Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
165 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Tomi Llywelyn, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
  
171 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymuned Penisarwaun, Rhanbarth Eryri
  
173 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymuned Penisarwaun, Rhanbarth Eryri
  
176 - Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Pentreuchaf, Rhanbarth Eryri
  
239 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Tomi Llywelyn, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
  
240 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Deio Llyr, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
  
242 - Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
282 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Manw Lili Robin, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
  
283 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Ela Sion Pari, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Llun (Nos)
352 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mawrth
200 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Cai Fôn Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
213 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
241 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Cai Fôn Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
244 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
285 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
350 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mercher
186 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran / Uwch Adran Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
187 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran / Uwch Adran Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
201 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Lleucu Gwawr, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
231 - Grwp Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Chwalfa, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
247 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mirain a Catrin, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
286 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
  
288 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
351 - Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymuned Penisarwaun, Rhanbarth Eryri
  
353 - Ymgom Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
  
365 - Cystadleuaeth y Fedal Ddrama 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elin Gwyn, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
Llyr Titus, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Iau
177 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Lleucu Gwawr, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
184 - Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Megan Llyn, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
194 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
  
224 - Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Gwyn Owen, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
252 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
  
289 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
316 - Cystadleuaeth y Gadair 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Llyr Gwyn Lewis, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri
  
2il
Guto Dafydd, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
Sion Pennar, Aelod Unigol Cylch Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
354 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
360 - Monolog Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Megan Llyn, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener
182 - Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Llio a Naomi, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
204 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
248 - Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elen Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
254 - Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
  
275 - Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Eryri, Rhanbarth Eryri
  
280 - Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Mared Morris, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri
  
290 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Megan Llyn, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
338 - Cystadleuaeth y Goron Bl. 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Llyr Titus, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
2il
Guto Dafydd, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri
  
347 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Sadwrn
185 - Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Sian Crisp, Aelod Unigol Cylch Dyffyrn Nantlle, Rhanbarth Eryri
  
195 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd JMJ, Rhanbarth Eryri
  
196 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd JMJ, Rhanbarth Eryri
  
225 - Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Rhiain Awel Dyer, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
227 - Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Glain Dafydd, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen, Rhanbarth Eryri
  
250 - Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Huw Ynyr Evans, Aelwyd JMJ, Rhanbarth Eryri
  
251 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elin ac Anna, Aelod Unigol C. Llyn, Rhanbarth Eryri
  
255 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
256 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
358 - Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig Bl 9 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri