Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Eryri 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Tomi Llywelyn, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Deio Bryn, Adran Llanystumdwy  
3ydd 
    Cai Wyn Jones, Ysgol Gynradd Felinwnda  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Leisa Gwenllian, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Aziliz Kervegant, Ysgol Gynradd Llanllechid  
3ydd 
    Erin Fflur Davies, Adran Rhostryfan  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Carwyn Isaac, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Cai Dwyryd, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Osian a Deio, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Mari a Catrin, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Osian ac Owain, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
169:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Pentreuchaf, Adran Pentreuchaf  
2il 
    Parti Beuno, Adran Beuno/Pontllyfni  
3ydd 
    Lleisiau Llanbabs, Adran Deiniolen  
170:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor Ioan, Adran Tref Y Gelli  
2il 
    Cor Pentreuchaf, Adran Pentreuchaf  
3ydd 
    Cor Beuno, Adran Beuno/Pontllyfni  
171:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Magi, Ysgol Gymuned Penisarwaun  
2il 
    Parti Llanaelhaearn, Adran Llanaelhaearn  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Cymerau, Ysgol Gynradd Cymerau  
2il 
    Parti Ffion Elain, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
3ydd 
    Parti Canna, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
173:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Cor Owain, Ysgol Gymuned Penisarwaun  
2il 
    Cor Mari, Ysgol Gynradd Y Gorlan  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cor Arlun, Ysgol Gynradd Llanllechid  
2il 
    Cor Anna, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
3ydd 
    Cor Cymerau, Ysgol Gynradd Cymerau  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Anna, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
2il 
    Parti Owain, Ysgol Gymuned Penisarwaun  
3ydd 
    Parti Edern, Adran Edern  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Pentreuchaf, Adran Pentreuchaf  
2il 
    Parti Alishia, Ysgol Gynradd Santes Helen  
3ydd 
    Canna, Celyn ac Anna, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Lleucu Gwawr, Aelwyd Gwrtheyrn  
2il 
    Rebecca Thomas, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Mali Fflur, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Guto Gwenallt, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
2il 
    Math Owen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
3ydd 
    Gwion Wyn, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Cadi a Sara, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Manon a Non, Ysgol Uwchradd Tryfan  
3ydd 
    Gwenlli a Mirain, Aelwyd Chwilog  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Caryl Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
2il 
    Mirain Fflur Griffith, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
3ydd 
    Naomi Saunders, Ysgol Uwchradd Tryfan  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhodri Brookes, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Gwilym Rhys, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Robin Bryn Williams, Aelwyd Chwilog  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elen a Nel, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
2il 
    Llio a Naomi, Ysgol Uwchradd Tryfan  
3ydd 
    Nanw a Lydia, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Elin Mai Jones, Aelwyd Dyffryn Nantlle  
2il 
    Elin Tomos, Aelod Unigol C. Llyn  
3ydd 
    Meinir Wyn Roberts, Aelod Unigol C. Arfon  
184:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Megan Llyn, Adran Botwnnog  
2il 
    Enlli Lloyd Pugh, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
3ydd 
    Caryl Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
185:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Sian Crisp, Aelod Unigol Cylch Dyffyrn Nantlle  
2il 
    Sian Eleri Hughes, Aelod Unigol C. Arfon  
186:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog  
2il 
    Parti Adran Botwnnog, Adran Botwnnog  
3ydd 
    Parti Aelwyd Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn  
187:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Cor Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog  
2il 
    Cor Aelwyd Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn  
188:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Nanw, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
2il 
    Parti Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
3ydd 
    Parti Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
189:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
2il 
    Parti Math, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
190:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cor Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
194:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Glan Y Mor, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
2il 
    Ysgol Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
195:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Aelwyd JMJ, Aelwyd JMJ  
196:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Cor JMJ, Aelwyd JMJ  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Cai Fn Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Beca Myfanwy, Adran Tudweiliog  
3ydd 
    Leisa Gwenllian, Ysgol Gynradd Llanrug  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Lleucu Gwawr, Aelwyd Gwrtheyrn  
2il 
    Anest Garod, Adran Botwnnog  
3ydd 
    Guto Gwenallt, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mirain Fflur Griffith, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
2il 
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog  
3ydd 
    Lowri Griffith, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Elin Tomos, Aelod Unigol C. Llyn  
204:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Chwilog, Aelwyd Chwilog  
2il 
    Cor Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
205:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffion Medi Ellis, Ysgol Gynradd Baladeulyn  
2il 
    Alaw Meleri, Adran Llandwrog  
3ydd 
    Declan Williams, Ysgol Gynradd Y Faenol  
206:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ryan Williams, Ysgol Gynradd Y Faenol  
2il 
    Tara Alaw Thomas, Adran Llanengan  
3ydd 
    Cian Ireland, Adran Llanaelhaearn  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Cedol Dafydd, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Alaw Meleri, Adran Llandwrog  
3ydd 
    Beca Elen Evans, Adran Tref Y Gelli  
208:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Elen Haf Ifans, Adran Bethel  
2il 
    Luned Hunter, Ysgol Gynradd Bro Lleu  
3ydd 
    Carwyn Isaac, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
209:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Angharad Mair, Ysgol Gynradd Cymerau  
2il 
    Beca Elen Evans, Adran Tref Y Gelli  
3ydd 
    Moli Elin, Ysgol Gynradd Cymerau  
210:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    Part Alos, Adran Llandwrog  
2il 
    Parti Laurie, Ysgol Gynradd Y Faenol  
211:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Elin, Ysgol Gynradd Y Faenol  
2il 
    Grwp Ioan, Ysgol Gynradd Y Gelli  
3ydd 
    Ysgol Llanaelhaearn, Adran Llanaelhaearn  
212:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Cerddorfa Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Parti Laurie, Ysgol Gynradd Y Faenol  
3ydd 
    Cerddorion Cwl, Adran Llandwrog  
213:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Cai, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
2il 
    Parti Harri, Ysgol Gynradd Santes Helen  
215:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Hana Abas, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Luned Bedwyr, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
3ydd 
    William Lamb, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
216:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Mabon Llyr, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Mabon Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
3ydd 
    Iestyn Tyne, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Math Roberts, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Gwenno Morgan, Ysgol Uwchradd Tryfan  
3ydd 
    Swyn Llyr, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
218:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Iago Davies, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
219:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Math Roberts, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
2il 
    Cerian Healy, Ysgol Uwchradd Friars  
3ydd 
    Branwen Glyn, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
220:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Aelwyd Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn  
221:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sian Mererid Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen  
2il 
    Fflur Harman, Aelwyd Dyffryn Nantlle  
222:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Catrin Tomos, Aelwyd Bangor  
2il 
    Taliesin Cai, Ysgol Uwchradd Tryfan  
223:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lloyd Steele, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen  
2il 
    Cian Sion, Ysgol Uwchradd Tryfan  
3ydd 
    Eben Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
224:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gwyn Owen, Ysgol Uwchradd Tryfan  
2il 
    Rhys Tomos, Ysgol Uwchradd Tryfan  
3ydd 
    Huw Owen, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
225:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhiain Awel Dyer, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor  
227:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Glain Dafydd, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen  
2il 
    Elfair Grug Dyer, Aelod Unigol C. Llyn  
3ydd 
    Lois Eifion, Aelwyd JMJ  
229:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    Band Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Tomi Llywelyn, Ysgol Gynradd Llanrug  
2il 
    Eban Sion Pari, Adran Aberdaron/Rhiw  
3ydd 
    Manw Lili Robin, Ysgol Gynradd Felinheli  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Deio Llyr, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
2il 
    Gronw Ifan Ellis Griffith, Adran Pentreuchaf  
3ydd 
    Leisa Gwenllian, Ysgol Gynradd Llanrug  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Catrin Fflur Evans, Ysgol Gynradd Chwilog  
3ydd 
    Osian Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
242:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Rhys, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
2il 
    Parti Cymerau, Ysgol Gynradd Cymerau  
3ydd 
    Parti Buddug, Ysgol Gynradd Llanllechid  
244:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor Olivia, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
245:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Pentreuchaf, Adran Pentreuchaf  
2il 
    Plant Drwg Llandwrog, Adran Llandwrog  
3ydd 
    Lleisiau Llanbabs, Adran Deiniolen  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Mirain Wyn Evans, Aelwyd Chwilog  
2il 
    Cadi Gwen Sion, Ysgol Uwchradd Tryfan  
3ydd 
    Awel Williams, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
247:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Mirain a Catrin, Aelwyd Chwilog  
2il 
    Rebecca a Lleucu, Adran Botwnnog  
3ydd 
    Cadi a Lleucu, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
248:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elen Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn  
2il 
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog  
3ydd 
    Caryl Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
249:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Enlli ac Alaw, Adran Botwnnog  
2il 
    Caryl a Rhys, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle  
250:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Huw Ynyr Evans, Aelwyd JMJ  
2il 
    Elin Tomos, Aelod Unigol C. Llyn  
3ydd 
    Dafydd Rhun Griffith, Aelod Unigol C. Llyn  
251:    Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed 
1af 
    Elin ac Anna, Aelod Unigol C. Llyn  
252:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Glan y Mor, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
254:    Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU) 
1af 
    Cor Glan y Mor, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
255:    Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd) 
1af 
    Cor Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn  
256:    Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 
1af 
    Aelwyd Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn  
259:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Parti Lauren ac Osian, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Grwp Osian, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
3ydd 
    Parti Iwan, Ysgol Gynradd Llanrug  
260:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Dawnswyr Llandwrog, Adran Llandwrog  
2il 
    Parti Ben, Ysgol Gymuned Cwm y Glo  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Grwp Kieran, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
2il 
    Parti Ceri, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Parti Elin, Ysgol Gynradd Y Faenol  
262:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Elen, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Parti Chwilog, Ysgol Gynradd Chwilog  
264:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
265:    Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed* 
1af 
    Dawnswyr JMJ, Aelwyd JMJ  
266:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Mirain Evans, Adran / Uwch Adran Chwilog  
2il 
    Caryl Jones, Aelwyd Hyn Caernarfon  
3ydd 
    Kira Leung, Aelwyd/Adran Caernarfon  
267:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Elis Vaughan Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Ilan Vaughan Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
270:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog  
2il 
    Cofi Clogs, Aelwyd/Adran Caernarfon  
272:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Dawns Arian, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
273:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Emily , Ysgol Gynradd Y Faenol  
275:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Awen, Aelwyd Eryri  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Heledd Davies, Aelwyd Eryri  
2il 
    Elain Angharad, Adran Bethel  
3ydd 
    Nel Hughes, Adran Botwnnog  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Sai, Aelwyd Eryri  
2il 
    Parti Ellie, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
3ydd 
    Ser Tregarth, Ysgol Gynradd Tregarth  
278:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Annest Fflur Williams, Aelwyd Hyn Caernarfon  
2il 
    Ellie Smith, Ysgol Uwchradd Friars  
3ydd 
    Alaw Glyn Llywelyn , Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Fflach, Ysgol Uwchradd Friars  
2il 
    Grwp Anest, Aelwyd Eryri  
280:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mared Morris, Aelod Unigol C. Arfon  
2il 
    Chloe Marie Roberts, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Hollie Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor  
281:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Fflach Brynrefs, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Manw Lili Robin, Ysgol Gynradd Felinheli  
2il 
    Luned Elfyn, Ysgol Gynradd Abercaseg  
3ydd 
    Alaw Haf Evans, Adran Botwnnog  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Ela Sion Pari, Adran Aberdaron/Rhiw  
2il 
    Leisa Gwenllian, Ysgol Gynradd Llanrug  
3ydd 
    Deio Llyr, Ysgol Gynradd Bontnewydd  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
2il 
    Gethin Elis, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Magi Tudur, Ysgol Gymuned Penisarwaun  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Lora, Ysgol Gynradd Eifion Wyn  
2il 
    Babis Mam, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
3ydd 
    Parti Cymerau, Ysgol Gynradd Cymerau  
286:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Genod Garn, Adran Garndolbenmaen  
2il 
    Llefarwyr Llan, Adran Llandwrog  
3ydd 
    Parti'r Nos, Adran Waunfawr  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Elen Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Erin Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
3ydd 
    Miriam Hopkins, Ysgol Uwchradd Tryfan  
288:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Adran Botwnnog, Adran Botwnnog  
289:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Genod Hyn, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
2il 
    Ysgol Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Genod Iau, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
290:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Megan Llyn, Adran Botwnnog  
2il 
    Cedron Sion, Ysgol Uwchradd Eifionydd  
3ydd 
    Eleri Sweeney, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Cywion Cybi, Adran Llangybi  
2il 
    Parti Pentreuchaf, Adran Pentreuchaf  
3ydd 
    Parti Siwan, Adran Carmel  
351:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    Grwp Penisarwaen, Ysgol Gymuned Penisarwaun  
2il 
    Grwp Gemma, Adran Rhostryfan  
352:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Ysgol y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Uwch Adran Bangor, Uwch Adran Bangor  
2il 
    Ysgol Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail  
3ydd 
    Aelwyd Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn  
354:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Criw Hogiau Botwnnog, Ysgol Uwchradd Botwnnog  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Megan Llyn, Adran Botwnnog   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011