Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Penfro 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Phebe Salmon, Ysgol Llanychllwydog  
2il 
    Meiddyn Ladd-Lewis, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
3ydd 
    Olwen Evans, Ysgol Babanod Dinbych y Pysgod  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Ffion Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Rhodri Thomas, Adran Maenclochog  
3ydd 
    Cerys Grant, Ysgol Gynradd Glannau Gwaun  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Bro Ingli  
2il 
    Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
3ydd 
    Rhydian Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Esyllt a Sara, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Nia a Sion, Adran Maenclochog  
3ydd 
    Ffion a Megan, Ysgol Gynradd Bro Ingli  
169:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Carn Ifan  
2il 
    , Adran Maenclochog  
170:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Maenclochog  
2il 
    , Adran Carn Ifan  
171:    Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Beca  
2il 
    , Ysgol Gynradd Casblaidd  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    , Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli  
173:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    , Ysgol Gynradd Casmael  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Brynconin  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Glannau Gwaun  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Marged Elen Rees, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Sali Evans, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
3ydd 
    Mared Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Tomos Evans, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
2il 
    Llyr Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Marged a Ffion, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Sioned a Nia, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Mared a Ceindeg, Ysgol Gyfun Y Preseli  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Blythe Ann McGechan Davies, Aelwyd Maenclochog  
3ydd 
    Naomi Nicholas, Aelwyd Maenclochog  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    James Blundall, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Sin Jenkins, Ysgol Gyfun Y Preseli  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Blythe a Caryl, Aelwyd Maenclochog  
2il 
    Mared a Naomi, Ysgol Gyfun Y Preseli  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Arwel Evans, Aelod Unigol Cylch Y Frenni  
184:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Sioned Llewelyn, Aelwyd Crymych  
2il 
    Sin Jenkins, Ysgol Gyfun Y Preseli  
185:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Laura Ann Blundall, Aelwyd Crymych  
188:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
3ydd 
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
189:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
190:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
191:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
192:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
194:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Mared Naomi a Sara, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Dewi Sant  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Bro Ingli  
2il 
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    Carys Lewis Jones, Ysgol Gynradd Y Frenni  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ceindeg Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Ffion Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Marged Elen Rees, Ysgol Gyfun Y Preseli  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Naomi Nicholas, Aelwyd Maenclochog  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Laura Ann Blundall, Aelwyd Crymych  
205:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Talfan Jenkins, Ysgol Gynradd Arberth  
2il 
    Tess Moran, Ysgol Gynradd Arberth  
3ydd 
    Ffion McEvoy, Ysgol Gynradd Croesgoch  
206:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Sara Hazzelby, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Hannah Griffiths, Ysgol Gynradd St. Aidans  
3ydd 
    Geraint Pickard-Skeats, Ysgol Gynradd Croesgoch  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Daniel Roche, Ysgol Gynradd Casblaidd  
2il 
    Isabel Reynolds, Ysgol Gynradd Ger y Llan - Safle Mathri  
3ydd 
    Leia Burge, Ysgol Gynradd Maenclochog  
208:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Rhys Meredith-Barrett, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Henry Foster, Ysgol Gynradd Arberth  
3ydd 
    Thomas Lawrence, Ysgol Gynradd Glannau Gwaun  
209:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Ffion McEvoy, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Casblaidd  
3ydd 
    Gabriel Emile, Ysgol Gynradd Hubberston  
210:    Parti Recorder Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Bro Dewi  
2il 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
211:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Fenton  
2il 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Croesgoch  
212:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Fenton  
2il 
    , Ysgol Gynradd Arberth  
213:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Y Frenni  
2il 
    , Ysgol Gynradd Fenton  
215:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Ceri-Ann Absalom, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
2il 
    Dale Sims, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau  
3ydd 
    Matthew Davies, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau  
216:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Sarah Baggs, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Madi Phillips, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
3ydd 
    Mari Lewis, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Talis Spence, Ysgol Uwchradd Greenhill  
2il 
    Megan Boorman, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Siriol Jenkins, Ysgol Gyfun Y Preseli  
218:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Alexander Morgan, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Aled Meredith-Barrett, Ysgol Uwchradd Dewi Sant  
3ydd 
    Ben Lawrence, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
220:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Dewi Sant  
2il 
    Madi, Rowan, Mari a Nicola , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
221:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Alex Lucas, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
2il 
    Jake Lewis, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau  
3ydd 
    Emma Busch, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
223:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Eilish John, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
2il 
    Arkady Wey, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
224:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ffion Haf Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Matthew Ashton-Smith, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau  
226:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Dominic a Blythe, Ysgol Gyfun Y Preseli  
229:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Greenhill  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Aled Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Caitlin Evans, Ysgol Gynradd Bro Ingli  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Ffion Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    Catrin Freeman, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
3ydd 
    Leia Burge, Ysgol Gynradd Maenclochog  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Bro Ingli  
2il 
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
242:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
2il 
    , Ysgol Gynradd Llandudoch  
243:    Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
2il 
    Grwp B, Ysgol Gynradd Spittal  
259:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
2il 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
260:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Grwp B, Ysgol Gynradd Brynconin  
2il 
    Grwp A, Ysgol Gynradd Brynconin  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
2il 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
262:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Brynconin  
263:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
264:    Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
272:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
273:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Wdig  
2il 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Hannah Thomas, Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
2il 
    Alana Hayes, Ysgol Gynradd Holyname  
3ydd 
    Rea Sellen, Ysgol Gynradd Maenclochog  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau  
2il 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Ger y Llan  
278:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Braint Llewellyn, Ysgol Gyfun Y Preseli  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Rhiana, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
3ydd 
    Grwp Angharad, Ysgol Gyfun Y Preseli  
280:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Rhian Campbell, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Naomi Allsworth, Aelwyd Crymych  
3ydd 
    Shaquille Williams, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Aled Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Phebe Salmon, Ysgol Llanychllwydog  
3ydd 
    Sapphire La Trobe, Ysgol Gynradd Clydau  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Gethin Greenhalgh, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Cerys Davies, Ysgol Llanychllwydog  
3ydd 
    Shannon Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Joey Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Bro Ingli  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli  
2il 
    , Ysgol Gynradd Maenclochog  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw  
286:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    , Adran Eglwyswrw  
2il 
    , Adran Maenclochog  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Sioned Thomas, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Marged Elen Rees, Ysgol Gyfun Y Preseli  
3ydd 
    Llyr Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli  
288:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    , Aelwyd Crymych  
289:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
290:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Mared Harries, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    Caryl Lewis, Aelwyd Maenclochog  
3ydd 
    Sara Watkins, Ysgol Gyfun Y Preseli  
291:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
292:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Angharad Menna Edwards, Aelwyd Maenclochog  
293:    Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed 
1af 
    , Aelwyd Crymych  
294:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Kate Shand, Ysgol Gynradd Croesgoch  
2il 
    William Lewis, Ysgol Gynradd Spittal  
3ydd 
    Ava Thomas, Ysgol St Oswalds V A  
295:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Isabelle Price, Ysgol Gynradd Spittal  
2il 
    Awena Owen, Ysgol Gynradd Y Frenni  
3ydd 
    Kyle Jennings, Ysgol Gynradd Gymunedol Doc Penfro  
296:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Gus Bingham, Ysgol Gynradd Casmael  
2il 
    Sophia Isaac-Ahmed, Ysgol Gynradd Spittal  
3ydd 
    Lowri Murphy, Ysgol Gynradd Croesgoch  
297:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Spittal  
2il 
    , Ysgol Gynradd Fenton  
3ydd 
    , Ysgol Gynradd Ger y Llan  
298:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Mari Lewis, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
2il 
    Glesni Edwards, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
299:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Nia, Rhydian, Llywelyn a Gethin, Ysgol Gynradd Maenclochog  
2il 
    Carys, Joey, Dyfan ac Erin, Ysgol Gynradd Y Frenni  
351:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    , Ysgol Gynradd Beca  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Sioned, Nia, Lisa a Mari, Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    nnest, Elinor, Nula a Tirion, Ysgol Gyfun Y Preseli  
354:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
2il 
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Maeve a Sioned, Ysgol Gyfun Y Preseli  
356:    Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    , Ysgol Gyfun Y Preseli  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Luned Nicholas, Ysgol Gyfun Y Preseli  
361:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Angharad Menna Edwards, Aelwyd Maenclochog   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011