Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Myrddin 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Carys Morgan, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Carys Davies, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Adam Lee-Waters, Ysgol Gynradd Pontyberem  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Hanna Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Elin Fflur Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Alaw Evans, Ysgol Gynradd Pontyberem  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Ffion Griffiths, Ysgol Gynradd Tymbl  
2il 
    Osian Knott, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
3ydd 
    Hannah Richards, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Adele a Tomos, Ysgol Gynradd Llannon  
2il 
    Hannah a Siriol, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Olivia a Libby, Ysgol Gynradd Llangynnwr  
169:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Y Neuadd Fach  
2il 
    , Adran Llanarthne  
170:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Gwili  
2il 
    , Adran Y Neuadd Fach  
171:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llanpumsaint  
2il 
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Pontiets  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penygroes  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig  
173:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llanddarog  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Pontyberem  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    , Adran Y Neuadd Fach  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llanpumsaint  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Ffynnonddrain  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Gwenllian Phillips, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Delyth Davies, Ysgol Bro Myrddin  
3ydd 
    Ffion Jenkins, Uwch Adran Y Neuadd Fach  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Eirian Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Steffan James, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Sara a Gwenllian, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Siwan a Gwennan, Ysgol Bro Myrddin  
3ydd 
    Alex ac Evie, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elan Richards, Ysgol Bro Myrddin  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Dafydd Hywel Evans, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Gareth Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
3ydd 
    Charlie Kind, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elan ac Enlli, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Lara a Kate, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Carys Ann Davies, Aelod Unigol C. Caerfyrddin  
184:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gareth Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Ceirios Ann Davies, Aelod Unigol C. Caerfyrddin  
185:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Robin Gruffydd Hughes, Aelwyd Coleg y Drindod  
186:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Uwch Adran Y Neuadd Fach  
2il 
    , Aelwyd Myrddin  
3ydd 
    , Aelwyd Hafodwenog  
187:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Uwch Adran Y Neuadd Fach  
188:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
189:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
190:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
191:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
192:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
193:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
194:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    , Uwch Adran Y Neuadd Fach  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
195:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Coleg y Drindod  
196:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
197:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
198:    Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)* 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
199:    Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Coleg y Drindod  
2il 
    , Aelwyd Hafodwenog  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Elen Hawkins, Ysgol Gynradd Bro Brynach  
2il 
    Ella Parmenter, Ysgol Gynradd Llangynnwr  
3ydd 
    Celyn Jones, Ysgol Gynradd Llanddarog  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Eirian Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
3ydd 
    Gwenllian Phillips, Aelwyd Hafodwenog  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ceirios Ann Davies, Aelod Unigol C. Caerfyrddin  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Robin Gruffydd Hughes, Aelwyd Coleg y Drindod  
205:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Ioan Price, Ysgol Gynradd Llechyfedach  
2il 
    Tomos Gwynedd, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
3ydd 
    Daniel O'Callahan, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
206:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Elliot Curtis, Ysgol Gynradd Llangynnwr  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Andrea Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
2il 
    Daniel O'Callahan, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Mali Weston, Ysgol Gynradd Llannon  
208:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Tomos Vaughan, Ysgol Gynradd Llannon  
2il 
    Huw Butterworth, Adran Gwili  
210:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llannon  
2il 
    , Ysgol Gynradd Abergwili  
211:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llannon  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
212:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
213:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Brechfa  
215:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Sophie McLaughlin, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Niamh Elain, Ysgol Bro Myrddin  
216:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Nia Emanuel, Ysgol Bro Myrddin  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Sophie Richards, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Gwenllian Phillips, Aelwyd Hafodwenog  
218:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Thomas Miles, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
220:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Nia , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Grwp Maes yr Yrfa, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
221:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Amy Roberts, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
222:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Claire Roberts, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Charlie Kind, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
223:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Evans, Ysgol Bro Myrddin  
224:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Tom Scaife, Ysgol Bro Myrddin  
227:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Matthew Williams, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr  
228:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Grwp Jack, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
229:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Carys Morgan, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Hanna Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Osian Knott, Ysgol Gynradd Nantgaredig  
2il 
    Hannah Richards, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
242:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
244:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Sioned Mair Beynon, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Elen Fflur Davies, Ysgol Bro Myrddin  
247:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Siwan a Gwennan, Ysgol Bro Myrddin  
252:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
259:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Llangynnwr  
2il 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
260:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    , Ysgol Gynradd Abergwili  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig  
262:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed  
263:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Aelwyd Hafodwenog  
264:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
265:    Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed* 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
266:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Cadi Evans, Ysgol Gynradd Hafodwenog  
2il 
    Gwenllian Phillips, Adran Clocswyr Cowyn  
267:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Harri Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
268:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Leisa Davies, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Mared Evans, Ysgol Bro Myrddin  
269:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Gareth Spiers, Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    Steffan Rhys Evans, Aelwyd Cynwyl Elfed  
270:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
271:    Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Hafodwenog  
2il 
    , Aelwyd Cynwyl Elfed  
272:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Camu  
275:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
2il 
    , Aelwyd CAMU  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffion Griffiths, Ysgol Gynradd Tymbl  
2il 
    Kaitlan Evans, Ysgol Gynradd Meidrim  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymunedol Peniel  
2il 
    , Ysgol Gynradd Abernant  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Tymbl  
278:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Angharad Powell, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Abigail Chester, Aelwyd CAMU  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    , Aelwyd CAMU  
280:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sophie Colling, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth  
2il 
    Hannah Walsh, Aelwyd CAMU  
281:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    , Aelwyd CAMU  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Serenar Douch, Ysgol Gynradd Llangynnwr  
2il 
    Tora Angmo Patterson, Ysgol Gynradd Abernant  
3ydd 
    Osian Davies, Ysgol Gynradd Pontyberem  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Lowri Voyle, Ysgol Gynradd Llanddarog  
2il 
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
3ydd 
    Hanna Davies, Ysgol Gynradd Y Dderwen  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Patthara Douch, Ysgol Gynradd Llangynnwr  
2il 
    Sara James, Ysgol Gynradd Cross Hands  
3ydd 
    Hannah Richards, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    , Ysgol Gynradd Penygroes  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Llangynnwr  
286:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Ffynnonddrain  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Gwennan Haf Campbell, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Megan Parry, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
288:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Myrddin  
2il 
    , Aelwyd Hafodwenog  
289:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
290:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Enlli Eluned Lewis, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Gareth Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
291:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Bro Myrddin  
292:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Elen Morgan, Aelwyd Coleg y Drindod  
293:    Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Coleg y Drindod  
294:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Robyn Weldon, Ysgol Gynradd Llanpumsaint  
2il 
    Abigail Po'morans, Ysgol Gynradd Hendygwyn  
295:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Sali Thomas, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Amy-Louise Bond, Ysgol Gynradd Tre Ioan  
296:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Charly Dix, Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    Hayley Hume, Ysgol Gynradd Llangynnwr  
297:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llangynnwr  
298:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Georgia Hall, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth  
2il 
    Evie Maidment, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
299:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
301:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bancyfelin  
2il 
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Pontiets  
352:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    , Ysgol Bro Myrddin  
3ydd 
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Cellan,Gareth a Catherine, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
2il 
    Saran a Steffan, Ysgol Bro Myrddin  
357:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned-Elin Davies, Ysgol Bro Myrddin  
2il 
    Cellan Wyn EVans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa  
361:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Elen Morgan, Aelwyd Coleg y Drindod   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011