Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Conwy 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Ellie Hughes, Ysgol Gynradd Glanwydden  
2il 
    Beth Megan Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Nel Harri Metcalfe, Ysgol Gynradd Trefriw  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Owain John Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Alaw Thomas, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Hannah Williams, Ysgol Gynradd Pencae  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Rhys Wotherspoon, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Gwen Williams, Ysgol Gynradd Llannefydd  
3ydd 
    Cadi Edwards, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Cadi a Sion, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Catrin a Gwen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
3ydd 
    Cari a Sali, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
169:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Dolgynwal, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Mets Mawr Mets Mawr, Adran Betws Yn Rhos  
3ydd 
    Parti'r Degwm, Adran Llangwm  
170:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cor Cerrig, Adran Cerrigydrudion  
171:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Gethin, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
2il 
    Parti Cian, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
3ydd 
    Parti Wybrnant, Ysgol Gynradd Penmachno  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti'r Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Parti Nia, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Parti Elin, Ysgol Gynradd Pencae  
173:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Cor Y Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Cor Capelulo, Ysgol Gynradd Capelulo  
3ydd 
    Cor Llangelynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cor Alaw, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Cor Y Glan, Ysgol Gynradd Glanwydden  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti William, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Parti'r Glannau, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Parti Ianto, Ysgol Gynradd Bro Aled  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Faye, Ysgol Gynradd Glanwydden  
2il 
    Grwp Tionne, Ysgol Gynradd Tudno  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Sara P Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Rhiannon Elidan Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Hero Melia, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Ciaran Eynon, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Joel Edwards, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Isaac Hastings, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Sara a Rhodri, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Ceridwen a Llywela, Adran Cerrigydrudion  
3ydd 
    Branwen a Rhiannon, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Taylor, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Leah Tirion, Aelwyd Llanrwst  
3ydd 
    Erin Gwyn Rossington, Aelwyd Bro Cernyw  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Mostyn Rhys, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Luis Roberts, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Kyra a Leah, Aelwyd Llanrwst  
2il 
    Erin ac Elena, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Anya a Kate, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Ffion Bryn Jones, Aelwyd Llangwm  
184:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Erin Gwyn Rossington, Aelwyd Bro Cernyw  
2il 
    Elin Hughes, Aelwyd Llangwm  
3ydd 
    Siwan Rhys Ellis, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
185:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Manon Celyn, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Richard Davies, Aelod Unigol Bro Dulas  
186:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti Cemig, Uwch Adran Llangwm  
187:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Cor Cemig, Uwch Adran Llangwm  
188:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
189:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
190:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Cor Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
191:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
192:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
193:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
194:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Grwp Anya, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Creu Pedwar, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Lleisiau'r nos, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
195:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Merched Llangwm, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Hogiau Hyn, Aelwyd Llangwm  
3ydd 
    Hogiau Iau, Aelwyd Llangwm  
196:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Merched Llangwm, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Merched Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw  
197:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Meibion Llangwm , Aelwyd Llangwm  
198:    Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)* 
1af 
    Cor Llangwm, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Cor Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw  
199:    Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Cor Llangwm, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Cor Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Modlen Alun, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Dafydd Cernyw Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled  
3ydd 
    Josh Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Briall Llwyd Gwilym, Uwch Adran Llangwm  
2il 
    Rhiannon Elidan Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Branwen Lois, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Kyra Menai, Aelwyd Llanrwst  
2il 
    Mostyn Rhys Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Ffion Bryn Jones, Aelwyd Llangwm  
204:    Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
205:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Ellis Jake Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
