Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
166 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Marged Selway Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
  
209 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Hannah Griffiths, Ysgol Gynradd Terrig, Rhanbarth Fflint Maelor
  
272 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
  
283 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Anna Griffiths, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Mawrth
243 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Fictoria, Rhanbarth Fflint Maelor
  
277 - Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Bryn Tabor, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Mercher
298 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Robert Owens, Ysgol Uwchradd Grango, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Gwener
181 - Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Conal Bembridge-Sayers, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
  
280 - Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Bethan Rumsey-Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Sadwrn
370 - Cyflwyniad Digri 14 – 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Lloyd Antrobus, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor