Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Glesni Morris, Ysgol Gynradd Llangwyryfon  
2il 
    Gwenno Dark, Ysgol Gynradd Tregaron  
3ydd 
    Ifan Thomas, Ysgol Gynradd Llandysul  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Molly Evans, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
2il 
    Ella Evans, Ysgol Gynradd Felinfach  
3ydd 
    Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Lledrod  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Charlotte Saunders, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Elain Davies, Ysgol Gynradd Capel Cynon  
3ydd 
    Anest Non Eirug, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Anest a Beca, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Charlotte a Joseph Saunders, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Megan ac Anna, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
169:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Tref Aberystwyth  
2il 
    , Adran Llanfihangel ar Arth  
3ydd 
    , Adran Llambed  
170:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Tref Aberystwyth  
2il 
    , Adran Llanfihangel ar Arth  
3ydd 
    , Adran Bro Sin Cwilt  
171:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llechryd  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llangwyryfon  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
2il 
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
173:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Brynsaron  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penparc  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Aberaeron  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llangwyryfon  
2il 
    , Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llandysul  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Lowri Elen Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Lois Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gyfun Aberaeron  
2il 
    Meirion Thomas, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Gwion Meirion Morgan-Jones, Ysgol Gyfun Penweddig  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Mared ac Emily, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Carwyn a Sion, Ysgol Gyfun Aberaeron  
3ydd 
    Mared a Lowri, Ysgol Uwchradd Tregaron  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elen Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Heledd Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Sophie Rudge, Ysgol Gyfun Penglais  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sam Ebenezer, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Dion Lloyd Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Elgan Rees Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elen a Sioned, Ysgol Uwchradd Tregaron  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Ceirios Haf Evans, Aelwyd Aeron  
2il 
    Owain Rhys Jones, Aelwyd Pantycelyn  
3ydd 
    Iwan Rhys Davies, Aelwyd Pantycelyn  
184:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elliw Mair Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Sophie Rudge, Ysgol Gyfun Penglais  
3ydd 
    Heledd Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
185:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Ceirios Haf Evans, Aelwyd Aeron  
2il 
    Iwan Rhys Davies, Aelwyd Pantycelyn  
3ydd 
    Martin Samuel Jones, Aelwyd Pantycelyn  
186:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    , Uwch Adran Bro Dafydd  
188:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
189:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
190:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Gyfun Aberaeron  
191:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
192:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
193:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Tregaron  
194:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Penglais  
195:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Pantycelyn  
196:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Pantycelyn  
199:    Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Aeron  
2il 
    , Aelwyd Pantycelyn  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Mari Phillips, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
2il 
    Ffion Williams, Ysgol Gynradd Lledrod  
3ydd 
    Anest Eirug, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gyfun Aberaeron  
2il 
    Elen Lois Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Meirion Sion Thomas, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhian Whalley, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Ceris James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Aron Tudur Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Elin Haf Jones, Aelwyd Pantycelyn  
2il 
    Caryl Haf, Aelod Unigol C. Tregaron  
3ydd 
    Ceirios Haf Evans, Aelwyd Aeron  
205:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Seren Taylor, Ysgol Gynradd Talybont  
2il 
    Heledd Ainsworth, Ysgol Gynradd Llandysul  
3ydd 
    Hanna James, Ysgol Gynradd Tregaron  
206:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ifan Llywelyn, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Mererid Jones, Ysgol Gynradd Llandysul  
3ydd 
    Osian Holgate, Ysgol Gynradd Aberaeron  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Efa Gregory, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Mererid Jones, Ysgol Gynradd Llandysul  
3ydd 
    Alpha Jones, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
208:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Owen Irish, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
2il 
    Ifan Llywelyn, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
3ydd 
    Owen Schroder, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
209:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Catrin Huws, Ysgol Gynradd Talybont  
2il 
    Gwenllian Morris, Ysgol Gynradd Penparc  
3ydd 
    Alaw Mair Jones, Ysgol Gynradd Felinfach  
211:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Talybont  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llandysul  
212:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
213:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
2il 
    , Ysgol Gynradd Aberaeron  
215:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Osian Penry Dance, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Rhiannon Newitt, Ysgol Uwchradd Tregaron  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Nest Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Daniel Alldritt, Ysgol Gyfun Aberaeron  
3ydd 
    Meinir Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
218:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Dafydd Sion Rees, Ysgol Gyfun Penweddig  
219:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Nest Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Mared Jones, Ysgol Gyfun Aberaeron  
3ydd 
    Medi Fflur Evans, Ysgol Gyfun Penweddig  
220:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
221:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Elain Ainsworth, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
222:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Thomas Mathias, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Eilir Pryse, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Gwenllian Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
223:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heddwen Daniel, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Steffani James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
224:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Grady Hassan, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    John Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron  
225:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Heledd Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
226:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Megan Haf a Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    Jay a Fleur Snow, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
227:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Rhodri Taylor, Aelod Unigol C. Aberystwyth  
228:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penglais  
229:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penglais  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Glain Llwyd Davies, Ysgol Gynradd Talybont  
2il 
    Lois Jones, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
3ydd 
    Meryl Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Lledrod  
2il 
    Ella Evans, Ysgol Gynradd Felinfach  
3ydd 
    Enfys Morris, Ysgol Gynradd Llangwyryfon  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Anest Non Eirug, Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    Charlotte Saunders, Adran Llambed  
3ydd 
    Ffion Williams, Ysgol Gynradd Lledrod  
242:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penboyr  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
243:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Comins Coch  
245:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Tref Aberystwyth  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gyfun Aberaeron  
2il 
    Meirion Sion Thomas, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Elen Lois Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
248:    Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sophie Rudge, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Elen Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    Heledd Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
249:    Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 
1af 
    Sam a Sophie, Aelwyd Ger y Lli  
255:    Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd) 
1af 
    , Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
259:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderi  
260:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanarth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llanwnnen  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
2il 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
262:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Bro Sin Cwilt  
263:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
264:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Gyfun Aberaeron  
265:    Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Aeron  
2il 
    , Aelwyd Pantycelyn  
266:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Cira Sharp-Taylor, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Medi Evans, Ysgol Gyfun Penweddig  
267:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Tudur Elias Jenkins, Adran Bro Sin Cwilt  
268:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Lowri Angharad Briddon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Gwenllian Llwyd, Aelwyd Talgarreg  
269:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Morys Ioan, Aelwyd Pantycelyn  
270:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Pantycelyn  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
271:    Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Aelwyd Pantycelyn  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
272:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
273:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
274:    Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
275:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Charlotte Saunders, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    Seren Taylor, Ysgol Gynradd Talybont  
3ydd 
    Dionne Thomas, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penrhyncoch  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
278:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ceri Davies, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Chelsie Mason, Ysgol Gyfun Aberaeron  
3ydd 
    Lowri Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
280:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Meilir Ioan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Chemise Isaac, Ysgol Gyfun Aberaeron  
281:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
2il 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Aberaeron  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Ioan Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg  
2il 
    Lowri Davies, Ysgol Gynradd Capel Cynon  
3ydd 
    Nia Jones, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Siwan Aur George, Ysgol Gynradd Lledrod  
2il 
    Elin Williams, Ysgol Gynradd Penparc  
3ydd 
    Enfys Morris, Ysgol Gynradd Llangwyryfon  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Megan Teleri Davies, Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt  
2il 
    Rhys Glant Griffiths, Ysgol Gynradd Penuwch  
3ydd 
    Sara Jones, Ysgol Gynradd Penparc  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Penparc  
2il 
    , Ysgol Gynradd Talgarreg  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid  
286:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Llanfihangel ar Arth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penparc  
3ydd 
    , Adran Llambed  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Nest Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron  
2il 
    Lowri Elen Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Cati Rhys Fychan, Ysgol Gyfun Penweddig  
288:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    , Aelwyd Llanfihangel ar Arth  
289:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    , Ysgol Uwchradd Tregaron  
290:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ceris Mair James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    Megan Elenid Lewis, Ysgol Gyfun Penweddig  
3ydd 
    John Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron  
291:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
292:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Rhian Davies, Aelwyd Pantycelyn  
2il 
    Guto Gwilym, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
3ydd 
    Elin Haf Jones, Aelwyd Pantycelyn  
294:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Laurence Lyle, Ysgol Gynradd Cei Newydd  
2il 
    Joseph Gregg, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
3ydd 
    Chardonnay Mason Warnes, Ysgol Gynradd Cwmpadarn  
295:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Catrin Rees, Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
2il 
    Tyler Jones Ramsay, Ysgol Gynradd Cei Newydd  
3ydd 
    Abby MacDonald, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
296:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Ziyad Jasimuddin, Ysgol Gynradd Comins Coch  
2il 
    Charlotte Brookes, Ysgol Gynradd Y Ddwylan  
3ydd 
    Harriet Roper, Ysgol Gynradd Trefilan  
297:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
2il 
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Plascrug  
298:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Oghenetega Emeseh, Ysgol Gyfun Penglais  
2il 
    Katie Walker, Ysgol Uwchradd Aberteifi  
3ydd 
    Max Zinn, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
299:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    , Ysgol Gyfun Aberaeron  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penparc  
3ydd 
    , Adran Llanfihangel ar Arth  
351:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    , Adran Penparc  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llanllwni  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi  
352:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Aberaeron  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Tregaron  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Penweddig  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elliw Mair Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
2il 
    Angharad Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi  
3ydd 
    Rhiannon Hincks, Ysgol Gyfun Penweddig  
361:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Guto Gwilym, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan  
366:    Ymgom Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Plascrug  
2il 
    , Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr  
367:    Cân Actol Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Plascrug   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011