2il 
    Beth Tapping, Ysgol Gynradd Capelulo  
3ydd 
    Elgan Roberts, Ysgol Gynradd Llanddoged  
206:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ellis Jake Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
2il 
    Mali Sion, Ysgol Gynradd Penmachno  
3ydd 
    Heledd Pritchard, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Jordan James Kilpatrick, Ysgol Gynradd San Sior  
2il 
    Ellis Jake Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
3ydd 
    Morgan Bratch, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
208:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Elenid Alun, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Ellen Cooke, Ysgol Gynradd Penmachno  
3ydd 
    Steffan Hughes, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
209:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Olivia Jones, Ysgol Gynradd Deganwy  
2il 
    Ilid Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Mari Rees, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
210:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Jade, Ysgol Gynradd Glanwydden  
211:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Alaw Tastig, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Grwp Amy, Ysgol Gynradd Rowen  
3ydd 
    Parti Sion, Ysgol Gynradd Llannefydd  
212:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Cerddorfa'r Betws, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
2il 
    Lobsgows, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Band Glan, Ysgol Gynradd Glanwydden  
213:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Traed Brain, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
2il 
    Parti'r Plas, Ysgol Gynradd Y Plas  
215:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Branwen Tudur Morus, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Isabella Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
3ydd 
    Fern Davies, Ysgol Uwchradd Eirias  
216:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Joshua B Smith, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Hari Gwilym, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Tesni Boughen, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Sara P Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Ryan Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Manon Owen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
219:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Hero Melia, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Alys Bratch, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Rhodri Gwilym Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
220:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Carys, Fern ac Emily, Ysgol Uwchradd Eirias  
221:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ciara Ryder, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Monica Convill, Ysgol Uwchradd Eirias  
3ydd 
    Alexandra Hastings, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
222:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sadie Boughen, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Tom Trethouen Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
223:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Abraham Carder, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Joseph Rickard, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
228:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Kirtika, Monica a Fern, Ysgol Uwchradd Eirias  
2il 
    Grwp Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
229:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    Ysgol Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Lea Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Ifan Llwyd Thomas, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
3ydd 
    Eben Carw Davies, Adran Ysbyty Ifan  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Owain John Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Lliwen Medeni Jones, Adran Llangwm  
3ydd 
    Modlen Alun, Adran Ysbyty Ifan  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Gwen Williams, Ysgol Gynradd Llannefydd  
2il 
    Elenid Alun, Adran Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Mali Elwy Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled  
242:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Elin, Ysgol Gynradd Pencae  
2il 
    Parti Gwen, Ysgol Gynradd Llannefydd  
3ydd 
    Parti Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged  
243:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Parti Holly, Ysgol Gynradd Glanwydden  
245:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti'r Degwm, Adran Llangwm  
2il 
    Parti Dolgynwal, Adran Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Ffrindiau Mawr, Adran Betws Yn Rhos  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Sara P Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Leusa Rhys Ellis, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
3ydd 
    Briall Llwyd Gwilym, Uwch Adran Llangwm  
247:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Ceridwen a Llywela, Adran Cerrigydrudion  
2il 
    Leusa a Rhiannon, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
248:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
250:    Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed 
1af 
    Ffion Bryn Jones, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Manon Celyn, Aelwyd Llangwm  
3ydd 
    Alaw Llwyd Owen, Aelwyd Bro Cernyw  
252:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
253:    Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D) 
1af 
    Parti India, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
2il 
    Parti T J, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
256:    Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 
1af 
    Parti Llangwm, Aelwyd Llangwm  
2il 
    Parti Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw  
259:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Parti'r Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Dawnswyr Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Parti Owain John, Ysgol Gynradd Bro Aled  
260:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Grwp Meghan, Ysgol Gynradd Rowen  
2il 
    Parti Hari, Ysgol Gynradd Tal y Bont  
3ydd 
    Parti Lois, Ysgol Gynradd Bro Aled  
262:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Stepwyr Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
2il 
    Parti Adam, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Grwp Dreigiau Bach, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
266:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Elin Mair Jones, Aelwyd Llanrwst  
2il 
    Elen Bird, Aelwyd Llanrwst  
3ydd 
    Elin Kerens, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
268:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Anna Pardanjac, Aelod Unigol Cylch Uwch Conwy  
270:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    Triawd Crwst, Aelwyd Llanrwst  
2il 
    Deuawd y Dyffryn, Aelwyd Llanrwst  
272:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Joseff, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Grwp Celynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin  
3ydd 
    Grwp Adeilade, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
273:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    Y Celtiberiaid, Ysgol Gynradd Dolgarrog  
2il 
    Dawnswyr Dolgynwal, Adran Ysbyty Ifan  
275:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
2il 
    Grwp Emrys ap Iwan, Ysgol Uwchradd Emrys ap Iwan  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Ela Williams, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Elain Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
3ydd 
    Sara Catrin Roberts, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp y Glannau, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
2il 
    Grwp Ser y Don, Ysgol Gynradd Craig y Don  
3ydd 
    Grwp Gwion, Ysgol Gynradd Rowen  
278:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Anna Jane Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Seren Walker, Ysgol Uwchradd Eirias  
3ydd 
    Elin Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Gwalltiau Gwyllt, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Bebs Bara Brith, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Genod Gwyllt y Gogledd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
280:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Jessica Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Eben Carw Davies, Adran Ysbyty Ifan  
2il 
    Rebeca Fflur Williams, Ysgol Gynradd Rhydgaled  
3ydd 
    Lwsi Mia Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Owain John Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Modlen Alun, Adran Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Gwen Arfon, Ysgol Gynradd Llanddoged  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Mali Elwy Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Lois Elen Green, Ysgol Gynradd Glan Morfa  
3ydd 
    Ifan Prys Jones, Adran Cerrigydrudion  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Owain, Ysgol Gynradd Bro Cernyw  
2il 
    Parti Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged  
3ydd 
    Parti Issie, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
286:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti'r Degwm, Adran Llangwm  
2il 
    Parti Dolgynwal, Adran Ysbyty Ifan  
3ydd 
    Parti Brenig, Adran Cerrigydrudion  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Ciaran Eynon, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Briall Llwyd Gwilym, Uwch Adran Llangwm  
3ydd 
    Siriol Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
288:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Merched y Foel Goch, Uwch Adran Llangwm  
2il 
    Hogiau'r Degwm, Uwch Adran Llangwm  
3ydd 
    Parti Crwst, Aelwyd Llanrwst  
290:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Haf Everiss, Aelwyd Bro Cernyw  
2il 
    Glesni Lloyd, Aelwyd Llanrwst  
3ydd 
    Mirain Roberts, Aelwyd Llangwm  
293:    Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed 
1af 
    Merched Llangwm, Aelwyd Llangwm  
294:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Ellie Hughes, Ysgol Gynradd Glanwydden  
2il 
    Callum Thomas, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
3ydd 
    Millie Roberts, Ysgol Gynradd Talhaiarn  
295:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Euan Butterworth, Ysgol Gynradd Porth Y Felin  
2il 
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Glan Conwy  
3ydd 
    Grace Williams, Ysgol Gynradd Glan Conwy  
296:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Georgina Mayles, Ysgol Gynradd Deganwy  
2il 
    Luke Rowlands, Ysgol Gynradd Glanwydden  
297:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Parti'r Nant, Ysgol Gynradd Nant y Coed  
2il 
    Grwp Faye, Ysgol Gynradd Tudno  
3ydd 
    Parti Joseff, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff  
298:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Kazia Cannon, Ysgol Uwchradd Eirias  
2il 
    Hannah Kearney, Ysgol Uwchradd John Bright  
3ydd 
    Lauren Whitehead, Ysgol Uwchradd John Bright  
299:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Grwp Ellis Roberts, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
301:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Grwp Kirsty, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Ianto a Mali Elwy, Ysgol Gynradd Bro Aled  
2il 
    Grwp Issie, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
3ydd 
    Grwp Amelia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir  
351:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    Bwrlwm Criw Cerrig, Adran Cerrigydrudion  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ryan a Sara, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Grwp Ciaran, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
3ydd 
    Lliwen a Miriam, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Catrin a Gwenfair, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy  
357:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Criw Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ffion R. Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
2il 
    Lois Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn  
366:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Grwp Tudno, Ysgol Gynradd Tudno   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011