Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Fflint Maelor 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Sara Davies, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
2il 
    Ffion Carter Jones, Ysgol Gynradd Plas Coch  
3ydd 
    Cerys Hughes, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Marged Selway Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Iestyn Morris, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
3ydd 
    Elan Parry, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Ben Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    Eleri Anna Bryon, Ysgol Gynradd Glanrafon  
3ydd 
    Elin Bartlett, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    CELYN AC ELIN, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    GWENAN A NIA, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
3ydd 
    SIONED A IESTYN, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    YSGOL I D HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    YSGOL BRYN COCH, Ysgol Gynradd Bryn Coch  
3ydd 
    YSGOL CROES ATTI, Ysgol Gynradd Croes Atti  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL CYNDDELW, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
2il 
    YSGOL BRYN TABOR, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Georgia Burton, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Rebecca Parry Rogers, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Juliette Lewis, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Christopher Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Osian Roberts, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Daniel Sim, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Ciara a Elin , Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Juliette a Miriam, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Teleri a Catrin, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Hannah Williams, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Hannah Newman-Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Iona Jones, Aelwyd Y Castell  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Conal Bembridge-Sayers, Ysgol Uwchradd Yr Alun  
2il 
    Kieran Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Aaron Davies, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ffion a Iona, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
184:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ceri Millen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Aaron Davies, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Kieran Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
185:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Sian Owens, Aelwyd Pantycelyn  
186:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    UWCHADRAN WRECSAM, Uwch Adran Wrecsam  
188:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    YSGOL MAES GARMON, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
191:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    YSGOL MORGAN LLWYD, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    YSGOL MAES GARMON , Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
194:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    BECHGYN YSGOL MAES GARMON, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    MERCHED YSGOL MAES GARMON, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ben Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    Catrin Ann Williams, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    Catrin Eleri Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Georgia Burton, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Tomos Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
3ydd 
    Osian Roberts, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
205:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Dafydd Williams, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Ifan Gwyn Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    Tomos Roberts, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
206:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ellie Atherton, Ysgol Gynradd Fictoria  
2il 
    Celyn Lowri Rhys Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    Gwen Boswell, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Elin Bartlett, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Hannah Griffiths, Ysgol Gynradd Terrig  
3ydd 
    James Bell, Ysgol Gynradd Y Llan  
208:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Hywel Davies, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Catrin Eleri Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
209:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Hannah Griffiths, Ysgol Gynradd Terrig  
2il 
    Elin Bartlett, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
211:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL I D HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    YSGOL BRYNFFORDD, Ysgol Gynradd Brynffordd  
215:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Gethin Manuel, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
216:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Kiera Thomas, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Emily Bevan-Smith, Ysgol Uwchradd Penarlag  
2il 
    Megan Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Seren Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
218:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Tomos Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
219:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Seren Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Megan Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Catrin Edwards, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
222:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Awen Myfanwy Blandford, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
223:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gavin Manuel, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Sara Davies, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
2il 
    Katie Barre, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Rhian Jones, Ysgol Gynradd Croes Atti  
2il 
    Ben Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
3ydd 
    Awel Glyn Jones Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
243:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    YSGOL FICTORIA, Ysgol Gynradd Fictoria  
2il 
    YSGOL MADARAS, Ysgol Gynradd Madras  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Catrin Edwards, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Tomos Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
248:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
252:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    PARTI YSGOL MAES GARMON, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
254:    Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU) 
1af 
    COR YSGOL MAES GARMON, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
259:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    YSGOL GLANRAOFN, Ysgol Gynradd Glanrafon  
264:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    GRWP YSGOL MAES GARMON, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
266:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Bethan Goldsmith, Ysgol Gynradd Glanrafon  
2il 
    Siwan Ifans, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
272:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL I D HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    YSGOL SANTES FAIR, Ysgol Gynradd Santes Fair  
3ydd 
    YSGOL BRYNFFORDD, Ysgol Gynradd Brynffordd  
273:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL I D HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    YSGOL SANTES FAIR, Ysgol Gynradd Santes Fair  
3ydd 
    YSGOL SANTES FAIR, Ysgol Gynradd Santes Fair  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Celyn Lowri Rhys Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    Moira Wilson, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    Jordan O''Brien, Ysgol Gynradd Santes Fair  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL BRYN TABOR, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
2il 
    GRWP ISACC DANIEL, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
3ydd 
    YSGOL BRYNFFORDD, Ysgol Gynradd Brynffordd  
278:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Nisha Buffey, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    YSGOL MORGAN LLWYD, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
280:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bethan Rumsey-Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
2il 
    Hannah Eva Gregory, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Elin Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
2il 
    Mari Hughes, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
3ydd 
    Eben Williams, Ysgol Gynradd Glanrafon  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Anna Griffiths, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    Marged Selway Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon  
3ydd 
    Mali-Elin Harris, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Ben Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd  
2il 
    Caitlin Lovell, Ysgol Gynradd Glanrafon  
3ydd 
    Gwennan Hughes, Ysgol Gynradd Bodhyfryd  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL BRYN TABOR, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
2il 
    YSGOL GLANRAFON, Ysgol Gynradd Glanrafon  
3ydd 
    YSGOL CYNDDELW, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Miriam Powell-Davies, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    Catrin Edwards, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
3ydd 
    Holi Williams, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
289:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    GRWP YSGOL MAES GARMON, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
290:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd  
294:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Paige Roberts, Ysgol Gynradd Trelogan  
2il 
    Wesley Rigby, Ysgol Gynradd Parc y Llan  
3ydd 
    James Lewis, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog  
295:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Harry Jones, Ysgol Gynradd Sant Dunawd  
2il 
    Lucy McCarthy, Ysgol Gynradd Bryn Coch  
3ydd 
    Eve Douglas, Ysgol Gynradd Rhostyllen  
296:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Ceira Matthias, Ysgol Gynradd Parc y Llan  
2il 
    Harrison Shoemark, Ysgol Gynradd Sant Dunawd  
3ydd 
    Casey Humphreys, Ysgol Gynradd Trelogan  
297:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    YSGOL BRYN COCH, Ysgol Gynradd Bryn Coch  
2il 
    YSGOL SANTES FAIR, Ysgol Gynradd Santes Fair  
3ydd 
    YSGOL SANT DUNAWD, Ysgol Gynradd Sant Dunawd  
298:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Robert Owens, Ysgol Uwchradd Grango  
2il 
    Kelsey Matthias, Ysgol Uwchradd Yr Alun  
3ydd 
    Bethan Page, Ysgol Uwchradd Grango  
299:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    GRWP YSGOL JOHN SUMMERS, Ysgol Uwchradd John Summers  
2il 
    GRWP ADAM YSGOL Y GRANGO, Ysgol Uwchradd Grango  
3ydd 
    GRWP BETHAN YSGOL Y GRANGO, Ysgol Uwchradd Grango  
300:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Sioned Hatton, Ysgol Uwchradd Grango  
2il 
    Emily Edwards, Ysgol Uwchradd Grango  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    YSGOL I D HOOSON, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos  
2il 
    YSGOL BRYN TABOR, Ysgol Gynradd Bryn Tabor  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    PARTI BL.9 , Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
2il 
    PARTI BL.7 , Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    LLOYD A CARYS, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lloyd Atrobus, Ysgol Uwchradd Maes Garmon  
366:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    YSGOL CYNDDELW, Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011