Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Iau
216 - Unawd Llinynnol Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Siobhan Clough, Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban, Rhanbarth Gwent
  
266 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Anwen Mai Thomas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
  
300 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ben Coles, Ysgol Lewis Pengam, Rhanbarth Gwent
  
357 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Gwener
221 - Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Chloe Angharad Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent