Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dinbych 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Harri Wykes, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Elin Morris, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
3ydd 
    Ela Wyn Watkins, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Lea Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
2il 
    Owain Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Elan Llyn Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Megan Jessica Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Begw Melangell Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Eleri Carys Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Begw a Megan, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Dewi a Erin, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Ellie a Alys, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
171:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Parti Gwerfyl Goch, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
2il 
    Parti Pant Pastynog, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
3ydd 
    Parti Genod Tremerichion, Ysgol Gynradd Tremeirchion  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Parti Y Llys, Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Parti Alys, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
173:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Llanfair DC, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Bro Cinmerich, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
3ydd 
    Caer Derwyn, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cor Dewi Sant, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Cor Twm o''r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Y Llys, Ysgol Gynradd Y Llys  
2il 
    Bro Cinmerich, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
3ydd 
    Twm o''r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ensemble Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Mared Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Elan Meirion Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Dafydd Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Gruffudd Ifan McKee, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Wiliam Ellis Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Elan a Lisa, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Sion a Gruffydd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Elin a Elena, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Catrin Roberts, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Connor Keyes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Angharad a Ceri, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
184:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Glain Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
188:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
189:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
191:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
193:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Cor Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
194:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Celyn, Ruth a Siriol, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Casi, Ceri, Angharad a Steffan, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Uwch Adran Rhuthun, Ysgol Uwchradd Rhuthun  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
3ydd 
    Jessica Dalton, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Mared Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Elan Meirion Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Dafydd Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
205:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Caleb Morris, Ysgol Gynradd Cyffylliog  
2il 
    Laura Radcliff, Ysgol Gynradd Hiraddug  
3ydd 
    Beca Haf Tomos, Ysgol Gynradd Pen Barras  
206:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Sara Celyn Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Megan Jessica Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    R Iwan Williams, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Sin Edwards, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Julian Gonzales, Ysgol Gynradd Carrog  
3ydd 
    Dina Campbell, Ysgol Gynradd Frongoch  
208:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Osian Williams, Ysgol Gynradd Gwernant  
2il 
    Lucy Mwale, Ysgol Gynradd Gwernant  
3ydd 
    Gwion Glyn, Ysgol Gynradd Pen Barras  
209:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Angharad Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Erin Haf Wykes, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Sasi Williams, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
211:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Trio, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Ensemble Gellifor, Ysgol Gynradd Gellifor  
213:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Heulfre, Ysgol Gynradd Heulfre  
215:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Lona Roberts, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
2il 
    George Dolan, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Natasha Maitland-Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
216:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Alice Williams, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
2il 
    Dyfan Humphreys, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Magi Clwyd Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Beth Mars Lloyd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Steffan Dafydd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
218:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Sin Ifan McKee, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Gruffudd Ifan McKee, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
219:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Magi Clwyd Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Beth Mars Lloyd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
220:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Brassaccino, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
223:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Theo Vasmer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Elan Morris, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
225:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Nia Mererid Parry, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
229:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    Band Fusion, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Gwenan Mars Lloyd, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Gethin Rogers, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Elin Morris, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Cerys Edwards, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Owain Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Lea Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Begw Melangell Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Rhidian Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
242:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Maes Hyfyrd, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd  
3ydd 
    Betws G G, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
243:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Gellifor, Ysgol Gynradd Gellifor  
2il 
    Stryd y Rhos, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
3ydd 
    Caer Drewyn, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Mared Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Cadi Mars-Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
247:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Lisa a Elan, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
248:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
249:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Angharad a Steffan, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
259:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Ysgol Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Parti Deiniol, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
3ydd 
    Parti Ysgol Y Llys, Ysgol Gynradd Y Llys  
260:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Gynradd Pentrecelyn  
272:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Bro Cinmerich, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch  
273:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    Clawdd Offa, Ysgol Gynradd Clawdd Offa  
275:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Santes Ffraid , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Brooke Brewerton, Ysgol Gynradd Llywelyn  
2il 
    Anabel Jacobsen, Ysgol Gynradd Y Castell  
3ydd 
    Rhian Jones-Williams, Ysgol Gynradd Carrog  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Gellifor, Ysgol Gynradd Gellifor  
2il 
    Grwp Ysgol Carrog, Ysgol Gynradd Carrog  
3ydd 
    Grwp Ysgol Santes Ffraid, Ysgol Gynradd Santes Ffraid  
278:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Amy Davies, Ysgol Uwchradd Prestatyn  
2il 
    Faye Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Myfanwy Tramner, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Seren , Ysgol Uwchradd Prestatyn  
2il 
    Grwp Ysgol Uwchradd Y Rhyl , Ysgol Uwchradd Y Rhyl  
3ydd 
    Pili Pala Coch , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
280:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Katie Hughes, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
2il 
    Eve Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Charlotte O''''Brien , Ysgol Bendigaid Edward Jones  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Gwenan Mars Lloyd, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Julia Bugelli, Ysgol Gynradd Y Llys  
3ydd 
    Eben Alun Pierce, Ysgol Gynradd Pant Pastynog  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Elan Llyn Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Enion Llwyd Williams, Ysgol Gynradd Bro Elwern  
3ydd 
    Guto Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Sophie Lloyd, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
2il 
    Dewi John Wykes, Ysgol Gynradd Pen Barras  
3ydd 
    Eurgain Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras  
2il 
    Betws G G, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Llanfair D C, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Magi Clwyd Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Beth Mars Lloyd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Elen Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
289:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Gwenno, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Parti Seren, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Ysgol Dinas Bran, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
290:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lois Griffiths, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
2il 
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
3ydd 
    Tudur Parry, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
294:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Ruby Jones, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd  
2il 
    James Reardon, Ysgol Gynradd Bryn Collen  
3ydd 
    Jonathon Clayton, Ysgol Gynradd Llanbedr Dyffryn Clwyd  
295:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Zareena Waseem, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
2il 
    Millie Collins, Ysgol Gynradd Gellifor  
3ydd 
    Zara Briody-Hughes, Ysgol Gynradd Frongoch  
296:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Annie Wilson, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
2il 
    Brannon Liston Smith, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
3ydd 
    Georgia Shone, Ysgol Gynradd Gellifor  
297:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Stryd y Rhos, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos  
2il 
    Esgob Morgan, Ysgol Gynradd Esgob Morgan  
3ydd 
    Caer Drewyn, Ysgol Gynradd Caer Drewyn  
298:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Emily Cater Reaich, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Sarah Jones-Wallace, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
3ydd 
    Hannah Colcough, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
299:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Grwp Santes Ffraid, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid  
300:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Elizabeth Savage, Ysgol Uwchradd Dinas Bran  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Gabriel, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Betws G G, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch  
3ydd 
    Grwp B, Ysgol Gymraeg Dewi Sant  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Beth, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
2il 
    Grwp Igom Ogam, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd  
357:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd  
366:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Grwp Rhys, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.  
2il 
    Gellifor, Ysgol Gynradd Gellifor  
3ydd 
    Bryn Clwyd, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011