Eisteddfod yr Urdd

 

 

 

 

 

 

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
173 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Brynsaron, Rhanbarth Ceredigion
  
205 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Seren Taylor, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
  
209 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Catrin Huws, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
  
211 - Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
  
230 - Grwp Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Plant Pop, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
  
239 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Glain Llwyd Davies, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
  
272 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
  
282 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Ioan Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
  
366 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
367 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mawrth
167 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
1af
Charlotte Saunders, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
  
174 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
206 - Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ifan Llywelyn, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
212 - Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
243 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
  
261 - Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt, Rhanbarth Ceredigion
  
273 - Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
  
276 - Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Charlotte Saunders, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
  
284 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Megan Teleri Davies, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt, Rhanbarth Ceredigion
  
296 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Ziyad Jasimuddin, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
  
297 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mercher
169 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Tref Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
215 - Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Osian Penry Dance, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
219 - Unawd Telyn Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Nest Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
231 - Grwp Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Y Gwirfoddolwyr, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
260 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
  
274 - Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
278 - Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Ceri Davies, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
279 - Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
286 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Penparc, Rhanbarth Ceredigion
  
288 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
  
299 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
  
351 - Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Penparc, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Iau
179 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mared ac Emily, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
184 - Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elliw Mair Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
  
190 - Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
220 - Ensemble Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
263 - Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
287 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Nest Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
289 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Gwener
180 - Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elen Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
221 - Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
222 - Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Thomas Mathias, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
223 - Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Heddwen Daniel, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
264 - Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
269 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Morys Ioan, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
275 - Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
281 - Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
291 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
347 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
348 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
, Aelwyd Aeron, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Sadwrn
183 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ceirios Haf Evans, Aelwyd Aeron, Rhanbarth Ceredigion
  
226 - Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Megan Haf a Sioned, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
227 - Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Rhodri Taylor, Aelod Unigol C. Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
255 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
  
292 - Llefaru Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Rhian Davies, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
359 - Chwarter awr o Adloniant 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Aeron, Rhanbarth Ceredigion
  
370 - Cyflwyniad Digri 14 – 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Rhodri Pugh Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion