Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth De Powys 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Jacob Rowlands, Ysgol Gymraeg Cwmtwrch  
2il 
    Becca Hiscocks, Ysgol Gynradd Pontsenni  
3ydd 
    Morgan Wood, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Sophie Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni  
2il 
    Holly Cooper, Ysgol Gymraeg Cwmtwrch  
3ydd 
    Esyllt Lewis, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Lily Parry, Adran Y Bannau  
2il 
    Tegwen Bruce Deans, Ysgol Gynradd Trefonnen  
3ydd 
    Toby Lloyd, Ysgol Gynradd Cefnllys  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Tirion a Lily, Adran Y Bannau  
2il 
    Sophie a Carys, Adran Y Bannau  
3ydd 
    Kate ac Elin, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Alys, Adran Y Bannau  
2il 
    Parti Bl.3 a 4, Adran Y Bannau  
3ydd 
    Parti Manon, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cor Llanfair ym Muallt, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Ynysgedwyn, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn  
2il 
    Parti Tref y Clawdd, Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd  
3ydd 
    Parti Y Bannau, Adran Y Bannau  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Teleri Haf Thomas, Uwch Adran Aberhonddu  
2il 
    Ffion Williams, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
3ydd 
    Caitlin Hurley, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Ffion a Frances, Ysgol Uwchradd Aberhonddu  
2il 
    Ffion a Ffion, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sophie Jones, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Tirion Harris, Adran Y Bannau  
2il 
    Sophie Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni  
3ydd 
    Lisa Ronicle, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Teleri Haf Thomas, Uwch Adran Aberhonddu  
2il 
    Ffion Eleri Price, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
3ydd 
    Lucy Parry, Ysgol Uwchradd Aberhonddu  
205:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Laura Harper, Ysgol Gynradd Cynlais  
2il 
    Nimo Richards, Adran Y Bannau  
206:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Stefan Ortega-Davies, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn  
2il 
    Morley Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni  
3ydd 
    Rebecca Cronin, Adran Y Bannau  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Amy Cromie, Ysgol Gynradd Trefonnen  
2il 
    Carys Cronin, Adran Y Bannau  
3ydd 
    Nia Bolland, Ysgol Gynradd Trefonnen  
208:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Huw Thomas, Ysgol Y Bannau  
2il 
    Evie Thomas, Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd  
3ydd 
    Regan Evans, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn  
211:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Joanna, Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd  
2il 
    Grwp Cynlais, Ysgol Gynradd Cynlais  
3ydd 
    Grwp Taylor, Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd  
212:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Cerddorfa''r Bannau, Adran Y Bannau  
216:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Cerys Wright, Ysgol Uwchradd Aberhonddu  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Carys Evans, Ysgol Uwchradd Aberhonddu  
219:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Sioned Davies, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
2il 
    Teleri Haf Thomas, Uwch Adran Aberhonddu  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Sophie Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni  
242:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti''''r Bannau, Ysgol Y Bannau  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Sheehan Parsons, Ysgol Gynradd Cynlais  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp A, Ysgol Gynradd Cynlais  
278:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ffion Eleri Price, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp 1, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
2il 
    Grwp 2, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Yazmin Jones, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt  
2il 
    Ella Jones, Ysgol Gynradd Trefonnen  
3ydd 
    Mabli Jones, Adran Y Bannau  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Sophie Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni  
2il 
    Cai Lewis, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn  
3ydd 
    Ella Smith, Adran Y Bannau  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Nia Havard, Ysgol Gynradd Pontsenni  
2il 
    Morley Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni  
3ydd 
    Tegwen Bruce Deans, Ysgol Gynradd Trefonnen  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Y Bannau, Ysgol Y Bannau  
2il 
    Grwp Morgan, Ysgol Gynradd Pontsenni  
3ydd 
    Grwp Iestyn, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Teleri Haf Thomas, Uwch Adran Aberhonddu  
2il 
    Owen Jones, Ysgol Uwchradd Aberhonddu  
289:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Y.U.Llanfair ym Muallt, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
294:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Megan Amber, Ysgol Gynradd Cynlais  
2il 
    Amelia Hickey, Ysgol Gynradd Glanrhyd  
3ydd 
    Bethan Jones, Ysgol Gynradd Priordy  
295:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Kieran Murphy, Ysgol Gynradd Pontsenni  
2il 
    Paige Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni  
3ydd 
    Caitlyn Edwards, Ysgol Gynradd Glanrhyd  
296:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Eleri Phillips, Ysgol Gynradd Pontsenni  
2il 
    Ben Kenchington, Ysgol Gynradd Pontsenni  
3ydd 
    Emma Davies, Ysgol Gynradd Trefonnen  
297:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Ysgol Pontsenni, Ysgol Gynradd Pontsenni  
298:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Mair Davies, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt  
2il 
    Rhys Jones, Ysgol Uwchradd Maesydderwen  
3ydd 
    Abigail Thomas, Ysgol Uwchradd Aberhonddu  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Tegwen, Ysgol Gynradd Trefonnen  
2il 
    Grwp Luke, Ysgol Gynradd Trefonnen   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011