Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Môn 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Cari Hedd Jones, Adran Bodffordd  
2il 
    Caio Steffan Evans, Ysgol Gynradd Penysarn  
3ydd 
    Tesni Hughes, Adran Corn Hir  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    Sion Wyn Jones, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Ania Moore, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Siwan H Mason, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Mali Hana Shock-Roberts, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
3ydd 
    Elin Ll Griffiths, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Elin a Siwan, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Bethany a Kirsten, Ysgol Gynradd Pencarnisiog  
3ydd 
    Cadi a Owen, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
169:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Henblas, Adran Henblas  
2il 
    Parti Elin, Adran Llanddaniel  
3ydd 
    Parti Mared, Adran Llanddaniel  
170:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor Corn Hir, Adran Corn Hir  
2il 
    Cor Celli Ddu, Adran Llanddaniel  
3ydd 
    Cor Henblas, Adran Henblas  
171:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Llanbedrgoch, Ysgol Gynradd Llanbedrgoch  
2il 
    Parti Crigyll, Ysgol Gynradd Bryngwran  
3ydd 
    Parti Cai, Ysgol Gynradd Llanfachraeth  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Genod Y Graig, Ysgol Y Graig  
2il 
    Parti Bodedern, Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    Parti Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn  
173:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llandegfan  
2il 
    , Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Y Graig  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penysarn  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llandegfan  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd  
2il 
    , Ysgol Y Graig  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Penysarn  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Ffion Medi, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Sian Eluned Owen, Ysgol Gyfun Llangefni  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Rhys Meilyr, Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Sion Owen Williams, Ysgol Uwchradd Bodedern  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Ffion Elin a Manon Haf, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Ffion Medi a Ffion Wyn, Ysgol Gyfun David Hughes  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elin Angharad Williams, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Elin Wyn Jones, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Mared Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Steffan Lloyd Owen, Ysgol Gyfun David Hughes  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Kaitie a Daire, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
184:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elin Angharad Williams, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Steffan Lloyd Owen, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Gwen Elin Jones, Ysgol Gyfun David Hughes  
190:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Llangefni  
192:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Llangefni  
194:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Parti Ifan, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
2il 
    Parti Llinos, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
197:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Aelwyd Yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys  
198:    Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)* 
1af 
    Aelwyd Yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys  
199:    Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Aelwyd Yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Elin Ll Griffiths, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Siwan H Mason, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Rhys Meilyr, Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Gwion Morris Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gruffudd Wyn Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
2il 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Caredig Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
204:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
205:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Emily Owen, Ysgol Gynradd Llandegfan  
2il 
    Nathan Davies, Ysgol Gynradd Penysarn  
3ydd 
    Miriam Harmens, Ysgol Gynradd Llandegfan  
206:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Eabha Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch  
2il 
    Elin Cheung, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Jessica Whitney, Ysgol Gynradd Amlwch  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Elin Ll Griffiths, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Miriam Harmens, Ysgol Gynradd Llandegfan  
3ydd 
    Llyr Redvers Jones, Ysgol Y Graig  
208:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Kirsten MacDonald, Ysgol Gynradd Pencarnisiog  
2il 
    Gruffudd H Evans, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Charlotte Hancox, Ysgol Gynradd Penysarn  
209:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Elen Iorwerth, Adran Henblas  
2il 
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
3ydd 
    Jessica Whitney, Ysgol Gynradd Amlwch  
210:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn  
211:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Llanfairpwll, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Grwp Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn  
3ydd 
    Grwp Amlwch, Ysgol Gynradd Amlwch  
212:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
215:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Catrin Gwen Round, Ysgol Gyfun David Hughes  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Elain Rhys Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Catrin Haf Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
218:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Pippa Scourse, Ysgol Gyfun David Hughes  
219:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Elain Rhys Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Siwan Powell Jones, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Mared Foulkes, Ysgol Gyfun David Hughes  
220:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
221:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Siwan Tudur, Ysgol Gyfun David Hughes  
222:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Daire Rhys Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
223:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Iwan Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
2il 
    Siwan Tudur, Ysgol Gyfun David Hughes  
228:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Ffion Jordan, Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    Alys Jones, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Morgan Eluned Edwards, Ysgol Y Graig  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    Iwan Eifion Jones, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Erin Telford Jones, Ysgol Gymraeg Morswyn  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Siwan H Mason, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
2il 
    Elin Ll Griffiths, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Sianed Erin Lewis, Ysgol Y Graig  
242:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Rhys, Ysgol Gynradd Llandegfan  
2il 
    Parti''r Graig Fawr, Ysgol Y Graig  
3ydd 
    Parti''r Graig Fach, Ysgol Y Graig  
244:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Y Graig  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Rhys Meilyr , Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gyfun David Hughes  
247:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Ffion Elin Davies a Manon Haf Edwards, Ysgol Gyfun David Hughes  
248:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Steffan Lloyd Owen, Ysgol Gyfun David Hughes  
254:    Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU) 
1af 
    , Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    , Ysgol Gyfun Llangefni  
259:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Morswyn  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llanbedrgoch  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Pentraeth  
260:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Pentraeth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Bodedern  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Morswyn  
269:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Dewi Garmon Jones, Ysgol Gyfun Llangefni  
273:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Amlwch  
275:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Katie, Adran Amlwch  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Lois Postle, Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    Naomi Melangell Lloyd, Ysgol Gymunedol Y Ffridd  
3ydd 
    Emma Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Bodiau Llachar, Adran Amlwch  
2il 
    Grwp Chrissie, Adran Amlwch  
3ydd 
    Ser Y Dyfodol, Adran Henblas  
278:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Shauna Louise Thomas, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
2il 
    Eurgain Lloyd, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Tiffany Roberts, Ysgol Uwchradd Caergybi  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Perlau Amlwch, Adran Amlwch  
2il 
    Grwp Amelia, Adran Amlwch  
280:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Amy Louise Parry, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
281:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Stephanie, Adran Amlwch  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Cari Hedd Jones, Adran Bodffordd  
2il 
    Elin Mair Pritchard, Ysgol Gynradd Amlwch  
3ydd 
    Tara Wood, Ysgol Gynradd Amlwch  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Lisa Ellen Owen, Ysgol Gynradd Amlwch  
2il 
    Elain Gwynedd, Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Lois Postle, Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    Elen Iorwerth, Adran Henblas  
3ydd 
    Cadi Owen, Ysgol Gynradd Amlwch  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Pentraeth  
2il 
    , Ysgol Y Graig  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llandegfan  
286:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Genod, Adran Corn Hir  
2il 
    Parti Deg, Adran Corn Hir  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Rhys Meilyr, Ysgol Gyfun Llangefni  
2il 
    Alis Jones, Ysgol Gyfun David Hughes  
3ydd 
    Glesni Thomas, Ysgol Uwchradd Bodedern  
289:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti''r Mynydd, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
2il 
    Grwp Parys, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Seren a Lois, Ysgol Gynradd Bodedern  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Ffrwd Win  
351:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bodedern  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Ffion Elin, Ysgol Gyfun David Hughes  
2il 
    Grwp Elen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
3ydd 
    Aled a Richard Glyn, Ysgol Uwchradd Bodedern  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Elis, Ysgol Gyfun David Hughes  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern  
2il 
    Iestyn Lewis, Ysgol Uwchradd Bodedern   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011