Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
207 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Dafydd Chapman, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
259 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
294 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Erin Morgan, Ysgol Gynradd Llanishen Fach, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Llun (Nos)
352 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
2il
, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mawrth
172 - Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
175 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
273 - Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
276 - Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Thomas Felix-Richards, Ysgol Y Berllan Deg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
277 - Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
297 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
343 - Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr Bl.10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Sophie Baggot, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
2il
Daniel Nicol, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
3ydd
Angharad Thomas, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
349 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
350 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mercher
170 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Heol y March, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
186 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Heol y March, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
187 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Heol y March, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
219 - Unawd Telyn Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Noa Gabay, Coleg St. John, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
279 - Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
299 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
353 - Ymgom Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Bedwyr, Ffion, Josh a Siwan, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
365 - Cystadleuaeth y Fedal Ddrama 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Gwilym Dwyfor Parry, Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Iau
177 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Maia Wyn Davies, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
184 - Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Georgina Griggs, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
216 - Unawd Llinynnol Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
217 - Unawd Piano Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
220 - Ensemble Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
354 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Gwener
180 - Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Lisa Medi Williams, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
191 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
192 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
221 - Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Enlli Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
229 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
268 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Alaw Grug Ifans, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
338 - Cystadleuaeth y Goron Bl. 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
347 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Sadwrn
196 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
197 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
198 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
199 - Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
225 - Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Megan Morris, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
228 - Ensemble 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
251 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Huw, Rhys Elliw a Anni, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
256 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
293 - Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
361 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Dafydd Wyn Rees, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro