Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Huw Sion Jarman, Adran Brithdir  
2il 
    Lliwen Cain Thomas, Adran Brithdir  
3ydd 
    Yasmin Jones, Ysgol Gynradd Bro Cynfal  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Marged Price, Adran Brithdir  
3ydd 
    Elan Cain Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Heledd Ellis, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Hannah Manzini-Hughes, Adran Rhydymain  
3ydd 
    Mirain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Heledd a Non, Adran Y Parc  
2il 
    Elis a Gwern, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Mared a Mari, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
169:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Parti Cai, Adran Brithdir  
3ydd 
    Parti Ffion, Adran Deudraeth  
170:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor yr Aran, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Adran Tref Blaenau, Adran Blaenau Ffestiniog  
3ydd 
    Cor y Ffridd, Adran Ffridd y Llyn  
171:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Celyn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Parti Edmwd Prys, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys  
3ydd 
    Parti Bro, Ysgol Gynradd Bro Cynfal  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Beuno Sant, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
2il 
    Parti Lucasz , Ysgol Gynradd Dolgellau  
3ydd 
    Parti Carwyn, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
173:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Cor Manod, Ysgol Gynradd Manod  
2il 
    Cor Beuno Sant, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
3ydd 
    Cor Tanygrisiau, Ysgol Gynradd Tanygrisiau  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cor y Traeth, Ysgol Gynradd Y Traeth  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Erain, Adran Brithdir  
2il 
    Parti Ethan , Adran Llanegryn  
3ydd 
    Parti Celyn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Arwen Elysteg, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Heledd Haf Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Bethany Lauren Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Robat Bryn Davies, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
2il 
    Tomos Dafydd Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
3ydd 
    Trystan Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Nia ac Arwen, Adran Brithdir  
2il 
    Lowri a Megan, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Elan a Rebecca, Ysgol Uwchradd Ardudwy  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lleucu a Gwenlli, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Heulen Cynfal, Aelwyd Penllyn  
184:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sara Lois Lloyd, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
2il 
    Gwennan Mair Jones, Aelwyd Blaenau Ffestiniog  
3ydd 
    Zoe Owen, Aelwyd Blaenau Ffestiniog  
185:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Luke McCall, Aelwyd Penllyn  
186:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn  
188:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Ardudwy, Ysgol Uwchradd Ardudwy  
2il 
    Parti Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
189:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
190:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
191:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ceri Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
2il 
    Lewys Siencyn, Ysgol Gynradd Dolgellau  
3ydd 
    Beca Fflur Jarman, Adran Llanuwchllyn  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Heledd Haf Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Lleucu Arfon Williams, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mared Emlyn, Ysgol Uwchradd Y Gader  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Manon Eleri Evans, Aelwyd Penllyn  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Cai Tomos Johnson, Ysgol Gynradd Llanelltyd  
3ydd 
    Cai Roberts, Ysgol Gynradd Llwyngwril  
208:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Elis Garmon Jones, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Daniel Barrow, Adran Y Friog  
3ydd 
    Tomi Vaughan, Ysgol Gynradd Penybryn  
209:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Elin Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cynfal  
3ydd 
    Awel Jones, Ysgol Gynradd Tanygrisiau  
211:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Carndochan, Adran Llanuwchllyn  
215:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Gwenlli Jones, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
3ydd 
    Annest John, Ysgol Uwchradd Y Gader  
218:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Glesni Mair Jones, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
219:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Gwenlli Jones, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
2il 
    Annest John, Ysgol Uwchradd Y Gader  
3ydd 
    Nia Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Gader  
220:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Triawd Telyn y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader  
221:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Kayleigh Barrow, Ysgol Uwchradd Y Gader  
223:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sara Anest Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
2il 
    Charlotte Bedwell, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
224:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sion Rhys Jones, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor  
225:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sara Anest Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
226:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Gwenlli a Lleucu, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Gweno Elin Jarman, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Elain Iorweth, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
3ydd 
    Nel Llewelyn Williams, Adran Llanuwchllyn  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Beca Fflur Jarman, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Marged Price, Adran Brithdir  
3ydd 
    Erin Aled, Adran Llanuwchllyn  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Lewys Siencyn, Ysgol Gynradd Dolgellau  
2il 
    Ceri Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
3ydd 
    Heledd Ellis, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
242:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Celyn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
2il 
    Parti Carwyn, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
3ydd 
    Parti Tomos, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
245:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Celt, Adran Brithdir  
2il 
    Parti Enlli, Adran Deudraeth  
3ydd 
    Parti Mared, Adran Rhydymain  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Arwen Elysteg, Ysgol Uwchradd Y Gader  
2il 
    Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
3ydd 
    Elin Haf Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
247:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Megan a Lowri , Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
248:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sara Lois Lloyd, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
259:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Grwp Bro Tegid, Ysgol Gynradd Bro Tegid  
2il 
    Grwp Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Grwp Logan, Ysgol Gynradd Y Traeth  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Parti Harri ac Eleri, Adran Deudraeth  
272:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Dawnswyr Gwynfynydd, Adran Ganllwyd  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Erin Jones, Ysgol Gynradd Bro Cynfal  
2il 
    Mirain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn  
3ydd 
    Alaw Jones, Adran Deudraeth  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Symudwyr Stryd, Ysgol Gynradd Dolgellau  
2il 
    Divas Manod, Ysgol Gynradd Manod  
3ydd 
    Grwp Bro Hedd Wyn, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
278:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Lia Roberts Evans, Ysgol Uwchradd Ardudwy  
2il 
    Llinos Davies, Adran Blaenau Ffestiniog  
3ydd 
    Beca Rees Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Dawnswyr Diamonte, Ysgol Uwchradd Tywyn  
2il 
    Letric, Clwb Dawnsio Cari Sioux  
3ydd 
    Calonnau Cymru, Adran Blaenau Ffestiniog  
280:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elan Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn  
281:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Genod Tywyn, Ysgol Uwchradd Tywyn  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Yasmin Jones, Ysgol Gynradd Bro Cynfal  
2il 
    Gweno Elin Jarman, Adran Llanuwchllyn  
3ydd 
    Sion Davies, Adran Y Parc  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Elan Cain Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
2il 
    Sara Llwyd Dafydd, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
3ydd 
    Meg Llewelyn Evans, Adran Brithdir  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Mared Elenid Jones, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Lewys Siencyn, Ysgol Gynradd Dolgellau  
3ydd 
    Heledd Ellis, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Ysgol Manod, Ysgol Gynradd Manod  
2il 
    Parti Beuno Sant, Ysgol Gynradd Beuno Sant  
3ydd 
    Parti Bro Hedd Wyn, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn  
286:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Carndochan, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Grwp Cerys, Adran Brithdir  
3ydd 
    Parti''r Ffridd, Adran Ffridd y Llyn  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Joseff Owen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
2il 
    Lleucu Arfon Williams, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
3ydd 
    Aron Wyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Gader  
288:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn  
289:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol y Berwyn, Adran Llanuwchllyn  
2il 
    Hogiau''r Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader  
3ydd 
    Merched y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader  
290:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lisa Erin Owen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
291:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
292:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Heulen Cynfal, Aelwyd Penllyn  
294:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Lottie Wilkins, Ysgol Gynradd Y Traeth  
2il 
    Amelia Watson Burt, Ysgol Gynradd Y Traeth  
3ydd 
    Alison Beard, Ysgol Gynradd Penybryn  
295:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Kenneth Hewitt, Ysgol Gynradd Tanygrisiau  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Meredydd, Adran Deudraeth  
2il 
    Adran y Parc, Adran Y Parc  
3ydd 
    Grwp Ffran, Adran Deudraeth  
351:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    Adran Deudraeth, Adran Deudraeth  
2il 
    Yn y Coed, Adran Bro Idris  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Harri , Adran Bro Idris  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lisa a Sara, Ysgol Uwchradd Y Berwyn  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lisa Erin Owen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011