Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
176 - Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
262 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Mawrth
168 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Grace ac Elinor, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
200 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Beca Ellis, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
208 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Aeron Davies, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
276 - Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mali Widgery, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
350 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Mercher
169 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
186 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Porthcawl, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
219 - Unawd Telyn Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gwynfor Dafydd, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
245 - Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
260 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
286 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Iau
178 - Unawd Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Rhydian Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
179 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Rhydian ac Anwen, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
194 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Garth Olwg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
202 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Siwan Henderson, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
263 - Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
266 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Siwan Evans, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
267 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Trystan Gruffydd, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
3ydd
Osian Gruffydd, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
357 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Garth Olwg, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Gwener
223 - Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Ifan Jenkin, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
355 - Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Sadwrn
255 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Porthcawl, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
271 - Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol