Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Morgannwg Ganol 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Alys Thomas, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
2il 
    Efa Rowlands, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
3ydd 
    Seren Burgum, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Steffan Veck, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
2il 
    Seren Medi Morse, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
3ydd 
    Katie Owen, Ysgol Gynradd Castellau  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Ioan Lloyd, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
2il 
    Celyn Lewis, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
3ydd 
    Chloe Wells, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Grace Morgan a Elinor Williams, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
2il 
    Erin Pritchard a Beca Harry, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
3ydd 
    Tori Webb a Chloe Wells, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
169:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf  
2il 
    Adran Porthcawl, Adran Porthcawl  
3ydd 
    Adran Penybont, Adran Penybont  
170:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf  
2il 
    Adran Porthcawl, Adran Porthcawl  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Parti Evan James, Ysgol Gymraeg Evan James  
2il 
    Parti Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant  
3ydd 
    Parti Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Cor Garth Olwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
2il 
    Cor Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
3ydd 
    Cor Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant  
2il 
    Parti Garth Olwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
3ydd 
    Parti Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
176:    Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ensemble Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
2il 
    Ensemble Garth Olwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Kate Stevens, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Alys John, Ysgol Gyfun Llanhari  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Rhydian Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Owain Ellis, Ysgol Gyfun Llanhari  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Rhydian Jenkins & Anwen Dixon, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Carys Pritchard, Ysgol Gyfun Llanhari  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Siwan Henderson, Ysgol Gyfun Llanhari  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Huw Blainey, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
2il 
    Aled Williams, Ysgol Gyfun Llanhari  
182:    Deuawd Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lowri Izzard & Mari Izzard, Ysgol Gyfun Llanhari  
184:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Jay Worley, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
2il 
    Siwan Henderson, Ysgol Gyfun Llanhari  
186:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Aelwyd Porthcawl, Aelwyd Porthcawl  
2il 
    Adran Bro Tāf, Adran Bro Taf  
188:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Gyfun Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari  
189:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Gyfun Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
190:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Gyfun Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
191:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari  
193:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
2il 
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari  
194:    Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau 
1af 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
2il 
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Beca Ellis, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
2il 
    Seren Medi Morse, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
3ydd 
    Morgaine Davies, Ysgol Gymraeg Evan James  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Rhydian Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Siwan Henderson, Ysgol Gyfun Llanhari  
2il 
    Jay Worley, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
205:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Ella Jones Iles, Ysgol Gymraeg Pont Siōn Norton  
206:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Eleanor Titley, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
2il 
    Osian Gruffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Lewis Richards, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
2il 
    Ethan Williams, Ysgol Gynradd Castellau  
208:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Aeron Davies, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
2il 
    Emily Poole, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
209:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Bethan Putterill, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
215:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Nathan Isaac, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Carys Webb, Ysgol Gyfun Llanhari  
216:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Benjamin Isaac, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Angharad Davies, Ysgol Gyfun Llanhari  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Teilo Evans, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Llewellyn Davies, Ysgol Gyfun Llanhari  
218:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Harvey Rees, Ysgol Gyfun Maesteg  
2il 
    Llewellyn Davies, Ysgol Gyfun Llanhari  
219:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Gwynfor Dafydd, Ysgol Gyfun Llanhari  
2il 
    Eleri Roberts, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
223:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ifan Jenkin, Ysgol Gyfun Llanhari  
225:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Stephanie Jenkins, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
2il 
    Angharad Roberts, Ysgol Gyfun Llanhari  
226:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Stephanie a Tomos, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
2il 
    Gwenan a Teilo, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Breanna Thomas, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
2il 
    Seren Burgum, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Seren Medi Morse, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
2il 
    Indeg Melangell Evans, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
3ydd 
    Medi Lewis, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Elinor Williams, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
2il 
    Lewis Richards, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
3ydd 
    Ioan Lloyd, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
242:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Parti Cerdd Dant Y Ferch o''r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger  
244:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Cōr Cerdd Dant Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
245:    Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Adran Bro Tāf, Adran Bro Taf  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Rhydian Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
2il 
    Ffion Margetson, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
3ydd 
    Teilo Evans, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
252:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Gyfun Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
255:    Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd) 
1af 
    Adran Porthcawl, Adran Porthcawl  
259:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf  
2il 
    Ysgol Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
3ydd 
    Ysgol Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
260:    Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50) 
1af 
    Adran Bro Tāf, Adran Bro Taf  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Ysgol Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
262:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Adran Bro Tāf, Adran Bro Taf  
263:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Adran Bro Tāf, Adran Bro Taf  
266:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Siwan Evans, Adran Bro Taf  
267:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Trystan Gruffydd, Adran Bro Taf  
2il 
    Osian Gruffydd, Adran Bro Taf  
268:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Enlli Parri, Adran Bro Taf  
270:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    Adran Bro Tāf, Adran Bro Taf  
271:    Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    Adran Bro Tāf, Adran Bro Taf  
272:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant  
275:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Gyfun Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Mali Widgery, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
2il 
    Chloe Edmunds, Ysgol Gynradd Dolau  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    , Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
2il 
    , Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
3ydd 
    , Ysgol Gymraeg Llantrisant  
278:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Keiran Davies, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Gyfun Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Efa Rowlands, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
2il 
    Cerys Richards, Ysgol Gymraeg Cwm Garw  
3ydd 
    Harri Welsh, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Steffan West, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
2il 
    Dafydd Veck, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
3ydd 
    Rebecca Senior, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Osian Gruffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
2il 
    Eleanor Titley, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
3ydd 
    Jamie Barrington-Williams, Ysgol Gymraeg Llantrisant  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr  
2il 
    Grwp Heol Y Celyn, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn  
286:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Adran Bro Tāf, Adran Bro Taf  
2il 
    Adran Porthcawl, Adran Porthcawl  
3ydd 
    Adran Penybont, Adran Penybont  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Gwynfor Dafydd, Ysgol Gyfun Llanhari  
2il 
    Liam Ketcher, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
3ydd 
    Nia James, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
288:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Adran Bro Tāf, Adran Bro Taf  
2il 
    Adran Porthcawl, Adran Porthcawl  
289:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari  
2il 
    Ysgol Gyfun Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
3ydd 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
290:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Huw Blainey, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
2il 
    Victoria Smith, Ysgol Gyfun Llanhari  
291:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
294:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Ellie Davies, Ysgol Gynradd Plasnewydd  
2il 
    Demi Rogers, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn  
3ydd 
    Caitlin Lockett, Ysgol Gynradd Maesybryn  
295:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Jordan Perrett, Ysgol Gynradd Maesybryn  
296:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Sasha Howells, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn  
2il 
    Jack Sullivan, Ysgol Gynradd Maesybryn  
297:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Grwp Maesybryn, Ysgol Gynradd Maesybryn  
2il 
    Grwp Plasnewydd, Ysgol Gynradd Plasnewydd  
298:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Bethany Browning, Ysgol Uwchradd Cynffig  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Ysgol Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant  
2il 
    Ysgol Pont Sion Norton, Ysgol Gymraeg Pont Siōn Norton  
351:    Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) 
1af 
    Adran Bro Tāf, Adran Bro Taf  
352:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Ysgol Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant  
2il 
    Ysgol Garth Olwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
2il 
    Adran Bro Tāf, Adran Bro Taf  
3ydd 
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari  
354:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Ysgol Gyfun Llangynwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Ysgol Gyfun Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari  
2il 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg  
3ydd 
    Adran Bro Tāf, Adran Bro Taf  
357:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Adran Bro Tāf, Adran Bro Taf  
2il 
    Ysgol Gyfun Garth Olwg, Ysgol Gyfun Garth Olwg   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011