Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Maldwyn 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Branwen Roberts, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Lwsi Roberts, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
3ydd 
    Gruffudd Evans, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Tegan Llio Roberts, Ysgol Gynradd Machynlleth  
2il 
    Siwan Roberts, Ysgol Gynradd Pennant  
3ydd 
    Phoebe Evans, Ysgol Gynradd Pennant  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Manon Lewis, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Ceri Pryce, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
3ydd 
    Mari Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Catrin Hughes a Abbey Ross, Ysgol Gynradd Pennant  
2il 
    Sioned Northeast ac Eleri Northeast, Ysgol Gynradd Pontrobert  
3ydd 
    Manon Lewis a Ceri Pryce, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
171:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    Ysgol Dyffryn Banw, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
2il 
    Parti Angharad, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
3ydd 
    Parti Cwm Llwyd, Ysgol Gynradd Carno  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Ysgol Pennant, Ysgol Gynradd Pennant  
2il 
    Ysgol Llanfyllin, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
3ydd 
    Parti Ceri, Ysgol Gynradd Sant Mihangel  
173:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Ysgol Dyffryn Trannon, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
2il 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
3ydd 
    Ysgol Glantwymyn, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Ysgol Llanfair Caereinion, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Ysgol Maesyrhandir, Ysgol Gynradd Maesyrhandir  
3ydd 
    Ysgol Machynlleth, Ysgol Gynradd Machynlleth  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
2il 
    Ysgol Machynlleth, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Ysgol Glantwymyn, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Pontrobert, Ysgol Gynradd Pontrobert  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Cathryn Jenkins, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
2il 
    Lliwen Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
3ydd 
    Deborah Millward, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Dyfan Richards Breeze, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Rhun Bleddyn, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
3ydd 
    Rhys Harris, Ysgol Uwchradd Caereinion  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Fflur Jones a Lliwedd Jones , Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Ffion Davies ac Elen Jones, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Lowri Lewis a Lily Morgan, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mari Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
3ydd 
    Katie Price, Ysgol Uwchradd Caereinion  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Tom Bailey, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Richard Lewis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Gerwyn Jones, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Angharad Lewis a Mari Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Gerallt Rhys Jones, Aelwyd Bro Ddyfi  
2il 
    Rhodri Jones, Aelwyd Penllys  
184:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Tom Bailey, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
3ydd 
    Richard Lewis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
185:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Rhodri Jones, Aelwyd Penllys  
2il 
    Sioned Besent, Aelod Unigol C. Bro Ddyfi  
186:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Uwch Adran Llanfyllin, Uwch Adran Llanfyllin  
188:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Ysgol Caereinion, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Ysgol Y Trallwng, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
189:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Bro Ddyfi, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
190:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Bro Ddyfi, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Ysgol Y Trallwng, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
194:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Heledd, Eurgain a Catrin, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Elen, Carys, Sioned a Catriona, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
197:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Aelwyd Penllys, Aelwyd Penllys  
198:    Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)* 
1af 
    Aelwyd Penllys, Aelwyd Penllys  
199:    Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Aelwyd Penllys, Aelwyd Penllys  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Manon Lewis, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Mari Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
3ydd 
    Malen Aeron, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Dyfan Richards Breeze, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Lynfa Thomas-Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Elin Mererid Lewis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Robert Lewis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Hannah Jones, Aelwyd Penllys  
205:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    James Michael, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Ruth Jenkins, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
3ydd 
    Anna Williams, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
206:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Glyn Preston, Ysgol Dafydd Llwyd  
2il 
    Elan Duggan, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Abbey Ross-Whitley, Ysgol Gynradd Pennant  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Jac Roberts, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
2il 
    Greta Sion Roberts, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
3ydd 
    James Michael, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
208:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Dewi Hughes, Ysgol Gynradd Penygloddfa  
2il 
    Gruffydd Behnan, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Ffion Lewis, Ysgol Gynradd Pontrobert  
209:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Gwenno Roberts, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
2il 
    Greta Sion Roberts, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
3ydd 
    Owen Hughes, Ysgol Gynradd Pennant  
211:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Llanerfyl, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
2il 
    Grwp Carys, Ysgol Gynradd Llanidloes  
3ydd 
    Ysgol Penygloddfa, Ysgol Gynradd Penygloddfa  
212:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Pontrobert, Ysgol Gynradd Pontrobert  
2il 
    Ysgol Llanidloes, Ysgol Gynradd Llanidloes  
3ydd 
    Ysgol Llanerfyl, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
215:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Cathryn Jenkins, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
2il 
    Victoria Evans, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
3ydd 
    Elinor Thomas, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
216:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Gwen James, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Catrin Howells, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Dafydd Duggan, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Joshua Himsworth, Aelod Unigol C. Caereinion  
2il 
    Gwen James, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Annia Roberts, Ysgol Uwchradd Caereinion  
218:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Ffion Medi Watkins, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Ffion Haf Davies, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Ffion Watkin, Ysgol Uwchradd Caereinion  
219:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Lynfa Thomas-Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Gwenan Medi Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
220:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Y Trallwng, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
221:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Huw Saunders, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
2il 
    Emilia Edwards, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Sally Breeze, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
222:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Isabella Kolaczynska, Aelod Unigol Cylch Bro Hafren  
2il 
    Ben Ashley, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
223:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sophie King, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
224:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Matthew Richardson, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
2il 
    Annie Vaughan, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
3ydd 
    Robi Wood, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
226:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Alis Huws ac Emma Morgan , Ysgol Uwchradd Caereinion  
228:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Y Trallwng, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
229:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    Y Drenewydd, Ysgol Uwchradd Y Drenewydd  
2il 
    Y Trallwng, Ysgol Uwchradd Y Trallwng  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Lwsi Roberts, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
2il 
    Gwenfair Davies, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Millie Evans, Ysgol Gynradd Pennant  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Malen Aeron, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Gwawr Jones, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
3ydd 
    Phoebe Evans, Ysgol Gynradd Pennant  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Manon Lewis, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Adleis Thomas Jones, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
3ydd 
    Elain Wyn, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
242:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Pennant, Ysgol Gynradd Pennant  
2il 
    Ysgol Llanerfyl, Ysgol Gynradd Llanerfyl  
3ydd 
    Ysgol Glantwymyn, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
243:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Ysgol Llanfyllin, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
2il 
    Ysgol Penygloddfa, Ysgol Gynradd Penygloddfa  
3ydd 
    Ysgol Dyffryn Trannon, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Lliwedd Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Dyfan Richards Breeze, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Maisie Davies, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
247:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Lwsi Morgan a Hannah Morgan, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Mirian Jones ac Elliw Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
248:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Angharad Lewis, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Mari Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
249:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Catrin, Lowri a Sian, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Angharad a Mari, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Gerwyn a Robert, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
252:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Parti Bro Ddyfi, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
254:    Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU) 
1af 
    Ysgol Caereinion, Ysgol Uwchradd Caereinion  
259:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Ysgol Dyffryn Banw, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
2il 
    Ysgol Dyffryn Trannon, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
3ydd 
    Ysgol Llanfair Caereinion, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
260:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Ysgol Dyffryn Banw, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
2il 
    Ysgol Glantwymyn, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Ysgol Pontrobert, Ysgol Gynradd Pontrobert  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Ysgol Rhiw-Bechan, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
2il 
    Ysgol Machynlleth A, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Ysgol Llanfair Caereinion, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
262:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Pennant, Ysgol Gynradd Pennant  
272:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Llanfair Caereinion, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
3ydd 
    Ysgol Llanrhaeadr, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant  
275:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Caereinion, Ysgol Uwchradd Caereinion  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Gemma Owen, Ysgol Dafydd Llwyd  
2il 
    India Lewis, Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon  
3ydd 
    Megan Griffiths, Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
2il 
    Parti Reegan, Ysgol Gynradd Penygloddfa  
3ydd 
    Merched Disglair Machynlleth, Ysgol Gynradd Machynlleth  
278:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Lilly Ellis, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Jemma Hennighan, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
3ydd 
    Lliwen Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Brotastig, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Ysgol Uwchradd Llanidloes, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
3ydd 
    O! Merched Gwyllt, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
280:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Marged Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Karen Ann Roberts, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
3ydd 
    Lisa Waters, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
281:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Doliau Drwg Llanfyllin, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Lwsi Roberts, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
2il 
    Mari Fychan, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Gwenfair Davies, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Malen Aeron, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
2il 
    Rhun Jones, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
3ydd 
    Sioned Wilson, Ysgol Dafydd Llwyd  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Manon Lewis, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Hanna Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn  
3ydd 
    Glyn Preston, Ysgol Dafydd Llwyd  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Llanfair Caereinion, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
3ydd 
    Ysgol Dyffryn Banw, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Dyfan Richards Breeze, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Caryl Lewis, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Daniel Owen, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
288:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Uwch Adran Llanfyllin, Uwch Adran Llanfyllin  
289:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
290:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Angharad Lewis, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Elen Vaughan, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
3ydd 
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
291:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Llanfyllin, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
292:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Hannah Jones, Aelwyd Penllys  
294:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Bethany Walsh, Ysgol Gynradd Carno  
2il 
    Charlie Law, Ysgol Gynradd Machynlleth  
3ydd 
    Lili Astbury, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
295:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Elan Rees-Lloyd, Ysgol Gynradd Llanidloes  
2il 
    Sarah Jones, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
3ydd 
    Reuben Jackson, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
296:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Carys Vaughan, Ysgol Gynradd Llanidloes  
2il 
    Lloyd Davies, Ysgol Gynradd Llansantffraid  
3ydd 
    Sophie Gilliard, Ysgol Gynradd Arddleen  
297:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Ysgol Llanfyllin, Ysgol Gynradd Llanfyllin  
2il 
    Parti Teegan, Ysgol Gynradd Penygloddfa  
3ydd 
    Parti Llansantffraid, Ysgol Gynradd Llansantffraid  
298:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Katie Louise Ellis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin  
2il 
    Amy Hill, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
3ydd 
    Hermia Heyward, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
299:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Ysgol Caereinion, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Ysgol Llanidloes, Ysgol Uwchradd Llanidloes  
300:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Michaela Oliver, Ysgol Uwchradd Caereinion  
301:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Ysgol Caereinion, Ysgol Uwchradd Caereinion  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
2il 
    Ysgol Llanfair Caereinion , Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
3ydd 
    Grwp Elin Grug, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant  
352:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Lois, Ysgol Uwchradd Caereinion  
2il 
    Grwp Cara, Ysgol Uwchradd Caereinion  
3ydd 
    Grwp Car Coch, Ysgol Uwchradd Caereinion  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Caereinion, Ysgol Uwchradd Caereinion  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi  
2il 
    Hannah Parry, Ysgol Uwchradd Caereinion  
366:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Grwp Jamie, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
2il 
    Grwp Chloe, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion  
367:    Cân Actol Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Ysgol Hafren, Ysgol Gynradd Hafren  
368:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Ysgol Uwchradd Llanidloes, Ysgol Uwchradd Llanidloes   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011