Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
240 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Beca Fflur Jarman, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
283 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Elan Cain Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Mercher
169 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
170 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
201 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
  
215 - Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
  
245 - Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
  
351 - Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Deudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Iau
246 - Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Arwen Elysteg, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Sadwrn
185 - Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Luke McCall, Aelwyd Penllyn, Rhanbarth Meirionnydd