mercher
187 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Uwch Adran Y Neuadd Fach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
288 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
298 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Georgia Hall, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Iau
224 - Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Tom Scaife, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
252 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
357 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
360 - Monolog Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Sioned-Elin Davies, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Gwener
191 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
192 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
193 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
222 - Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Claire Roberts, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
264 - Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
268 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mared Evans, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
269 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Gareth Spiers, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
281 - Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
355 - Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Cellan, Gareth a Catherine, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Sadwrn
195 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd y Drindod Dewi Sant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
197 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
199 - Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd y Drindod Dewi Sant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
232 - Grwp 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Y Bromas, Aelwyd Berfformio Dyffryn Tywi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
265 - Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
270 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
271 - Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
292 - Llefaru Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Elen Morgan, Aelwyd y Drindod Dewi Sant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
359 - Chwarter awr o Adloniant 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Berfformio Dyffryn Tywi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
361 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elen Morgan, Aelwyd y Drindod Dewi Sant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin