Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
166 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Owain John Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
  
205 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ellis Jake Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin, Rhanbarth Conwy
  
238 - Y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Mared Emlyn, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
  
262 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mawrth
174 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
175 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
200 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Modlen Alun, Adran Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
  
243 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
  
285 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
349 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Ianto a Mali Elwy, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mercher
214 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
  
245 - Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
247 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Ceridwen a Llywela, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Iau
188 - Parti Merched Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
189 - Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
190 - Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
253 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Parti T J, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
301 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Gwener
181 - Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
268 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Anna Pardanjac, Aelod Unigol Cylch Uwch Conwy, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Sadwrn
195 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
Merched, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
196 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
197 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
250 - Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Ffion Bryn Jones, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
256 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
293 - Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
358 - Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig Bl 9 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy