Eisteddfod yr Urdd


 

 

 

   

 

 

  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
  Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

    Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 2011  Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

165:    Unawd Bl 2 ac iau 
1af 
    Gwenan Hopkins, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
2il 
    Eiriana Jones Campbell, Ysgol Y Berllan Deg  
3ydd 
    Gwenni Elias Williams, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
166:    Unawd Bl 3 a 4 
1af 
    Manon Hammond, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
2il 
    Nel Lewis, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Catrin Wyn Roberts, Ysgol Y Wern  
167:    Unawd Bl 5 a 6 
1af 
    Llinos Jones, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Gruffydd Roberts, Ysgol Gynradd Creigiau  
3ydd 
    Mathew Williams, Ysgol Y Wern  
168:    Deuawd Bl 6 ac iau 
1af 
    Elwyn a Matthew, Ysgol Y Wern  
2il 
    Huw a Nel, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Steffan a Gruffydd, Ysgol Gynradd Creigiau  
169:    Parti (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Heol y March, Adran Heol y March  
2il 
    Salem, Adran Salem  
170:    Côr (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Heol y March, Adran Heol y March  
2il 
    Salem, Adran Salem  
172:    Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) 
1af 
    Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Y Berllan Deg, Ysgol Y Berllan Deg  
3ydd 
    Gwaelod y Garth, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth  
173:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150) 
1af 
    Glan Morfa, Ysgol Glan Morfa  
174:    Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) 
1af 
    Y Wern, Ysgol Y Wern  
2il 
    Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Creigiau, Ysgol Gynradd Creigiau  
175:    Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Iolo Morganwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
3ydd 
    Gwaelod y Garth, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth  
177:    Unawd Merched Bl 7-9 
1af 
    Maia Wyn Davies, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Mabli Tudur, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Sara Davies, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
178:    Unawd Bechgyn Bl 7-9 
1af 
    Iwan Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Josh Morgan, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Guy a Gwydion, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf a Bro Morgannwg  
179:    Deuawd Bl 7-9 
1af 
    Mabli a Maia, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Anwen a Celyn, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Jodi a Alys, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
180:    Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Lisa Medi Williams, Ysgol Uwchradd Howell  
2il 
    Darcie Hamilton, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
181:    Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Dafydd Lansley, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Osian Garmon Hughes, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Steffan Baker, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
183:    Unawd 19-25 oed 
1af 
    Naomi Morris, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
2il 
    Emma Watt, Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd  
3ydd 
    Lowri Pugh-Morgana Rhys Owain Griffiths, Aelod Unigol a'r Waun Ddyfal  
184:    Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed 
1af 
    Georgina Griggs, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Dafydd Lansley, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Siwan Clarke, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
185:    Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 
1af 
    Rhys Griffiths, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
186:    Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Parti Heol y March, Adran Heol y March  
187:    Côr (Adran) Bl 9 ac iau 
1af 
    Cor Heol y March, Adran Heol y March  
188:    Parti Merched Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr  
189:    Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr  
190:    Côr S.A. Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr  
191:    Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau 
1af 
    Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
192:    Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
193:    Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau 
1af 
    Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
195:    Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
196:    Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
197:    Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Bois y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
198:    Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)* 
1af 
    Cor B, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
2il 
    Cor A, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
199:    Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed* 
1af 
    Y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
200:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Tanwen Cray, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Catrin Wyn Roberts, Ysgol Y Wern  
3ydd 
    Gareth Scourfield, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
201:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Alaw Davies, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Maia Wyn Davies, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Iwan Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
202:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Catrin Herbert, Ysgol Gyfun Plasmawr  
203:    Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed 
1af 
    Lowri Pugh-Morgan, Aelod Unigol C. Gorllewin Caerdydd  
205:    Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 
1af 
    Elis Midha, Ysgol Pencae  
2il 
    Sarosh Adenwalla, Ysgol Gynradd Rhiwbeina  
3ydd 
    Cai Lloyd, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
206:    Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Gwyn Robins, Ysgol Gynradd Creigiau  
2il 
    Eirlys Lovell Jones, Ysgol Y Wern  
3ydd 
    Rhys James, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
207:    Unawd Piano Bl 6 ac iau 
1af 
    Dafydd Chapman, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
2il 
    Anwen Fardy, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Megan Wynne Jones, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
208:    Unawd Pres Bl 6 ac iau 
1af 
    Gareth Scourfield, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
2il 
    Thomas Griffiths, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Aled Evans, Ysgol Y Wern  
209:    Unawd Telyn Bl 6 ac iau 
1af 
    Nia Paddison Rees, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Elin Preest, Ysgol Gynradd Creigiau  
3ydd 
    Cerys Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
211:    Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau 
1af 
    Pwll Coch, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Y Wern, Ysgol Y Wern  
3ydd 
    Creigiau, Ysgol Gynradd Creigiau  
212:    Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau 
1af 
    Y Wern, Ysgol Y Wern  
213:    Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Sant Curig, Ysgol Gynradd Sant Curig  
215:    Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9 
1af 
    Grace Bowen, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Niamh Moore, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Lleucu Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr  
216:    Unawd Llinynnol Bl 7- 9 
1af 
    Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Hannah Roberts, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
217:    Unawd Piano Bl 7- 9 
1af 
    Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Elen Mai Roberts, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Mared Browning, Ysgol Gyfun Plasmawr  
218:    Unawd Pres Bl 7- 9 
1af 
    Owen Harries, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Megan Dafydd, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Rhodri Skyrme, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
219:    Unawd Telyn Bl 7- 9 
1af 
    Noa Gabay, Coleg St. John  
2il 
    Betsan Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Mared Browning, Ysgol Gyfun Plasmawr  
220:    Ensemble Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Grwp Rhiannon, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Grwp Gruffydd, Ysgol Gyfun Plasmawr  
221:    Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Enlli Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Lowri Williams, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Sophie Jenkins, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
222:    Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Carwyn Harris, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Gwern Parri, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
223:    Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Alys Elin Walsh, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Aled Thomas, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Andrew Buczek, Ysgol Uwchradd Fitzalan  
224:    Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Dewi Preece, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Joshua Pennar, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
225:    Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Megan Morris, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Cerys Attwel-Thomas, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
226:    Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 
1af 
    Harry a Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
227:    Unawd Offerynnol 19 - 25 oed 
1af 
    Bethan Semmens, Aelwyd CF1  
2il 
    Rhiannon Braddick, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
228:    Ensemble 15 - 25 oed 
1af 
    Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr  
229:    Cerddorfa/Band dan 25 oed 
1af 
    Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr  
239:    Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 
1af 
    Nansi Rhys Adams, Ysgol Pencae  
2il 
    Cesia Lewis, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
3ydd 
    Liliwen Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
240:    Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 
1af 
    Nel Lewis, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg  
2il 
    Beca Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Seren Russell, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
241:    Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 
1af 
    Llinos Jones, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Manon Ogwen Parry, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Gruffydd Roberts, Ysgol Gynradd Creigiau  
242:    Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Pen y Garth, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Treganna a Than yr Eos, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
244:    Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau 
1af 
    Pen y Garth, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
246:    Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9 
1af 
    Sara Davies, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Jodi Bird, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
247:    Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau 
1af 
    Iwan a Branwen, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
251:    Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed 
1af 
    Huw, Rhys Elliw a Anni, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
252:    Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
254:    Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU) 
1af 
    Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
256:    Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed 
1af 
    Y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
259:    Dawns Werin Bl 4 ac iau 
1af 
    Grwp Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
261:    Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50) 
1af 
    Grwp Elwyn, Ysgol Y Wern  
2il 
    Grwp Beca, Ysgol Y Wern  
262:    Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Menter Caerdydd, Grwp Clocsio Menter Caerdydd  
263:    Dawns Werin Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Grwp Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
265:    Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed* 
1af 
    Criw y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
266:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau 
1af 
    Lleucu Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr  
267:    Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau 
1af 
    Steffan Huw Long, Ysgol Y Wern  
268:    Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed 
1af 
    Alaw Grug Ifans, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
270:    Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    Enlli a Lleucu, Ysgol Gyfun Plasmawr  
271:    Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed 
1af 
    Criw y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
272:    Dawns Greadigol Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Coed y Gof, Ysgol Gymraeg Coed y Gof  
2il 
    Grwp Sant Curig, Ysgol Gynradd Sant Curig  
273:    Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp Bro Eirwg, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg  
2il 
    Grwp Mynydd Bychan, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan  
276:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Thomas Felix-Richards, Ysgol Y Berllan Deg  
2il 
    Sophie Sheppard, Ysgol Gynradd Sant Baruc  
3ydd 
    Ioan Wyn Williams, Ysgol Y Wern  
277:    Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau 
1af 
    Grwp y Wern, Ysgol Y Wern  
2il 
    Grwp y Berllan Deg, Ysgol Y Berllan Deg  
3ydd 
    Grwp Lansdowne, Ysgol Gynradd Lansdowne  
278:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Elan Parry Lowther, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
2il 
    Beca Dafydd, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
279:    Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Fflach, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Annibendod Perffaith, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    7 o 8, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
280:    Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Hannah Disson, Ysgol Gyfun Plasmawr  
281:    Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Grwp Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr  
282:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau 
1af 
    Erin Jones, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
2il 
    Grace David, Ysgol Gynradd Sant Curig  
3ydd 
    Heledd Newton, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
283:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 
1af 
    Gruffydd Edwards, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
2il 
    Beca Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Efa Prydderch, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
284:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 
1af 
    Mathew Williams, Ysgol Y Wern  
2il 
    Aron Arthur, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
3ydd 
    Elin Morgan, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth  
285:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau 
1af 
    Treganna a Than yr Eos, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
2il 
    Sant Curig, Ysgol Gynradd Sant Curig  
3ydd 
    Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd  
286:    Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau 
1af 
    Adran Salem, Adran Salem  
287:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 
1af 
    Jac Edwards, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Elisa Morris, Ysgol Gyfun Plasmawr  
3ydd 
    Lois Aled, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
289:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Glantaf, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
290:    Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Elizabeth Clements, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
292:    Llefaru Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Lowri Elen Edwards, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
2il 
    Rhys Griffiths, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
293:    Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed 
1af 
    Y Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal  
294:    Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) 
1af 
    Erin Morgan, Ysgol Gynradd Llanishen Fach  
2il 
    Ashleigh Everitt, Ysgol Gynradd Barry Island  
295:    Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 
1af 
    Elliot Lewis, Ysgol Gynradd Llanishen Fach  
2il 
    Maggie Webb, Ysgol Gynradd Creigiau  
3ydd 
    Erin James, Ysgol Gynradd Oakfield  
296:    Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) 
1af 
    Emilia Gallo, Ysgol Gynradd Creigiau  
2il 
    Catherine Warren, Ysgol Gynradd Llanishen Fach  
3ydd 
    Georgia Meredith, Ysgol Gynradd Barry Island  
297:    Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) 
1af 
    Creigiau, Ysgol Gynradd Creigiau  
2il 
    Colcot, Ysgol Gynradd Colcot  
3ydd 
    Ynys Y Barri, Ysgol Gynradd Barry Island  
298:    Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D) 
1af 
    Rebeca Daniel, Ysgol Uwchradd Caerdydd  
2il 
    Sophie Thomas, Ysgol Uwchradd Howell  
3ydd 
    Mathew Leaman, Ysgol Uwchradd Caerdydd  
299:    Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D) 
1af 
    Howells, Ysgol Uwchradd Howell  
2il 
    Uwchradd Caerdydd, Ysgol Uwchradd Caerdydd  
301:    Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) 
1af 
    Howells, Ysgol Uwchradd Howell  
2il 
    Uwchradd Caerdydd, Ysgol Uwchradd Caerdydd  
349:    Ymgom Bl 6 ac iau 
1af 
    Pen y Garth, Ysgol Gymraeg Pen y Garth  
2il 
    Treganna a Than yr Eos, Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos  
352:    Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) 
1af 
    Ysgol Y Wern, Ysgol Y Wern  
2il 
    Ysgol Sant Curig, Ysgol Gynradd Sant Curig  
3ydd 
    Ysgol Pwll Coch, Ysgol Gymraeg Pwll Coch  
353:    Ymgom Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Bedwyr, Ffion, Josh a Siwan, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Morwenna a Megan, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Elen a Phoebe, Jodi a Mali, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
354:    Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 
1af 
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr  
355:    Ymgom Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Jacob a Nia, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Elan a Dafydd, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf  
3ydd 
    Josh a Luned, Ysgol Gyfun Plasmawr  
356:    Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
2il 
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr  
357:    Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 
1af 
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr  
360:    Monolog Bl 10 a dan 19 oed 
1af 
    Gruffydd Alun Evans, Ysgol Gyfun Plasmawr  
2il 
    Jacob Elis, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg  
3ydd 
    Catrin Herbert, Ysgol Gyfun Plasmawr  
361:    Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed 
1af 
    Dafydd Wyn Rees, Aelwyd Y Waun Ddyfal   

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Abertawe 2011