Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
176 - Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Iau Llangennech, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
210 - Parti Recorder Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Maesllyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
242 - Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
259 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
262 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Mawrth
168 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Harri ac Owain, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
174 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
175 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Iau Llangennech, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
261 - Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Mercher
214 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
215 - Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Catrin Soons, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
260 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
353 - Ymgom Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Uwch Adran Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Iau
194 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
263 - Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
266 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Sara Mai Davies, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
267 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Steffan Rhys Davies, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Gwener
182 - Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Heledd a Gareth, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
192 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
204 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
281 - Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
291 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
348 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Llyn y Fan, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Sadwrn
183 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Eirlys Myfanwy Davies, Aelod Unigol C. Llanelli, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
198 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llyn y Fan, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
203 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ffion Jones, Aelwyd Llyn y Fan, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
228 - Ensemble 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Llyn y Fan, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
265 - Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
270 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
271 - Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
293 - Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llyn y Fan, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
370 - Cyflwyniad Digri 14 – 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llyn y Fan, Rhanbarth Dwyrain Myrddin