Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
165 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Phebe Salmon, Ysgol Llanychllwydog, Rhanbarth Penfro
  
173 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
  
205 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Talfan Jenkins, Ysgol Gynradd Arberth, Rhanbarth Penfro
  
209 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ffion McEvoy, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
  
210 - Parti Recorder Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Bro Dewi, Rhanbarth Penfro
  
3ydd
, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
  
230 - Grwp Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Yr Offbeats, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
  
259 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
  
282 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Aled Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
  
295 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Isabelle Price, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Mawrth
167 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ffion Evans, Ysgol Gynradd Bro Ingli, Rhanbarth Penfro
  
172 - Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
  
213 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
  
261 - Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Mercher
170 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
  
214 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Fenton, Rhanbarth Penfro
  
218 - Unawd Pres Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Alexander Morgan, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Iau
188 - Parti Merched Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
217 - Unawd Piano Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Talis Spence, Ysgol Uwchradd Greenhill, Rhanbarth Penfro
  
224 - Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Ffion Haf Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
289 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
360 - Monolog Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Luned Nicholas, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Gwener
182 - Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Blythe a Caryl, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
  
291 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Sadwrn
203 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Laura Ann Blundall, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
  
359 - Chwarter awr o Adloniant 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro